Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanaf 22 april is het in Zermelo mogelijk het rooster zodanig aan te passen dat leerlingen in een aantal groepen worden verdeeld (A, B, C etc.) waarbij per groep wordt aangegeven of en op welke manier de leerling moet deelnemen aan de les. De mogelijkheden zijn:

  1. De leerling volgt de les op school.
  2. De leerling volgt de les online.
  3. De leerling hoeft de les niet te volgen.

Scholen willen deze informatie natuurlijk niet alleen bij Zermelo zien, maar ook in externe systemen. We onderscheiden hier twee gevallen:

  1. Het algemeen opvragen van alle roosters, inclusief alle deelnemende leerlingen.
  2. Het individueel opvragen van roosters.

Algemeen opvragen van roosters

We hebben hiervoor aan "/appointments" het veld "onlineStudents" toegevoegd. Bij het ophalen van het rooster kan het externe systeem dit veld opvragen via ?fields=...,onlineStudents,... In dit veld staan de leerlingnummers van de leerlingen die de les online volgen.

Leerlingen die de les niet hoeven te volgen worden simpelweg helemaal niet genoemd bij de les, en die komen dus ook niet terug in "students".

Samengevat:

Veld van /appointmentsTypeBevat
studentsArray van stringsDe leerlingnummers van alle leerlingen die online of op school moeten deelnemen aan de les.
onlineStudentsArray van stringsDe leerlingnummers van alle leerlingen die online moeten deelnemen aan de les.

Individueel opvragen van roosters

Op het moment dat het externe systeem een individueel rooster opvraagt via /appoinments?user=... EN het gaat om een leerling EN de deelname is online DAN wordt het veld "locations" vervangen door ["online"] en het veld "locationsOfBranch" door [] (lege lijst).

Liverooster API

Hierbij wordt de status meegegeven via het "online" veld. Dit staat op Liverooster API.

  • No labels