Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op deze pagina ziet u hoe de verschillende Zermelo onderdelen in de organisatie passen. Nadat u deze pagina heeft gelezen weet u wat er globaal allemaal mogelijk is en op welke plekken dit gedaan kan worden.

Het Zermelo Portal is de plek waar de roostervoorbereiding plaats vindt en alle benodigde informatie wordt ingevoerd. In de Zermelo Desktop wordt het daadwerkelijke rooster gemaakt. Daarnaast kunnen er ook dagroosters en toetsroosters gemaakt worden in de desktop.


Nadat u deze informatie heeft gelezen, kunt u starten met de inrichting van het portal. Zodra de inrichting is gedaan, kunt u aan de slag met een roosterproject.

Bekijk ons cursusaanbod


De softwareonderdelen

Zermelo bestaat uit een aantal softwareonderdelen die allemaal hun eigen toepassing hebben. Deze onderdelen worden door verschillende personen binnen de school gebruikt.

Onderdeel
OmschrijvingTe gebruiken voorGebruikers
Zermelo Portal

Door Zermelo op <schoolnaam>.zportal.nl gehost webportal. Het portal is geschikt voor browsers op computers en tablets. Het portal werkt het beste en het snelste in Google Chrome en Firefox.

Roostervoorbereiding

Formatiebeheer

Keuzepakketten

Inschrijven keuzelessen

Ouderavondgesprekken

Mededelingen

Leerlingen, docenten, ouders

Decaan, teamleider, formatiebeheerder, maatwerkcoördinator

etc

Zermelo Desktop

Het Windows-programma voor de roostermaker. Zermelo Desktop wordt gestart vanuit het Zermelo Portal.

Randvoorwaarden

Clusteren

Roosteren

managementinformatie

Dagroosteren

Toetsen / mondelingen

Basisroostermaker

Dagroostermaker

Toetsroostermaker

Zermelo Client - Ouderavond

Het Windows programma voor de ouderavondorganisator. Dit programma wordt gestart vanuit het Zermelo Portal.

Aangevraagde ouderavondgesprekken

Ouderavondroosters


Ouderavondroostermaker
Zermelo App


App voor docenten en ouders (tot 21 januari 2020) waarop roosters en mededelingen te zien zijn.

Bekijken roosters

Bekijken mededelingen uit het portal

Ouders/verzorgers

Docenten

Zermelo WebApp


De nieuwe app voor leerlingen. Naast het bekijken van roosters kunnen leerlingen zich via de webapp inschrijven voor keuzelessen

PORTAL 20.01 Vanaf 22 januari 2020 is de webapp ook beschikbaar voor ouders. Ouders kunnen vanaf dat moment de roosters van hun kind(eren) bekijken in de webapp. Tevens verlopen de gespreksaanvragen voor de ouderavond via de webapp.

Bekijken roosters

Inschrijven voor keuzelessen

Leerlingen

Ouders/verzorgers

Provisie

Systeem voor publicatieborden binnen de school.Bekijken roosterwijzigingen

Basisroostermakers

Dagroostermakers

Systeembeheerders