Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als u een nieuw deskproject aanmaakt, dan zult u er in veel gevallen voor kiezen om dit baseren op een al bestaand roosterbestand (van een vorig schooljaar bijvoorbeeld). Dit kan erg handig zijn, omdat u alle randvoorwaarden niet opnieuw hoeft aan te maken en onder andere niet alle docenten en leerlingen opnieuw hoeft toe te voegen. Er zullen alleen ook zaken in zitten die niet meer van toepassing zijn op het nieuwe schooljaar. Het is dus noodzakelijk om uw roosterbestand eerst op te schonen voordat u gaat roosteren. Op deze pagina vindt u een lijst aandachtspunten waar u op moeten letten als u een nieuw roosterproject baseert op een bestaand roosterbestand.

Aandachtspunten

 • Zijn de verbanden tussen geplande (portal) en roostergroepen (desktop) juist? 
  • Controleer in het Groepen en Lessen scherm of de juiste geplande groep (portal) gekoppeld is aan de roostergroep (desktop).

 • Lesdomein leeg maken
  • Zorg dat u in het Lesdomein alle lessen verwijdert.
  • Als u lessen toch laat staan en extra eigenschappen in het Lesdomein heeft aangemaakt (e.g. echtefix, roosterinfo, ...) is het raadzaam deze kolommen leeg te maken.
 • Roosterplaatsen en -groepen opschonen en bijwerken
 • Telgroepen en lesverzamelingen leegmaken
  • Het is raadzaam om alle telgroepen en lesverzamelingen te verwijderen. Deze zijn te bereiken vanuit de roosterschermen in het menu Structuur. Verwijder een telgroep/lesverzameling door op de juiste regel de kolom Voer nieuwe naam in of maak leeg om te verwijderen leeg te maken en vervolgens op <Berekenen> te klikken.

 • Verzamelingseisen leegmaken
  • Het is aan te raden om alle verzamelingseisen in het Groepenschema bij te werken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit kunt doen: Verzamelingeisen. Let hier op foutmeldingen door bijvoorbeeld gewijzigde afdelingsnamen.

 • Gegevens en randvoorwaarden Leerlingen bijwerken
  • Het is raadzaam om in het scherm Leerlingen basis en het scherm Leerlingen uitgebreid de randvoorwaarden en de positielijst leeg te maken.

 • Gegevens en randvoorwaarden Docenten bijwerken
  • Indien u Uurgroepen en/of Docsets heeft aangemaakt, schoont u deze dan op en werk bij waar nodig.

 • Randvoorwaarden Onderwijskundig bijwerken
  • Het is raadzaam om het scherm Onderwijskundig basis bij te werken.
  • Tevens is het raadzaam om bij Onderwijskundig uitgebreid alle eigen aangemaakte varianten (en daarmee ook prefab-blokken) te verwijderen of aan te passen.

 • Randvoorwaarden Lokalen opschonen en bijwerken
  • Het is raadzaam om in het scherm Lokalen basis en het scherm Lokalen uitgebreid de randvoorwaarden en de positielijst op te schonen en bij te werken. 
  • U kunt de randvoorwaarden opschonen via de knop <Verwijder alle> in Lokalen basis. Vergeet niet om ook de Lokaalwissels van docenten te controleren.

 • Lesblokkadedomein leeg maken
  • Zorg ervoor dat u in het Lesblokkadedomein alle lesblokkades verwijdert.

 • Voorbereiding Dagroostermodule
  • Zorg ervoor dat u overbodige activiteit- en afwezigheidscodes verwijdert en nieuwe aanmaakt waar nodig.
  • Controleer het vervangbelang en tussenuurgewicht in het Afdelingswensen scherm.
  • Pas eventueel de afkorting(en) voor vervanguren en het aantal vervanguren aan, in het Vervanguren scherm.Trefwoorden

bestaand roosterbestand, udmz, randvoorwaarden, docenten, leerlingen, blokkades, verzamelingseisen, onderwijskundig, lokalen, lesblokkades, positielijst, telgroepen, lesverzameling, activiteitcodes, afwezigheidscodes, afdelingswensen, tussenuurgewicht

 • No labels