Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 12 februari presenteren we u de Zermelo Release 19.02. Hieronder lichten we enkele veranderingen voor u toe.

Exclusief deel wordt zelfstudielabel

In het portal kunt u vanaf de februari-release geen exclusief deel meer invullen bij Afdelingen of Geplande Groepen, maar zelfstudielabels. Niet alleen de naam is aangepast, ook de betekenis is veranderd. In de desktop worden vakken met een zelfstudielabel automatisch vertaald naar een minimale participatie van 0. Dit betekent dat leerlingen niet standaard worden ingedeeld voor het vak. U kunt niet meer instellen op welke manier de labels vertaald worden, aangezien u straks in het keuzepakket in het portal kunt aangeven of een leerling een vak sprokkelt of via zelfstudie volgt.

Eventueel verschillen vakkenpakketscherm (desktop)

In de vorige mail gaven we aan dat u verschillen kunt krijgen in het scherm van het Vakkenpakket in de desktop. We hebben de verschillende scenario's hieronder voor u beschreven, zodat u kunt zien of u verschillen krijgt en hoe u hiermee omgaat.


Scenario 1: Overnemen

U heeft een exclusief deel ingesteld en kiest bij Leerlingen > Vakkenpakket in de desktop voor Overnemen

Situatie tot en met versie 19.01: Leerlingen zijn in de desktop gewoon ingedeeld voor het vak.

Situatie vanaf versie 19.02

  • Er zijn verschillen in het scherm van Vakkenpakket, u kunt deze overnemen.
  • De vakken die nu een zelfstudielabel hebben gekregen zijn te herkennen aan de 'Z': 
  • De leerlingen hebben een minimale participatie gekregen van 0, maar blijven ingedeeld in de lesgroep.

Actie: U hoeft niets te doen.


Scenario 2: Eventueel vrijgesteld

U heeft een exclusief deel ingesteld en kiest bij Leerlingen > Vakkenpakket in de desktop voor Eventueel vrijgesteld. 

Situatie tot en met versie 19.01: Sommige leerlingen zijn ingedeeld voor het vak en andere niet.

Situatie vanaf versie 19.02:

  • Er zijn verschillen in het scherm van Vakkenpakket, u kunt deze overnemen.
  • De vakken die nu een zelfstudielabel hebben gekregen zijn te herkennen aan de 'Z': 
  • Er zijn nu twee verschillende soorten leerlingen:
   1. Leerlingen die ingedeeld waren voor een lesgroep blijven ingedeeld.  

    Actie: U hoeft niets te doen.

   2. Leerlingen die niet waren ingedeeld, blijven niet ingedeeld, maar moeten wel aangemeld worden voor een groep. 

    Actie:
    1. Bij de Lesgroepindelingen heeft u meldingen over maatwerk-leerlingen: 
    2. Meld de maatwerkleerlingen aan bij een lesgroep.

Ter info: Maatwerkleerlingen worden voorlopig genegeerd in de dagroostermodule, in exports met lesgroepindelingen en bij het uploaden van de lesgroepindelingen naar het portal


Scenario 3: Niet overnemen

U heeft een exclusief deel ingesteld en kiest bij Leerlingen > Vakkenpakket in de desktop voor Niet Overnemen. 

Situatie tot en met versie 19.01: Leerlingen zijn in de desktop niet ingedeeld voor het vak.

Situatie vanaf versie 19.02

  • Het Vakkenpakketscherm in de desktop geeft aan dat er verschillen zijn. 
  • Alle leerlingen krijgen het vak met het zelfstudielabel in hun pakket, te herkennen aan de 'Z': .
  • De leerlingen hoeven niet ingedeeld te worden voor het vak, maar moeten wel aangemeld worden voor een groep.

Actie:

  1. Neem de wijzigingen in het Vakkenpakkettenscherm over. 
  2. Bij de Lesgroepindelingen heeft u meldingen over maatwerk-leerlingen: 
  3. Meld de maatwerkleerlingen aan bij een lesgroep.
 • Let op: Leerlingen die na de update naar desktopversie 19.02 nog een pakketwijziging krijgen waarbij een vak met een zelfstudielabel is betrokken worden op een andere manier verwerkt. 
 • Wanneer de wijziging namelijk een reeds gekozen vak betreft zal het vak worden overgenomen met de status eventueel vrijgesteld, dus volgens Scenario 2 hierboven.  
 • U kunt dit corrigeren door bij Lesgroepindelingen > perspectief individueel de maximale participatie op 0 te zetten.

Ter info: Maatwerkleerlingen worden voorlopig genegeerd in de dagroostermodule, in exports met lesgroepindelingen en bij het uploaden van de lesgroepindelingen naar het portalVoorproefje: roosterwensen invullen door docenten

Docenten kunnen vanaf februari via het portal hun roosterwensen invullen. Per dag of dagdeel kiezen zij voor Beschikbaarlichte voorkeur vrijsterke voorkeur vrij of geblokkeerd

Hieronder kunt u alvast een voorproefje zien van het roosterwensenformulier dat een docent invult:

U kunt een aantal standaard aanvullende wensen aanbieden aan docenten. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om zelf opmerkingen toe te voegen. De teamleider of formatiebeheerder heeft het recht om ingevulde wensen te accorderen.

Het overnemen van de wensen in de desktop wordt in april 2019 verwacht.