Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 6 augustus presenteren we u versie 19.08. In deze versie zit een aantal wijzigingen:

Op 6 augustus is het portal read-only beschikbaar, u kunt dan geen gegevens bewerken. 

Let op: Biedt uw school vanaf komend jaar keuzelessen aan voor leerlingen en schrijven de leerlingen zich in Zermelo in? Dan hebben de leerlingen de nieuwe webapp nodig om zich in te kunnen schrijven.

Let opOm in het nieuwe schooljaar roosters te kunnen bekijken in het portal moet u uw rooster publiceren met desktopversie 19.02 of hoger.


 • Nieuw inlogscherm

  Het portal heeft een nieuw inlogscherm! 

  Het is vanaf augustus 2019 ook mogelijk om aan te geven dat u ingelogd wilt blijven.

  De admin van het portal kan de mededeling aanpassen. Hier vindt u hoe u dat kunt doen.

  Inschrijven voor keuzelessen

  Sinds februari is het mogelijk om keuzelessen te roosteren met Zermelo en te publiceren naar het portal. Vanaf release 19.08 is het ook mogelijk de inschrijvingen voor deze lessen door de leerlingen zelf te laten doen. U maakt in het portal een inschrijfprocedure aan waarin staat wie wanneer mag inschrijven. Leerlingen met keuzelessen in hun rooster kunnen via de nieuwe webapp zich inschrijven voor deze lessen.


  Maak een inschrijfprocedure

  In het portal kunt u een inschrijfprocedure maken, hierin geeft u aan wie zich wanneer mag inschrijven bij keuzelessen.

  Zo kunt u bijvoorbeeld inrichten dat leerlingen zich elke ochtend tussen half 9 en 9 uur inschrijven voor keuzelessen:

   Handleiding: Aanmaken van een inschrijfprocedure en 
   Handleiding: Voorbeelden van inschrijfprocedures

  Stel de inschrijfkaders in

  Bij de Afdelingen kunt u aangeven aan welke voorwaarden een leerling zich moet houden als hij zich inschrijft voor lessen. Zo kunt u een minimum en een maximum instellen voor het aantal keuzelessen per week. Als alles mag, dan stelt u hier niets in.

   Handleiding: Inschrijfkaders voor leerlingen

  De inschrijving staat klaar

  Heeft u bovenstaande stappen gevolgd? Dan kunnen leerlingen zich inschrijven voor de keuzelessen die u vanuit de desktop heeft gepubliceerd. Zij doen dit via de nieuwe webapp

  Leerlingen kunnen zich niet meer inschrijven voor een keuzeles als de inschrijfronde is gesloten, de inschrijfkaders worden overschreden of de capaciteit van een les bereikt is.

  Vol is vol: de capaciteit van een keuzeles

  Bij elke afspraak wordt in het portal de capaciteit bepaald op basis van het lokaal. Vooral bij keuzelessen is dit vaak erg belangrijk. U wilt namelijk niet dat bijvoorbeeld meer dan 30 leerlingen zich kunnen inschrijven. Is de capaciteit van de afspraak bereikt, dat is de keuzeles vol en kunnen leerlingen zich niet meer inschrijven. 

   Handleiding: Capaciteit berekenen van een afspraak


  Nieuwe webapp voor leerlingen

  Voor alle leerlingen is een nieuwe webapp beschikbaar. In deze nieuwe webapp kan de leerling zijn eigen rooster bekijken en zich inschrijven voor lessen. Hoe een leerling zich inschrijft voor keuzelessen, kunt u lezen op WebApp: inschrijven voor keuzelessen.

  De leerling kan instellen dat hij/zij niet telkens opnieuw wil inloggen. Ook is het mogelijk om een snelkoppeling te maken, zodat de leerling niet telkens via de browser het rooster hoeft te bekijken. Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u lezen op WebApp: installeren op je telefoon.

  U kunt de pagina WebApp: installeren op je telefoon delen met de leerlingen van uw school.

  Docenten en ouders blijven de oude app gebruiken.

  De komende periode blijven we nieuwe functionaliteit toevoegen aan de webapp. Uiteindelijk zullen ook docenten en ouders de nieuwe webapp gaan gebruiken.


  Nieuwe webappOude appPortal
  Leerlingen: eigen rooster bekijken(tick)(tick)*(tick)
  Leerlingen: mededelingen bekijken(tick)(tick)(tick)
  Leerlingen keuzelessen bekijken(tick)
  (tick)
  Leerlingen: inschrijven voor keuzelessen(tick)

  Leerlingen en docenten: roosters van anderen bekijken
  (tick)(tick)
  Docenten: eigen rooster bekijken
  (tick)(tick)
  Ouders: rooster van eigen kind bekijken
  (tick)(tick)

  *Alleen reguliere lessen en keuzelessen waarvoor ingeschreven is. 

  Nieuwe schoolfunctie: maatwerkcoördinator

  In het portal is een nieuwe schoolfunctie beschikbaar, de maatwerkcoördinator. Een maatwerkcoördinator mag inschrijfprocedures aanmaken, inschrijfkaders vaststellen en voor de afdelingen waar hij coördinator van is de inschrijvingen voor keuzelessen bewerken. Ook de mentor heeft beperkte rechten om inschrijvingen te bewerken. 

  Via de overzichten bij Afspraakdeelname kunnen zij eenvoudig zien waar leerlingen worden verwacht en of leerlingen zich voldoende hebben ingeschreven.

   Handleiding: Zermelo voor mentoren, coaches en de maatwerkcoördinatoren

  Keuzelessen en Somtoday

  U heeft in Zermelo keuzelessen aangemaakt en heeft als leerlingadministratiesysteem Somtoday. U gaat als volgt te werk:

  1. U publiceert de afspraken naar het portal
  2. U maakt een inschrijfprocedure aan en stelt de inschrijfkaders vast
  3. Leerlingen schrijven zich in via de nieuwe Zermelo webapp
  4. Met behulp van de roosterwebservicekoppeling worden de roosters inclusief de inschrijvingen van leerlingen automatisch ingelezen in Somtoday

  Keuzelessen en Magister

  U heeft in Zermelo keuzelessen aangemaakt en heeft als leerlingadministratiesysteem Magister. Er zijn drie verschillende manieren om hiermee om te gaan.


  Pilotscholen dynamische roosterkoppeling

  Magister heeft zes scholen geselecteerd om de dynamische roosterkoppeling vanaf de start van het schooljaar 2019-2020 te gebruiken. Deze zes pilotscholen kunnen de inschrijfmodule in het portal gebruiken:

  1. U publiceert de afspraken naar het portal
  2. U maakt een inschrijfprocedure aan en stelt de inschrijfkaders vast
  3. Leerlingen schrijven zich in via de nieuwe Zermelo WebApp
  4. Met behulp van de dynamische roosterkoppeling worden de roosters inclusief de inschrijvingen van leerlingen ingelezen in Magister

  Leerlingen in laten schrijven in Magister

  Scholen die niet aan de pilot voor de dynamische roosterkoppeling meedoen kunnen de keuzelessen exporteren als Magister KWT-lessen en de leerlingen in Magister in te laten schrijven.

  1. U maakt een roosterexport vanuit de desktop via Exporteren > Lesgroepindelen en Roosters > Magister XML (roosters)
  2. Geef in het scherm voor de keuzelessen eventueel alternatieve vaknamen op, en voor- of achtervoegsels zodat deze lessen in Magister als KWT-lessen worden overgenomen
  3. In de tabjes 'Vakkeuzelessen' en 'Groepskeuzelessen' ziet u hoe lessen worden weggeschreven
  4. Kies voor  om een exportbestand te maken met de aanpassingen voor de keuzelessen
  5. Lees deze export in in Magister

  De keuzelessen komen als KWT-lessen in Magister te staan. U kunt gebruik maken van de KWT-module in Magister om de leerlingen zich in te laten schrijven voor keuzelessen. 

  Leerlingen in laten schrijven in Zermelo

  Scholen die niet aan de pilot voor de dynamische roosterkoppeling meedoen kunnen er alsnog voor kiezen om de inschrijfmodule in het portal te gebruiken. Leerlingen kijken dan ook in Zermelo voor hun roosters. 

  1. U publiceert de afspraken naar het portal
  2. U maakt een inschrijfprocedure aan en stelt de inschrijfkaders vast
  3. Leerlingen schrijven zich in via de nieuwe Zermelo WebApp
  4. Leerlingen kijken in Zermelo voor hun rooster

  U kunt de roosters exporteren via de desktop. De keuzelessen komen botsend in Magister te staan als u kiest voor . De inschrijvingen voor keuzelessen komen dan niet mee.

  Wat is er niet mogelijk

  Inschrijvingen kopiëren naar volgende weken

  Leerlingen schrijven zich per week in voor de keuzelessen die ze volgen. Dit doen ze elke week opnieuw. Dit geldt ook voor mentoren of maatwerkcoördinatoren die keuzes voor leerlingen maken. Het is (nog) niet mogelijk om de inschrijvingen te kopiëren naar volgende weken.

  Inschrijven voor toetsen en activiteiten

  De inschrijfmodule werkt op dit moment alleen voor lessen. Het is (nog) niet mogelijk om een inschrijving open te zetten voor toetsen of activiteiten.