Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op 11 juni wordt Zermelo Portal en Desktop 19.06 gereleased. In deze release zitten een aantal veranderingen met betrekking tot de koppeling met Magister en Somtoday. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop u uw roosterbestand en leerlingadministratie inricht. Hieronder kunt u lezen welke veranderingen. 

Magister

Er zijn straks drie manieren waarop u uw roosters vanuit Zermelo naar Magister kunt overbrengen.

Exporteren van (keuze)roosters naar Magister

Wilt u de leerlingen laten inschrijven voor keuzelessen in Magister? Vanaf Zermelo Desktop versie 19.06 is het niet meer nodig om zelf losse 'Magister KWT lessen' aan te maken in uw rooster voor de leerlingen en voor de docenten. U kunt werken met de nieuwe vakkeuzelessen (aangeraden) of groepskeuzelessen. Deze lessen worden toegevoegd aan de bestaande export: Magister XML (Roosters). Zie Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters in de Zermelo Desktop.

Het exporteren van de keuzelessen gaat als volgt:

  • U geeft per vak aan wat de Magister KWT vaknaam moet zijn, voor zowel de docent als de leerlingen. U kunt kiezen om een voor- of achtervoegsel aan de huidige vakbenaming toe te voegen (bv kwt_ak of ak_kwt), of door een volledige alternatieve vaknaam in te voeren (bijvoorbeeld kwtakob).
  • De lessen worden vervolgens in de export opgesplitst in een les voor de stamgroep en een les voor de docent.
  • Voor iedere stamgroep wordt er maximaal 1 les per positie (bv. maandag het 3e uur) weggeschreven.

Webservice koppeling Magister

Magister werkt hard aan een webservice koppeling met het Zermelo Portal om het rooster over te nemen. Hun streven is om deze koppeling begin schooljaar 2019-2020 uit te brengen. Noodzakelijk is het om de structuur van Zermelo op de structuur van Magister te laten aansluiten. Indien u de douane (of Magister conversietabellen) nodig had om het rooster te kunnen exporteren, kunt u de webservice niet werkend krijgen.

Exporteren rooster via Douane (desktop)

De roosterexport via de douane is niet aangepast. Wanneer u de douane nodig heeft om de structuur van Zermelo aan te sluiten op de structuur van Magister kunt u gebruik blijven maken van de bestaande roosterexport via de douane. Keuzeroosters en roosters met maatwerkvakken worden echter niet geëxporteerd.

Somtoday

Export Lesgroepen, Indelingen en Rooster via Portal

In het Export menu in het portal vond u al de bestanden ten behoeve van de Plaatsingen (Bevorderingen)  en Keuzepakketten. U kunt vanaf versie 19.06 de bestanden voor Lesgroepen, Stamklassen, Lesgroepindelingen en Roosters exporteren vanuit het portal. Het is dus niet meer nodig om de douane in te richten.

De bestanden zijn van het formaat .csv en kunnen in uw Somtoday omgeving worden geïmporteerd via Beheer > Import & Export.

Exporteren van keuzeroosters naar Somtoday via portal of webservicekoppeling

Somtoday en Zermelo adviseren om zoveel mogelijk de webservicekoppeling te gebruiken.

Als u de leerlingen laat inschrijven in Zermelo, dan worden individuele leerlingroosters via de webservicekoppeling al correct overgenomen in Somtoday. Vanaf 1 augustus wordt het ook mogelijk om de KWT module van Somtoday te gebruiken voor de inschrijving door leerlingen. Dit zal in eerste instantie alleen werken via de nieuwe roosterexport uit het portal, niet via de automatische webservice koppeling. Somtoday zal hier in het najaar van 2019 een update voor inplannen.

Exporteren rooster via Douane (desktop)

De roosterexport via de douane is niet aangepast. Wanneer u de douane nodig heeft om de structuur van Zermelo aan te sluiten op de structuur van Somtoday kunt u gebruik blijven maken van de bestaande roosterexport via de douane. Keuzeroosters en roosters met maatwerkvakken worden echter niet geëxporteerd.

  • No labels