Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

De formatiemodule gebruikt aanstellingen (wft) voor het bepalen van de taakomvang van de docent. 

Deze aanstellingen worden gebruikt voor het bepalen van:

 • De taakomvang
 • De algemene schooltaken (AST)
 • De deskundigheidsbevordering (DESK)
 • Persoonlijk budget
 • Startersregeling
 • Beschikbaarheden

Een aanstelling kan van het type vast of tijdelijk zijn, waarmee aangegeven wordt wat de eigenschap is van het dienstverband. Het gaat om aanstellingen die van belang zijn voor de jaar-inzet op uw school.

Aanstelling: planning of uitbreiding?


Een aanstelling die van te voren gepland is en een jaartaak oplevert, is een planningsaanstelling.

Een aanstelling die gegeven wordt ter vervanging voor (meestal) een deel van het jaar, is een uitbreiding.


PORTAL Personeel > Aanstellingen


Aanstelling - Planning

Dit zijn de reguliere aanstellingen voor uw formatieplanning.

Om een (planningsaanstelling) toe te voegen gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het tabblad Aanstellingen > Planning op <Toevoegen>
 2. Selecteer de betreffende werknemer
 3. Maak een keuze voor vast of tijdelijk
 4. Voer de werktijdfactor in
 5. Standaard is een aanstelling van 01-08 tot 31-07
  Vink eventueel de optie "Duur handmatig" aan om hiervan af te wijken. Iemand start bijvoorbeeld op 01 oktober
 6. Klik op <Toevoegen>

U kunt eventueel afwijken van de standaard start- en einddatum. Hiermee is het mogelijk om mutaties in de betrekkingsomvang of dienstverband in de loop van het schooljaar te modelleren. Wanneer u een aanstelling van 1,0 op bijvoorbeeld 01-01 in laat gaan wordt de werktijdfactor op jaarbasis voor u berekend. Dit ziet er dan als volgt uit:

Zoals u kunt zien wordt de werktijdfactor op jaarbasis 0,5808. Dit ziet u ook terug bij de formatieplanning. 

 

Aanstellingen Importeren

U kunt de aanstellingen van uw medewerkers importeren in het portal. U heeft hier een CSV (TAB of puntkomma gescheiden) bestand voor nodig.

Contract aanwezig?

Een medewerker heeft een contract nodig voordat u een aanstelling kunt importeren. Contracten kunt u toevoegen bij Personeel > Overzicht in het portal.


Het CSV-bestand

De informatie die dit bestand minimaal moet bevatten (per medewerker één regel en de informatie TAB of puntkomma gescheiden) zijn:

 • gebruikerscode (zoals in het portal)
 • dienstverband (vast of tijdelijk)
 • WTF

U kunt het bestand eventueel uitbreiden met:

 • Functiecategorie (OP, OOP, DIR)
 • Startdatum (in het formaat: dd-mm-jjjj)
 • Einddatum (in het formaat: dd-mm-jjjj)
 • Schaal
 • Trede
 • Opmerking voor docent
 • Opmerking voor directie

Importeren aanstellingen

Het bestand kunt u als volgt importeren:

 1. Ga naar Personeel > Aanstellingen > Planning
 2. Klik op de knop <Importeren> 
 3. Selecteer het CSV bestand
 4. Vul het correcte lijstscheidingsteken in (standaard staat hier puntkomma, maar u kunt het ook veranderen in TAB).
 5. Klik op <Verder>
 6. U kunt nu de gewenste velden in het portal labelen aan de te importeren kolommen in het bestand
 7. Klik op <Nieuwe importeren> (Medewerkers die reeds een aanstelling hebben worden overgeslagen)
 8. U kunt de wizard na de import sluiten met het kruisje. De aanstellingen zijn geïmporteerd.


Aanstellingen kopiëren van vorig schooljaar

Kopieert u aanstellingen van het vorig schooljaar uit het portal, dan moet u op dit moment nog een export maken en deze importeren. We kijken binnen Zermelo of we hiervoor een algemene functionaliteit kunnen maken.

Als u gebruik maakt van een import, denkt u er dan aan dat u een aantal kolommen niet meeneemt in de import. Dit zijn de kolommen: functiecategorie, start- en einddatum. Deze kolommen zet u op 'niet gebruiken'.

Let op dat u alleen die aanstellingen importeert met een einddatum in het nieuwe schooljaar.


Trefwoorden

aanstelling, aanstellingen, wtf, werktijdfactor, vast, tijdelijk, startersregeling, uitbreiding, vervanging