Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Mogelijk heeft u zojuist het desktopproject gekoppeld aan het portalproject en is het de eerste keer dat u de afdelingsstructuur gaat uploaden naar het portal. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een afdeling erbij krijgt en deze moet toevoegen. In beide gevallen zult u ervoor moeten zorgen dat de afdelingsstructuur in portal en desktop gelijk aan elkaar zijn. Dit doet u in het venster Afdelingen en Stamklassen. Hier kunt u de afdelingsstructuur in desktop en portal met elkaar synchroniseren.

U bereikt dit scherm via het menu Beheer > Schoolstructuur > Afdelingen en Stamklassen of via de knop <Afdelingen/klassen> in het Groepen en Lessen scherm.

DESKTOP Gegevenscontrole > Afdelingen / Stamklassen

DESKTOP Beheer > Schoolstructuur > Afdelingen en Stamklassen


Afdelingen synchroniseren

Op het dashboard wordt getoond of uw afdelingen overeen komen met het portal. 

U kunt vanaf het dashboard, via de gegevenscontrole, direct doorklikken naar het scherm Afdelingen en Stamklassen.

Afdelingen hernoemen

Als u voor het eerst uw desktopproject koppelt aan uw portalproject of u heeft een afdeling hernoemd in het portal, dan kan het zijn dat eerst het scherm Afdelingen hernoemen opent. In dit scherm ziet u een tabel met portal- en desktop afdelingen. U geeft hier aan welke desktopafdeling hoort bij welke portalafdeling.

Afdeling aanmaken

Als u een nieuwe afdeling in het portal heeft toegevoegd, ziet u deze aan de rechterkant van het scherm verschijnen.

U kunt vervolgens de nieuwe afdeling aanmaken door op het groene plusje te klikken: 

Afdeling verwijderen

Een afdeling die in het portal niet meer bestaat, ziet u in het rood weergegeven.

U kunt de afdeling verwijderen door te klikken op het rode minnetje: .

Voordat de afdeling wordt verwijderd, krijgt u de vraag of u wilt doorgaan met verwijderen. Eventuele leerlingen en groepen op de afdelingen worden ook verwijderd en dit kunt u niet ongedaan maken. 

Let op: Als u een afdeling verwijdert, worden alle leerlingen, groepen, lessen en randvoorwaarden op de afdelingen ook verwijderd. U kunt dit niet ongedaan maken. U verliest dus ook extra eigenschappen van leerlingen en groepen die u in de desktop gemaakt heeft.

Stamklassen

Op het dashboard wordt getoond of uw stamklassen overeen komen met het portal. 

Stamklas toevoegen

Als u in de desktop een stamklas te weinig heeft, kleurt de cel 'verwacht' en verschijnt er een groene +. U kunt via de knop  alle benodigde stamklassen aan laten maken. U heeft ook de mogelijkheid om handmatig op de groene '+' te klikken om een stamklas toe te voegen.

Stamklassen verwacht niet juist?

Wanneer het getoonde stamklassen verwacht niet juist is kunt u dit aanpassen in het portal, hoe u dit beschrijven we op de pagina Afdelingen inrichten.Na het toevoegen van een stamklas, kunt u de stamklas activeren, via de knop . De stamklas wordt dan ook aangemaakt in het portal.

Lege stamklas verwijderen

Een stamklas waar geen leerlingen in zitten, kunt u verwijderen. Klik op de stamklas en u krijgt de optie om deze te verwijderen. 

Stamklas niet te verwijderen?

Als er nog leerlingen in de stamklas zitten, zult u deze via het scherm Groepsindelingen eerst in een andere stamklas moeten indelen, alvorens u de stamklas kunt verwijderen.

N.B. contoleer of de groepsindelingen niet gefixeerd zijn (zie module afdelingsoverzicht).

Stamklassen hernoemen

Via de knop 'Hernoem stam' kunt u stamklassen hernoemen. Standaard staat het vinkje aan om ook de portalstamklas te hernoemen.

Als u het scherm afsluit wordt de nieuwe naam zowel in de desktop als in het portal doorgevoerd.

Stamklassen niet uniek

De stamklassen dienen uniek te zijn. Indien u toch twee klassen dezelfde naam hebt gegeven krijgt u onderstaande melding:

Deze foutmelding dient u op te lossen voor u verder gaat met roosteren.Trefwoorden

Afdelingen, afdeling, stamklas, stamklassen, klassikale lesgroep, schoolstructuur, aanpassen, wijzigen, synchroniseren, nieuw, wijziging

  • No labels