Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Inleiding

Mogelijk heeft u zojuist het desktopproject gekoppeld aan het portalproject en is het de eerste keer dat u de afdelingsstructuur gaat uploaden naar het portal. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een afdeling erbij krijgt en deze moet toevoegen. In beide gevallen zult u ervoor moeten zorgen dat de afdelingsstructuur in portal en desktop gelijk aan elkaar zijn. Dit doet u in het venster Afdelingen en Stamklassen. Hier kunt u de afdelingsstructuur in desktop en portal met elkaar synchroniseren.

U bereikt dit scherm via het menu Beheer > Schoolstructuur > Afdelingen en Stamklassen of via de knop <Afdelingen/klassen> in het Groepen en Lessen scherm.

DESKTOP

Afdelingen synchroniseren (nieuw)

DESKTOP 3.12

Op het dashboard wordt getoond of uw afdelingen overeen komen met het portal. 

U kunt vanaf het dashboard, via de gegevenscontrole, direct doorklikken naar het scherm Afdelingen en Stamklassen.

Afdelingen hernoemen

Als u voor het eerst uw desktopproject koppelt aan uw portalproject of u heeft een afdeling hernoemd in het portal, dan kan het zijn dat eerst het scherm Afdelingen hernoemen opent. In dit scherm ziet u een tabel met portal- en desktop afdelingen. U geeft hier aan welke desktopafdeling hoort bij welke portalafdeling.

Afdeling aanmaken

Als u een nieuwe afdeling in het portal heeft toegevoegd, ziet u deze aan de rechterkant van het scherm verschijnen.

U kunt vervolgens de nieuwe afdeling aanmaken door op het groene plusje te klikken: 

Afdeling verwijderen

Een afdeling die in het portal niet meer bestaat, ziet u in het rood weergegeven.

U kunt de afdeling verwijderen door te klikken op het rode minnetje: .

Voordat de afdeling wordt verwijderd, krijgt u de vraag of u wilt doorgaan met verwijderen. Eventuele leerlingen en groepen op de afdelingen worden ook verwijderd en dit kunt u niet ongedaan maken. 

Let op: Als u een afdeling verwijdert, worden alle leerlingen, groepen, lessen en randvoorwaarden op de afdelingen ook verwijderd. U kunt dit niet ongedaan maken. U verliest dus ook extra eigenschappen van leerlingen en groepen die u in de desktop gemaakt heeft.

Stamklassen

Op het dashboard wordt getoond of uw stamklassen overeen komen met het portal. 

Stamklas toevoegen

Als u in de desktop een stamklas te weinig heeft, kleurt de cel 'verwacht' en verschijnt er een groene +. U kunt via de knop  alle benodigde stamklassen aan laten maken. U heeft ook de mogelijkheid om handmatig op de groene '+' te klikken om een stamklas toe te voegen.

Na het toevoegen van een stamklas, kunt u de stamklas activeren, via de knop . De stamklas wordt dan ook aangemaakt in het portal.

Lege stamklas verwijderen

Een stamklas waar geen leerlingen in zitten, kunt u verwijderen. Klik op de stamklas en u krijgt de optie om deze te verwijderen. 

Stamklas niet te verwijderen?

Als er nog leerlingen in de stamklas zitten, zult u deze via het scherm Groepsindelingen eerst in een andere stamklas moeten indelen, alvorens u de stamklas kunt verwijderen.

N.B. contoleer of de groepsindelingen niet gefixeerd zijn (zie module afdelingsoverzicht).

Stamklassen hernoemen

Via de knop 'Hernoem stam' kunt u stamklassen hernoemen. Standaard staat het vinkje aan om ook de portalstamklas te hernoemen.

Als u het scherm afsluit wordt de nieuwe naam zowel in de desktop als in het portal doorgevoerd.

Stamklassen niet uniek

De stamklassen dienen uniek te zijn. Indien u toch twee klassen dezelfde naam hebt gegeven krijgt u onderstaande melding:

Deze foutmelding dient u op te lossen voor u verder gaat met roosteren.

Afdelingen synchroniseren (oud)

DESKTOP 3.10 EN DEKSTOP 3.11

Op het dashboard wordt getoond of uw afdelingen overeen komen met het portal. 

U kunt vanaf het dashboard direct doorklikken naar het scherm Afdelingen en Stamklassen. Naast de verversknop ziet u staan wanneer de gegevens voor het laatst zijn opgehaald uit het portal.

Aan de verschillende kleuren ziet u dat u verschillen heeft tussen desktop en portal. Als u met uw muis over de paarse cellen beweegt, ziet u in de tooltip wat het verschil is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u alleen nog groen ziet bij de vestiging(en) en geel bij de stamklassen.

Nieuwe afdeling

Als u een nieuwe afdeling wilt toevoegen in de desktop, klikt u op het groene plusje. In het venster dat opent, voert u een naam in voor de nieuwe afdeling en geeft u aan na welke afdeling u de nieuwe afdeling wil toevoegen. U klikt op <OK> om de nieuwe afdeling aan te maken op de door u aangegeven plek.

U kunt aan de paarse kleur van de afdeling ziet dat u deze zojuist heeft toegevoegd en dat de afdeling nog niet bestaat in het portal. Voordat u de afdeling upload naar het portal, moet u aangeven bij welke vestiging de afdeling hoort en u moet tenminste één stamklas toekennen aan de afdeling. U vult de vestigingscode in de rode cel bij de rij Vestiging in, zodat deze groen wordt zoals bij de andere afdelingen. U voegt een stamklas toe aan de afdeling door in de eerst beschikbare cel van de klas behorende bij de afdeling de naam te typen van de stamklas. De nieuwe namen worden paars.

Met het groene vinkje met het wolkje voert u de gemaakte wijzigingen door en worden de gegevens weggeschreven naar het portal.

Als u een nieuwe afdeling heeft toegevoegd in het portal, ziet u deze afdeling ook in de desktop staan. De cel in de rij Nieuwe naam afd is dan niet paars, maar wit. In de desktop moet u deze afdeling nog wel een stamklas geven, voordat u de wijzigingen opslaat en het scherm afsluit.

Afdelingen en stamklassen verwijderen

U hebt de mogelijkheid om stamklassen en/of afdelingen zonder leerlingen te verwijderen. Om dit te doen klikt u op het rode minteken. Er opent een venster waar u kunt selecteren welke afdelingen en/of stamklassen u wilt verwijderen. De grijze cellen geven afdelingen en stamklassen aan die u niet kunt verwijderen, omdat er nog leerlingen in zitten. Als u één van deze wilt verwijderen, moet u eerst de leerlingen in een andere klas en/of afdeling plaatsen. De witte afdelingen en gele stamklassen kunt u wel verwijderen. U selecteert de stamklassen en/of afdelingen die u wilt verwijderen, deze worden blauw. Vervolgens klikt u op het groene vinkje om uw keuze definitief door te voeren.

U sluit het venster Afdelingen en Stamklassen met  af om uw wijzigingen toe te passen. De afdelingen en stamklassen die u in de desktop verwijderd heeft, worden ook verwijderd in het portal.

Verschillen in aantal stamklassen

Het kan zijn dat u na het toevoegen van nieuwe afdelingen en het verwijderen van afdelingen en stamklassen nog steeds paarse verschillen ziet. In de tooltip van de paarse aantal klassen op afdeling ziet u wat het verschil is. In het voorbeeld heeft afdeling bk1 in de desktop 3 stamklassen , terwijl het aantal verwachte stamklassen in het portal 4 is. Om de structuur in desktop en portal gelijk aan elkaar te krijgen, moet u een stamklas toevoegen aan de afdeling. In het eerst beschikbare witte vakje van de klas op afdeling voert u de naam van de nieuwe stamklas in. Door het afsluiten van het scherm met  effectueert u de wijzigingen en worden deze wijzigingen weggeschreven naar het portal.


Afdelingen hernoemen

Indien u afdelingen wilt hernoemen, terwijl uw project al (grotendeels) in het portal aanwezig is, doet u dit op twee plaatsen. Hernoem de bestaande afdeling op beide plaatsen:

1. In de desktop via Beheer > Afdelingen en Stamklassen

2. In het portal via Onderwijs > Schoolstructuur > Afdelingen.Trefwoorden

Afdelingen, afdeling, stamklas, stamklassen, klassikale lesgroep, schoolstructuur, aanpassen, wijzigen, synchroniseren, nieuw, wijziging