Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zermelo Desktop en Zermelo Client slaan op de lokale PC gegevens op. Hier kunt u vinden welke dit zijn en waar u deze gegevens (indien nodig) kunt vinden.

GegevensLocatieToelichting
Logbestanden

%APPDATA%\Zermelo.log

%APPDATA%\Zermelo.log.1 etc.

Deze logbestanden kunnen gebruikt worden door Zermelo om problemen in de software op te sporen.
Activering van de software%APPDATA%\activationsActivering is per computer en per gebruiker. De activeringen worden gecached in de appdata map zodat de software ook zonder internetverbinding gestart kan worden.

 

 

  • No labels