Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Na het inroosteren van de lessen, kunt u alle lessen van een lokaal voorzien. Net als bij het roosteren van lessen, kunnen ook de lokalen met behulp van een automaat geplaatst worden. De voorwaarden heeft u ingevoerd bij Randvoorwaarden lokalen.

Roosteren Basis en Roosteren Pro zijn wat betreft lokaalroosteren vrijwel identiek aan elkaar, in Roosteren Pro heeft u echter de extra mogelijkheid om de instellingen van de lokaalautomaat aan te passen. 


BASIS  Roosteren > Roosteren Basis > Profiel > Lokaalautomaat

PRO  Roosteren > Roosteren Pro > Profiel > Lokaalautomaat


Lokaalbotsingen

BASIS en PRO

Als u in het profiel Lokaalautomaat werkt, kunt u via het menu Lokaalproblemen > Selecteer lessen met lokaalbotsing in de selector eventuele lokaalbotsingen opvragen. U kunt deze lokaalbotsingen ook selecteren met de sneltoets <SHIFT+B>. De (lokalen)automaat zal nooit lokaalbotsingen roosteren! Maar wellicht zijn er op een meer "illegale" wijze botsingen ontstaan.

In de module Pro heeft u nog een extra optie, daar is namelijk het menu Lokaalzaken beschikbaar. Via dat menu kunt u met de optie Lokalen uitroosteren bij botsingen deze weer uitroosteren. In de Basis module heeft u deze optie niet, maar u kunt wel de lessen met lokaalbotsing selecteren en van de selectie met de knop Haal lessen van de lokalen de lokalen van de selectie uitroosteren.

Lokalen plaatsen

BASIS en PRO

In het hoofdscherm van Roosteren Basis of Pro kiest u voor het profiel Lokaalautomaat.

In de selector bepaalt u voor welke groep we de lessen van een lokaal willen voorzien. Een lichtgele kleur geeft aan dat nog niet op alle lessen een lokaal staat. 

  • U selecteert de afdelingen in de Selector.
  • In het Automatenvenster selecteert u de Lokalenplaatser om lokalen op lessen te plaatsen.
  • U start de automaat door op de knop <Automaat starten> te klikken.

De automaat sluit zichzelf op het moment dat alle lessen in het gewenst aantal lokalen zijn geplaatst.

Per docent

U kunt in plaats van afdelingen ook één of meerdere docenten in de selector selecteren. De lessen van deze docent(en) worden van een lokaal voorzien zodra u de automaat start.

Lokalen optimaliseren

BASIS en PRO

Een lichtblauwe kleur in de selector geeft aan dat er al een lokaal op de lessen staat. Het lokaalrooster is echter nog wel te optimaliseren. 

  • U selecteert de afdelingen via de Selector.
  • In het Automatenvenster selecteert u de Lokalen Mathematicus om lokalen te optimaliseren. Ook kunt u voor de Blokkenoptimalisator kiezen. Deze automaat richt zich specifiek op lessen die als blok geroosterd zijn.
  • U start de automaat door op de knop <Automaat starten> te klikken.

Geef de optimalisator de tijd om verbeteringen te zoeken. U sluit de automaat af met het kruisje of de <Esc> toets, waarna u een rapportage krijgt over de gemaakte verbeteringen.

Kwaliteit van het lokaalrooster

BASIS en PRO

In de linkerbovenhoek van de selector ziet u de kwaliteit van uw lokalenrooster. Onder 'Lok str.p' staat het strafpuntenaantal van uw lokaalrooster. 

U kunt alleen een goed lokaalrooster maken als er geen tegenstrijdigheden in uw rooster zitten. Eventuele tegenstrijdigheden worden vermeld onder de lokaalstrafpunten in de linker bovenhoek van de selector. U kunt tegenstrijdigheden oplossen door lokaalwensen aan te passen in Randvoorwaarden lokalen.

Lokalen uitroosteren

BASIS en PRO

U kunt snel reeds geroosterde lokalen van de lessen halen, met behulp van de knop <Haal lokalen van lessen>.

Automaatinstellingen

PRO

In de Pro-module heeft u de mogelijkheid de instellingen van de automaat aan te passen. De standaard instellingen zullen in veel gevallen voldoende zijn, maar u kunt bepaalde waarden bij het plaatsen en optimaliseren eens uit proberen

  • No labels