Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Welkom op de beheerdershandleiding van Zermelo. De beheerdershandleiding is bedoeld voor applicatiebeheerders en systeembeheerders. Ook kan het zijn dat u als roostermaker af en toe enkele van deze taken vervult. U kunt in deze handleiding vinden hoe u de verschillende softwareonderdelen kunt inrichten zodat andere personen in de school er mee aan de slag kunnen.

 


  • No labels