Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het Zermelo Portal kunnen ook gewone bestanden worden opgeslagen. In speciale gevallen (bijvoorbeeld als er zaken fout gegaan zijn) kan het nodig zijn om deze bestanden zelf te bekijken en te beheren. Om bestanden te bekijken is het recht readFiles nodig en als bestanden ook gewijzigd moeten worden ook modifyFiles.

Het beheren van bestanden op het Portal kan via WebDAV. De benodigde handelingen staan hieronder.

Het zelf bekijken en bewerken van de bestanden die op het portal staan is een geavanceerde handeling. U kunt beter eerst even contact opnemen met de helpdesk als u denkt dat er iets met de bestanden aan de hand is.

Op deze pagina

Zie ook

Installeer een WebDAV client

Als WebDAV client raden we CarotDAV aan. Dit programma is freeware. Een andere bekende WebDAV client is Bitkinex, maar dit programma downloadt sommige bestanden als ASCII en beschadigt ze daarbij.

Maak een access token aan

Ga in het Portal naar Beheer > Admin-paneel > API Tokens. Hier maakt u met Toevoegen een nieuw token aan:

U komt nu in het volgende scherm:

U geeft aan voor welke gebruiker dit is (uzelf) en stelt de geldigheid en de rechten in. Voor bestandsbeheer heeft nu minimaal rechten nodig om om bestanden te lezen en aan te passen. Er verschijnt een schermpje waar het token in staat en waaruit u het kunt kopiëren.

Open de bestanden van het Portal

U opent nu CarotDAV en maakt een nieuwe connectie aan:

Nu vult u de volgende gegevens in:

  1. de naam die u deze verbinding wilt geven
  2. het WebDAV pad, https://<schoolnaam>.zportal.nl/api/v2/files/ Let op dat het een https verbinding is (met een s).
  3. als gebruikersnaam "Bearer"
  4. als wachtwoord het access token wat u eerder heeft aangemaakt.

U krijgt nu de mappen en bestanden van het portal te zien:

Het werkt nu verder vergelijkbaar met de verkenner. U opent een map door er op te dubbelklikken. U kunt bestanden naar uw eigen computer kopiëren door deze naar een verkenner venster te slepen (of naar uw bureaublad). Bestanden verwijderen kan met <delete>. U kunt ook bestanden hernoemen door een geselecteerd bestand aan te klikken. Bestanden kopiëren direct via WebDAV werkt niet, u kunt het beste het bestand even naar uw eigen computer kopiëren, hernoemen en weer terugslepen.

  • No labels