Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kunt in het Zermelo Portal aangeven welke vakken een docent mag geven en wat diens bevoegdheid is. Ook kan er een start en een eind datum gekoppeld worden aan een bevoegdheid. Dit komt van pas wanneer een docent nog studeert en zijn bevoegdheid nog niet heeft gehaald. 


PORTAL Beheer > Portal-inrichting > Bevoegdheidstypes

Op deze pagina

Zie ook:

Soorten bevoegdheden 

In het Zermelo Portal maken we onderscheid tussen zes soorten bevoegdheden:

 • Regulier eerstegraads: docenten hebben een lesbevoegdheid voor alle klassen van de havo en het vwo, alle vmbo-klassen en het praktijkonderwijs.
 • Regulier tweedegraads: docenten hebben een lesbevoegdheid voor de eerste drie klassen van de havo en het vwo, alle vmbo-klassen en het praktijkonderwijs.
 • Studerend eerstegraads: een docent die studeert voor zijn eerstegraads lesbevoegdheid.
 • Studerend tweedegraads: een docent die studeert voor zijn tweedegraads lesbevoegdheid.
 • Bekwaam eerstegraads: docenten hebben geen lesbevoegdheid, maar zijn door bijvoorbeeld relevante praktijkervaring wel bekwaam geacht om eerstegraads lessen te geven.
 • Bekwaam tweedegraads: docenten hebben geen lesbevoegdheid, maar zijn door bijvoorbeeld relevante praktijkervaring wel bekwaam geacht om tweegraads lessen te geven. 

Er kunnen meerdere bevoegdheden aan een docent worden gehangen. Zo kan een docent zijn tweedegraads lesbevoegdheid hebben en studeren voor zijn eerstegraads bevoegdheid. Docenten met een reguliere eerste- of tweedegraads bevoegdheid, krijgen in het Portal de status 'bevoegd'. Docenten die nog studeren, krijgen de status 'benoembaar'.

Een bevoegdheid toevoegen

 1. Ga in het portal naar Personeel > Bevoegdheden.

 2. Klik op een afkorting om een docent te selecteren.

 3. Klik op het vak waarvoor u de docent bevoegd wilt maken.

 4. Selecteer de juiste bevoegdheid. 

 5. Vul, indien van toepassing, de start en einddatum in van de bevoegdheid.

 6. Selecteer welk diploma de docent heeft. Dit kan los staan van de lesbevoegdheid. 

Bevoegdheden importeren 

U kunt bij Personeel > Bevoegdheden > Bevoegdheden (details) bevoegdheden importen 

 • De velden Werknemer, Vak en Bevoegdheidstype zijn verplicht.
 • De velden Startweek, Eindweek, Diploma, Opmerking docent en Opmerking formatiebeheer zijn optioneel. 
 • U kunt met deze import alleen nieuwe items importeren (toevoegend). U kunt niet kiezen voor synchroniseren er is dus geen mogelijkheid voor bijwerken. 


Start en einddatum

Voorbeeld: een docent heeft een tweedegraads bevoegdheid en wil op den duur zijn eerstegraads halen. In dat geval krijgt hij in het portal de regulier tweedegraads en de studerend eerstegraads bevoegdheid. U vult bij zijn studerend eerstegraads de start en (indien bekend) einddatum van de studie in. Op het moment dat de docent zijn studie heeft afgerond, vult u de start en einddatum in van zijn tweedegraads bevoegdheid. Tot slot doet u dit ook voor zijn nieuwe eerstegraads bevoegdheid. Op deze manier zorgt u ervoor dat de historie klopt.

Let op!

Het invullen van de start en einddatum gaat per weeknummer en dus niet per dag.

Trefwoorden

graden, lesbevoegdheid, studerend