Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we naast het definiëren van dagen en dagdelen die de roosterautomaten kunnen gebruiken, ook de mogelijkheden die de roosterplaatsen en roostergroepen u bieden. U wilt bijvoorbeeld waarschijnlijk ook iets kunnen zeggen over eerste uren of de vergadermiddag.

DESKTOP Roosteren > Roosteren Pro* > Structuur > Roosterplaatsen en roostergroepen


*Maakt u alleen gebruik van Zermelo Basis, dan opent u het scherm Roosteren Basis.


Waarom roosterplaatsen en groepen

Als u bij docenten iets wilt zeggen over vrije dagen en dagdelen, zal Zermelo moeten weten wat u onder een dag of een dagdeel verstaat. Nu zijn dagen redelijk eenduidig, maar dagdelen zijn dat niet.

Definiëren van dagen en dagdelen

De allereerste keer dat u gebruik maakt van de roosterautomaten, weet Zermelo nog niet wat een dag of dagdeel is; Zermelo weet alleen dat ze kunnen bestaan. Door naar het menu Structuur > Roosterplaatsen en roostergroepen te gaan, kunt u dagen en dagdelen definiëren.

U krijgt de eerste keer een bijna lege pagina met onderin een knop <Maak standaard-opzet>. Als u hiervoor kiest zal Zermelo een opzet maken van dagen die ma, di, wo, do en vr heten en van roostergroepen die dagen en dagdelen heten.


Naam roosterplaats wijzigen
U kunt de naam van bijvoorbeeld de dinsdagmorgen wijzigen naar gelang uw eigen situatie.
 1. Typ op de juiste regel in de kolom naam nieuw (invoer) de nieuwe naam in.
 2. Klik op <Naamwijzigingen (en verwijdering) overnemen>.

Let op

De benamingen ma, di, wo, do, vr, dagen en dagdelen zijn noodzakelijk voor de basis randvoorwaarden. Als u die benaming wijzigt, krijgt u een foutmelding.

Roosterplaats verwijderen
U kunt een roosterplaats verwijderen door de volgende stappen uit te voeren.
 1. Verwijder de naam van de te verwijderen roosterplaats in de kolom naam nieuw (invoer).
 2. Klik op <Naamwijzigingen (en verwijdering) overnemen>.
 3. U krijgt de vraag of u inderdaad de roosterplaats(en) wilt verwijderen. Klik op <OK>.

Extra roosterplaatsen en roostergroepen aanmaken

Naast de standaard opzet waarin dagen en dagdelen zijn vastgelegd, kunt u extra roosterplaatsen en -groepen aanmaken. Bij de uitgebreide randvoorwaarden van docenten en leerlingen kunt u deze vervolgens gebruiken.

Eerste uren

Wanneer u bijvoorbeeld bij leerlingen een randvoorwaarde wilt aanmaken die ervoor moet zorgen dat de eerste uren zoveel mogelijk bezet zijn, dan zult u de software eerst moeten vertellen wat een eerste uur is. U gaat als volgt te werk:

 • Klik in het menu Structuur op Roosterplaatsen en roostergroepen
 • Klik op de knop <Nieuwe roosterplaats>
 • Geef de plaats een naam in de meest rechtse kolom: bijvoorbeeld ma1 (voor maandag het eerste uur)
 • Selecteer het eerste lesuur en de maandag
 • Herhaal bovenstaande voor de overige 1e uren (di1,wo1,do1,vr1)
 • Klik op de knop <Nieuwe roostergroep>
 • Geef de groep een naam, bijvoorbeeld eerste_uren
 • Selecteer de vijf plaatsen in de kolom eerste_uren

 • Klik op de knop <Naamwijzigingen overnemen>
 • Klik op <OK>.

Op deze manier kunt u ook roostergroepen maken voor bijvoorbeeld randuren.


Trefwoorden

Dagstructuur, weekstructuur, uur, lesuur, dagindeling

 • No labels