Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In dit hoofdstuk maken we een voorbeeld clusterschema met de uitgeklede Basis module. We lopen stap voor stap de opties van Phoenix Basis met u door. U vindt de clustermodule Phoenix Basis binnen het profiel Afdeling onder de menuoptie Roosteren > Roosteren Basis.

Phoenix Basis starten

We vinden de clustermodule Phoenix Basis onder de menuoptie Roosteren > Roosteren Basis. Binnen de roosteromgeving selecteren we het profiel afdeling op de knoppenbalk . De menuoptie 'Clusteren' wordt nu actief. We selecteren de afdeling die we willen clusteren in de selector en starten Phoenix onder menuoptie Clusteren > Basis clusteren met Phoenix of met de knop  op de knoppenbalk.


Voorbereiding

Om met Phoenix te kunnen werken zijn een aantal zaken voorwaardelijk: 
  • De belangrijkste: alle lesgroepen en bijbehorende lessen zijn voor de te clusteren afdeling aangemaakt (docent toekenningen hoeven niet aanwezig te zijn). Staan er binnen het scherm Groepen en Lessen nog meldingen open bij lessen (een teveel of een tekort aan lessen) dan dient u deze problemen eerst op te lossen. Het scherm Groepen en Lessen vindt u terug in het hoofdmenu onder Beheer > Groepen en Lessen.
  • In het afdelingsoverzicht staan bij de afdeling de leerlingen op individueel en de lesgroepindelingen zijn niet gefixeerd (u kunt deze aanpassingen doen binnen Groepen en Lessen in het Afdelingsoverzicht).
  • Er is exact één afdeling geselecteerd.

Phoenix Basis houdt geen rekening met ingerichte randvoorwaarden

Phoenix Basis maakt geen gebruik van de inrichting van automatisch roosteren. De geblokkeerde lesuren, dagen of dagdelen uit het scherm 'Docenten Basis' worden niet gebruikt. Ook de informatie over blokuren en andere onderwijskundige randvoorwaarden worden genegeerd. Wanneer u deze informatie wilt gebruiken binnen uw cluster dient u Phoenix binnen Roosteren Pro op te starten.   

Als het scherm is geopend, heeft Phoenix een opzet gemaakt met daarin:

  • Het aantal clusterlijnen. De lijnen die klaar staan, zijn gebaseerd op de leerling met het grootste aantal clustervakken. 
  • De (volledig) klassikale vakken worden buiten het schema gehouden en niet mee geclusterd. 

Voordat u de automaat aanzet, zijn er drie onderdelen waar we op moeten letten. 

1) Zijn er voldoende configuraties? 

Het kan zijn dat een vak niet geplaatst kan worden in het huidige clusterschema. Dat komt in de meeste gevallen omdat er meer groepen zijn dan initiële clusterlijnen. Wanneer u een dergelijke situatie heeft, ziet u het aantal configuraties op 0 staan in het rood (zie afbeelding het vak 'ec'). 

Er zijn twee mogelijke oplossingen:

  • u voegt een clusterlijn toe óf
  • meerdere lesgroepen van hetzelfde vak mogen op dezelfde clusterlijn staan. 

In dit voorbeeld kiezen we voor de laatste optie. In de kolom onder het vak zonder mogelijke oplossingen passen we de cel, waar nu Enkelv (enkelvoudig) staat, aan naar Meerv (meervoudig) door er op te klikken. Zodra dit is aangepast, is het aantal configuraties direct een stuk groter (35). Zie de afbeelding hiernaast. 


2) Welke vakken moeten er wel of niet geclusterd worden?

Standaard worden vakken waaraan alle leerlingen deelnemen uitgeschakeld, de andere vakken worden geclusterd. Het is mogelijk dat vakken standaard wel mee geclusterd worden, terwijl deze eigenlijk buiten het schema vallen (en andersom). U klikt in het rechtermuisknopmenu de optie Meeclusteren aan of uit. 

Valkuil

Het meeclusteren van in Groepen en Lessen aangegeven klassikale lesgroepen zorgt er niet voor dat de indeling van deze lesgroepen nu ineens vrij wordt, of anders gezegd, de lesgroepen behouden bij het meeclusteren hun naam (stamklas A, stamklas B, etc.) en de leerlingen van alle lesgroepen met dezelfde naam moeten ook dezelfde leerlingen bevatten. 
Wilt u voor twee klassikale vakken toestaan dat de indeling bij beide vakken verschillend is dan moet u in Groepen en Lessen bij minimaal één van de twee vakken de klassikale lesgroepen omzetten naar clustergroepen (via de optie Klassikaal wissel). 


3) Lesgroepen fixeren of juist uitsluiten op een clusterlijn  

We kunnen met de klik-en-sleepmethode handmatig lesgroepen binnen het clusterschema (ver)plaatsen. U kunt de positie van een lesgroep op een specifieke clusterlijn vastzetten (fixeren) door op deze lesgroep te klikken terwijl u de CTRL toets op uw toetsenbord ingedrukt houdt. (een zogenaamde CTRL-klik). Of via de rechtermuisknop-optie Fixeren op de lesgroep.
Wanneer u juist een positie op een specifieke clusterlijn wilt verbieden voor een bepaald vak (een blokkade geldt altijd voor alle lesgroepen van een bepaald vak) dan klikt u bij het bewuste vak in de lege cel op de bewuste clusterlijn. Er verschijnt dan een "===" teken in de bewuste cel. 

Een clusterschema maken

We starten de clustering via . Wanneer het mogelijk is met de huidige instellingen een schema te vinden, dan zal deze relatief snel gevonden zijn.

Mocht Phoenix niet direct een schema kunnen vinden, dan kunt u een clusterlijn toevoegen:

We kunnen via menuoptie Schema > Clusterlijn erbij of met de knop  een clusterlijn toevoegen aan ons schema. Realiseert u zich goed dat dit betekent dat de roosterbreedte van uw clusterschema in principe toe zal gaan nemen. Verder betekent dit ook dat alle leerlingen op minimaal één clusterlijn geen deelname zullen hebben en daarmee in de zogenaamde leegloop terecht zullen komen.

Phoenix Basis zal een clusterschema maken waarbij allereerst de roosterbreedte minimaal is en vervolgens de verdeling van de leerlingen over de diverse lesgroepen het meest evenwichtig is.

Klassikale lesgroepen meeclusteren

Het is uiteraard mogelijk om voor een vak zowel klassikale als clustergroepen mee te nemen in de clustering. Wanneer u voor een vak graag een klassikale lesgroep wilt hebben, bijvoorbeeld vanwege een mentoraat, dan dient u vóór het clusteren in Groepen en Lessen te regelen dat er een klassikale lesgroep voor het vak bestaat. U herkent klassikale lesgroepen in Phoenix Basis aan de donkerblauwe lesgroepcode rechtsboven op de lesgroep.


  • No labels