Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Ieder schooljaar moeten de examens geroosterd worden. Voordat u als roostermaker start met het importeren van het rooster voor de centraal schriftelijk examens, is het wenselijk dat alles niet alleen roostertechnisch, maar ook qua lesstatistiek en formatie correct geregeld is in Zermelo. Wij hebben een stappenplan gemaakt, aan de hand van een aantal vragen. Bij iedere vraag staat een uitgebreide uitleg. 

Niet alle scholen zullen iets aparts regelen voor de statistieken en de formatie van deze klassen. In dat geval is het voldoende als u de lessen uitschakelt, hierover leest u bij Groepen vrijmaken in de paragraaf 'Eindexamenklassen vrijmaken in basisrooster'.

Onderstaand stappenplan is alleen van belang als u ook een andere lesvergoeding wilt geven voor lessen van examenklassen. Is dat niet zo, dan kunt u de lessen uitschakelen.

Op deze pagina

Zie ook:

Stappenplan


1. Werkt u met formatie in Zermelo?
 Ja, ik werk met formatie in Zermelo.

Ga door naar vraag 2.

 Nee, ik werk niet met formatie in Zermelo

Als u niet met formatie in Zermelo werkt, dan kunt u de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.

2. Houdt u formatie-onderhoud bij in Zermelo?
 Ja, ik houd formatie-onderhoud bij in Zermelo.

Ga door naar vraag 3.

 Nee, ik houd geen formatie-onderhoud in Zermelo

Als u niet met onderhoudsformatie in Zermelo werkt, dan kunt u de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector. Het feit dat de formatieberekening anders wordt, is niet van belang als u namelijk aan het begin van het schooljaar de formatiekaarten heeft uitgedraaid.

3. Heeft u een apart tijdvak aangemaakt, waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan?
 Ja, ik heb een apart tijdvak gemaakt waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen. Doordat de lessentabel voor de lessen van eindexamenklassen op 0 uur staat klopt uw lesstatistiek en kloppen uw formatiegegevens. U kunt de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.

Heeft u de manier van tellen van de weken in het tijdvak goed geregeld? Kijk daarvoor bij de projectinstellingen.

 Nee, ik heb geen apart tijdvak waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan.

Ga door naar vraag 4.

4. Heeft u in de lessenverdeling de docenten tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland?
 Nee, de docenten staan niet tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland.

De lessen van de eindexamenklassen bevatten geen docenten meer, u kunt de lessen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector

 Ja, de docenten staan tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland.

Ga door naar vraag 5.

5. Heeft u de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen op de standaardomvang staan (bijvoorbeeld 50 uur per schooljaar)? En wilt u deze docenten minder uren geven voor deze lessen?
 Ja, ik heb de lesvergoeding van de lessen van de eindexamenklassen op de standaardomvang staan.

De lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen bestaat uit de standaardomvang en is daarmee gelijk aan de lesvergoeding voor de afdelingen die geen examen doen. Dit is niet correct, aangezien de lesperiode voor deze afdelingen korter is.

Formatietechnisch kloppen uw gegevens niet. Dit geldt ook voor de lesstatistiek. Wij raden u aan om dit in orde te maken. U heeft VIER opties:

  • U past de lesvergoeding aan voor de lessen van de eindexamenklassen.  
  • U maakt een apart tijdvak aan, waarin u de lesuren voor de eindexamenklassen op 0 zet.
  • U past de lessenverdeling aan en zorgt ervoor dat de docenten niet tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland staan. U laat de docenten bijvoorbeeld tot het begin van het eindexamen op de lessen staan.
  • U zet handmatig de lesvergoeding op de juiste waarde en schakelt alsnog de lessen uit.
 Nee, ik heb de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen aangepast (bijvoorbeeld naar 40 uur per schooljaar).

U heeft de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen aangepast. U kunt de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.

 Ik wil de lesvergoeding niet aanpassen. Docenten krijgen de normale omvang.

U kunt de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Verder hoeft u niets te doen.


Examenklassen verwerken.pdf