Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Ieder schooljaar moet de examenklassen geroosterd worden. Voordat u als roostermaker start met het importeren van het rooster voor de centraal schriftelijk examens, is het wenselijk dat alles niet alleen roostertechnisch, maar ook qua lesstatistiek en formatie correct geregeld is in Zermelo. Wij hebben een stappenplan gemaakt, aan de hand van een aantal vragen. Bij iedere vraag staat een uitgebreide uitleg. 

Niet alle scholen zullen iets aparts regelen voor de statistieken en de formatie van deze klassen. In dat geval is het voldoende als u de lessen uitschakelt.

Op deze pagina

Zie ook:

1. Werkt u met formatie in Zermelo?
 Ja, ik werk met formatie in Zermelo.

Ga door naar vraag 2.

 Nee, ik werk niet met formatie in Zermelo

Als u niet met formatie in Zermelo werkt, dan kunt u de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.

2. Houdt u formatie-onderhoud bij in Zermelo?
 Ja, ik houd formatie-onderhoud bij in Zermelo.

Ga door naar vraag 3.

 Nee, ik houd geen formatie-onderhoud in Zermelo

Als u niet met onderhoudsformatie in Zermelo werkt, dan kunt u de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector. Het feit dat de formatieberekening anders wordt, is niet van belang als u namelijk aan het begin van het schooljaar de formatiekaarten heeft uitgedraaid.

3. Waar doet u het formatie-onderhoud?
 Ik doe formatie-onderhoud in het zfm

Ga door naar vraag 4.

 Ik doe formatie-onderhoud in het portal

Ga door naar vraag 5.

4. Heeft u een apart tijdvak aangemaakt, waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan?
 Ja, ik heb een apart tijdvak gemaakt waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen. Doordat de lessentabel voor de lessen van eindexamenklassen op 0 uur staat klopt uw lesstatistiek en kloppen uw formatiegegevens.

 Nee, ik heb geen apart tijdvak waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan.

Ga door naar vraag 6.

5. Heeft u in de lessenverdeling de docenten tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland?
 Nee, de docenten staan niet tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland.

De lessen van de eindexamenklassen bevatten geen docenten meer, u kunt de lessen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector

 Ja, de docenten staan tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland.

Ga door naar vraag 6.

6. Heeft u de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen op de standaardomvang staan (bijvoorbeeld 50 uur per schooljaar)?
 Ja, ik heb de lesvergoeding van de lessen van de eindexamenklassen op de standaardomvang staan.

De lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen bestaat uit de standaardomvang en is daarmee gelijk aan de lesvergoeding voor de afdelingen die geen examen doen. Dit is niet correct, aangezien de lesperiode voor deze afdelingen langer is.

Formatietechnisch kloppen uw gegevens niet. Dit geldt ook voor de lesstatistiek. Wij raden u aan om dit in orde te maken. U heeft drie opties:

  • U past de lesvergoeding aan voor de lessen van de eindexamenklassen.  
  • U maakt een apart tijdvak aan, waarin u de lesuren voor de eindexamenklassen op 0 zet.
  • U past de lessenverdeling aan en zorgt ervoor dat de docenten niet tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland staan. U laat de docenten bijvoorbeeld tot het begin van het eindexamen op de lessen staan.
 Nee, ik heb de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen aangepast (bijvoorbeeld naar 40 uur per schooljaar).

U heeft de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen aangepast. U kunt de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.


  • Geen labels