Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In de module Dagroosteren kunt u de dagelijkse wijzigingen verwerken. Denk aan afwezigheden van docenten, het inplannen van speciale activiteiten, et cetera.

Deze mutaties leiden tot roosterwijzigingen.
Vervolgens stelt u alle betrokkenen van de wijzigingen op de hoogte, door de mutaties weg te schrijven naar het Zermelo Portal. Gebruikers kunnen de wijzigingen dan ook via de app op telefoon of tablet zien.

Dagroostervoorbereidingen

Voordat u daadwerkelijk begint met het afknippen van de eerste week om de dagelijkse wijzigingen te gaan verwerken, dient u een aantal voorbereidingen te treffen in het basisrooster. Deze voorbereidingen betreffen o.a. de lijst met afwezigheids- en activiteitscodes, het tussenuur- en vervangbelang, het inroosteren van een eventuele vervangerspool. Al deze werkzaamheden dienen in het basisrooster te worden verwerkt. Er is een handleiding beschikbaar die deze handelingen toelicht: Dagroosteren voorbereiden

Inhoudsopgave

  • No labels