Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Nadat de ouderavond is aangemaakt, is de eerste stap voor het opzetten van een ouderavond het aanmaken van een datum (of meerdere data) en de gesprekstijden. Op deze pagina leest u hoe u instelt wanneer de ouderavondgesprekken mogen plaatsvinden.


PORTAL Ouders > Ouderavonden > Dagen en Tijden

Gespreksdagen aanmaken

In het tabblad Dagen en Tijden maakt u de data van de gespreksdagen aan en het tijdsraster.

Aanmaken dagen
 1. Klik op de knop <Toevoegen>  
 2. Selecteer een datum en voer een naam in (Bijvoorbeeld dinsdag en woensdag, of dag1 en dag2)


Bekend probleem (opgelost in 20.01)

Als u op dit moment een ouderavond met drie of meer dagen wilt roosteren dan dient u te zorgen dat deze een alfabetisch oplopende naam hebben. Bijvoorbeeld 01Maandag, 02Dinsdag, 03Woensdag. Als u dit niet doet zullen de dagen verkeerd gesorteerd worden op verschillende plekken in de software. De software werkt hierdoor niet goed.

DESKTOP 20.01 Dit probleem speelt niet als u versie 20.01 of hoger gebruikt.

Gesprekstijden aanmaken

Vervolgens maakt u de gesprekstijden aan: 

Gesprekstijden aanmaken
 1. Klik op de knop <Gesprekstijden genereren>
 2. Geef de tijd van het eerste gesprek aan
 3. Geef aan hoeveel minuten elk gesprek duurt
 4. Vul eventueel het aantal minuten tussen elk gesprek in
 5. Geef de eindtijd van de ouderavond aan
 6. Klik op de knop <Toevoegen>

Ongelijke dagen

Het kan zijn, dat de dagen niet op hetzelfde tijdstip beginnen of eindigen. Bijvoorbeeld dag 1 is van 18:30u tot 21:30u en dag 2 is van 19:00u tot 21:00u. Dan genereert u hier een tijdsraster van 18:30u tot 21:30u.  In de Zermelo Ouderavond kunt u vervolgens een aantal tijden op de kortere dag blokkeren. Informatie hierover leest u bij: Gesprekken roosteren

Gespreksdag verwijderen

U kunt ook een gespreksdag weer verwijderen.

Verwijderen Dag
 1. Selecteer de dag welke u wilt verwijderen, de geselecteerde dag wordt blauw omlijnd. U kunt meerdere dagen tegelijkertijd selecteren.
 2. Klik op de knop <Verwijderen>
 3. Klik op nogmaals op de knop <Verwijderen>


Gesprekstijden verwijderen

gesprekstijden verwijderen
 1. Selecteer één of meerdere tijden (Shift+klik). Let op: u kunt alleen tijden aan begin of eind van de kolom selecteren en verwijderen!
 2. Klik op de knop <Verwijderen>
 3. Klik nogmaals op de knop <Verwijderen>

Extra gesprekstijden toevoegen

Wanneer u reeds tijden heeft aangemaakt en later nog één of meerdere tijden wilt toevoegen, doet u dat als volgt:

Extra tijden toevoegen
 1. Klik op de knop <Extra gesprekstijden toevoegen>
 2. Voer het aantal extra gesprekken voor eerste en/of na laatste moment in
 3. Klik op de knop <Toevoegen>Ouderavond verplaatsen naar een andere dag

Het kan zijn dat, na het inroosteren van de ouderavond, toch besloten wordt de ouderavond te verplaatsen naar een andere dag of dagen. Dit doet u eenvoudig door de datum aan te passen ouderavond opnieuw te publiceren. De gesprekstijden, blokkades, lokaalindelingen et cetera blijven onveranderd.

Voorkeuren instellen

PORTAL 20.01 

Bij een ouderavond is het mogelijk om ouders voorgedefinieerde tijdwensen te laten invoeren. De ouders kunnen aan de hand van de door u opgegeven tijdsblokken aangeven of ze bepaalde tijdwensen hebben.

Voorkeuren invoeren

 • Klik op <Toevoegen>
 • Geef een naam aan, bijvoorbeeld: Vroeg en Laat (voorbeeld 1), of in blokken van hele uren. (voorbeeld 2).


Hoe ouders hun voorkeuren kunnen opgeven kunt u zien op WebApp: ouderavondgesprekken aanvragen.