Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U heeft in het portal de tijdvakken en vakanties aangemaakt. Ook in de desktop moet deze informatie komen te staan. Tijdvakken en vakanties worden niet automatisch gedownload naar de desktop, u kunt ze wel overnemen uit het portal.

Naast tijdvakken en vakanties heeft u in de desktop ook een lesperiode. 

Portal leidend

Het is nog steeds mogelijk om tijdvakken en vakanties aan te passen in de desktop. We raden u echter aan om wijzigingen in tijdvakken en vakanties door te voeren in het portal en deze vervolgens te downloaden naar de desktop. Zo blijft de informatie in het portal en de desktop gelijk.

DESKTOP Beheer > Schoolstructuur > JaarplannerSchooljaar en regio aanpassen

In het portal geeft u aan bij welke regio uw school hoort. Als u de jaarplanner opent, wordt deze regio automatisch overgenomen in de desktop, evenals het schooljaar van uw roosterproject.

Geen regio in portal

U kunt de gegevens voor de jaarplanner pas overnemen uit het portal, als u in het portal de regio heeft aangegeven. U kunt de regio in het portal invullen bij Beheer > Portal-inrichting > Scholen.


Tijdvakken overnemen

Naast het schooljaar, moet u ook de tijdvakken aanpassen.

  • Klik op <Tijdvakken> om de tijdvakken over te nemen uit het portal


Alleen in het basisrooster

U kunt de tijdvakken (en vakanties) vanuit het portal alleen overnemen in het basisrooster. In een dag- of toetsroosterbestand werkt u met de tijdvakken, lesperiodes en vakanties die in het basisrooster zijn vastgelegd.


Tijdvak de-activeren om strafpunten te negeren

Standaard wordt elk tijdvak dat u aanmaakt op actief gezet. Dat betekent dat er bij het scherm "Roosteren" strafpunten worden getoond van dat tijdvak. Zodra een tijdvak voorbij is, kunt u dat tijdvak in de jaarplanner inactief maken door het vinkje te verwijderen. Vanaf dat moment worden alle strafpunten voor dat tijdvak genegeerd.


Vakanties overnemen

Ook de vakanties kunt u overnemen uit het portal.

  • Klik op <Vakanties> om de vakanties uit het portal over te nemen

Lesperiode(s) overnemen

Naast de tijdvakken, moet u ook de lesperiode(s) vullen. De lesperiode heeft u onder andere nodig voor het berekenen van managementinformatie.

U kunt met één druk op de knop de lesperiodes overnemen uit het portal, daarvoor klikt u op <Lesperiodes>. De lesperiodes bepaalt de software op basis van de tijdvakken in het portal, min de dagen die in het portal als vakantiedagen zijn genoteerd.


Trefwoorden

Jaarplanner, tijdvakken, vakanties, lesperiode, kalender, periode, schooljaar

  • No labels