Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt docenten vrijmaken omdat u deze bijvoorbeeld als surveillant bij een toets wilt kunnen inzetten.

DESKTOP Onderhoud > Voorbereiding > Docenten vrijmakenOp deze pagina

Zie ook

Docenten vrijmaken

Via het menu Onderhoud > Docenten vrijmaken komt u in het scherm "Activiteiten en afwezigheden bewerken". Hier kunt u per dag of per lesuur, aangeven welke lessen uitgeschakeld moeten worden vanwege de toetsweek. 

Standaard staat de afwezigheidsreden op "#toets". In bovenstaand voorbeeld ziet u dat er één docent is vrijgemaakt op woensdag, donderdag en verder.

Wanneer u het scherm verlaat met het groene vinkje, ziet u dat alle onderliggende lessen van deze docent komen te vervallen. Hier kunt u, indien gewenst nog ingrijpen en per les bepalen of u deze toch door wilt laten gaan.