Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Gedurende het jaar zult u regelmatig de gegevens van werknemers moeten wijzigen. Een docent gaat van school, verhuist, gaat naar een andere vestiging, enz enz.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe en waar u de betreffende handelingen uitvoert.

Op deze pagina

Zie ook:

NAW gegevens

Wanneer u van een werknemer het adres wilt aanpassen, doet u dit in het portal. Het portal is leidend voor deze informatie, met de portalconnector haalt u vervolgens de juiste gegevens naar de desktop. 

  1. Log in op het portal.
  2. Ga naar Beheer > Gebruikers > Gebruikers.
  3. Zoek de betreffende werknemer op in de lijst.
  4. Door te 'dubbelklikken' op de regel kunt u informatie bewerken.  5. Door te drukken op <ENTER> (of de regel te verlaten) worden de wijzigingen opgeslagen.

Het adres van de werknemer is nu op de centrale plaats in het portal aangepast. Zodra het desktopproject geopend wordt of ververst, zullen de gewijzigde NAW gegevens automatisch in uw udmz worden bijgewerkt!

Afkorting aanpassen

Wanneer de afkorting van een docent wijzigt, is het niet nodig een nieuwe gebruiker aan te maken. U kunt de bestaande gebruiker simpelweg hernoemen:

  1. Ga naar Beheer > Gebruikers > Gebruikers
  2. Zoek de betreffende docent op en selecteer deze
  3. Klik op de knop <Hernoemen>
  4. Wijzig de code en klik op <OK>

U dient deze wijziging ook in andere systemen door te voeren. Anders krijgt u problemen met het koppelen van gegevens!


Trefwoorden


  • No labels