Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gladiator | Zermelo Desktop (zip)

(info) Installatiehandleiding


 32 bits versie | zip | gladiator.msi


Belangrijkste wijzigingen in 19.09.0 (10-09-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Roosteren: Na veranderen groepskeuzelessen in maskers konden er fouten ontstaan in strafpuntberekening
 • [Dagroosteren] Dagrooster: Zermelo standaard celinhoud toegevoegd aan Dagrooster > Weergave
 • [Indelen] Lesgroepindelingen Pro: alle groepen nu in beeld voor externe maatwerkleerling
 • [Indelen] Phoenix: crash opgelost bij starten Phoenix vanuit Roosteren basis in Atlas-modus
 • [Ouderavonden] Ouderavond: alle leerlingen zonder stamklas worden nu overgeslagen en genoemd in de melding
 • [Ouderavonden] Ouderavond: capaciteit voor ouderavond bijwerken lukt niet via client
 • [Ouderavonden] Ouderavond: lokaal hernoemen in portal leidt niet meer tot gegevensverlies
 • [Ouderavonden] Roosteren op datum: bij openen worden de blokkades niet altijd goed overgenomen uit Blokkades (verkeerde dag)
 • [Ouderavonden] Roosteren op datum: sortering dagen nu op datum
 • [Roostervoorbereiding] Roosterwensen: dagendagdelen (portal) gaf foute waarde in tooltip en signaalkleur bij aanvullende wens met dd equivalent
 • [Zermelo Desktop] Lesdomein: Splitsen lessen over tijdvakken nu ook correct voor Groeps- en Vakkeuzelessen
 • [Zermelo Desktop] MagisterXML schrijft nu ook stamgroepen bij groepsloze vakkeuzelessen
 • [Zermelo Desktop] Publiceren: Desktop test nu op integriteit portalcontainer

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Roosteren (Lokalen): Lessen met een lokfix op een geblokkeerd lokaal worden nu duidelijker gesignaleerd
 • [Automatisch roosteren] Roosteren met herindelen: Statisticus negeert niet langer het vinkje "Leerling indelen"
 • [Ouderavonden] Mogelijk om extra gesprekstijden aan een ouderavond toe te voegen
 • [Ouderavonden] Ouderavond: Gespreksmogelijkheden aanmaken voor mentoren (uit het portal)
 • [Ouderavonden] Ouderavond: nieuw blokkadescherm
 • [Ouderavonden] Ouderavond: schermen openen sneller, omdat alle gegevens worden geladen bij starten client
 • [Ouderavonden] Ouderavondgesprekken importeren: Format van txt bestand
 • [Ouderavonden] Upload voor ouderavond verwijderd uit desktop


Releasenotes


 Belangrijkste wijzigingen in 19.08.1 (21-08-2019)

Opgelost probleem:

 • Wanneer een les vervalt worden de optionele deelnames van leerlingen nu niet meer verwijderd. De inschrijvingen van leerlingen blijven behouden, maar de leerlingen worden niet verwacht bij de les, aangezien de les is uitgevallen.
 Belangrijkste wijzigingen in 19.08.0 (06-08-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving voor het inschrijven voor keuzelessen, de nieuwe webapp voor leerlingen en andere nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Informatie over de nieuwste versie van het portal is terug te lezen op Releasenotes Portal.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Atlas respecteert blokkades op "extra" clusterlijnen nu ook
 • [Automatisch roosteren] Onderwijskundige randvoorwaarden: suggestie 'best haalbaar' klopt nu bij aangepaste beschikbaarheid docent
 • [Automatisch roosteren] Maatwerk: Randvoorwaarde "vakkeuzelessen: botsingen met reguliere" werkte niet correct i.c.m. een masker
 • [Publiceren] Roosterpublicatie: vak wordt in het publicatievenster weer getoond
 • [Publiceren] Deelnames publiceren: onterecht nieuwe leerlingdeelname bij aanpassing les

Verbeteringen:

 • [Zermelo Online] Bij publicatie gaat matching weer met behulp van roostervergelijk
 • [Zermelo Online] Roostervergelijk (dagrooster & publicatie) is kritischer en matcht minder snel
 Belangrijkste wijziging in 19.07.1 (09-07-2019)

Opgelost probleem:

 • [Atlas] Clusteren met gebundelde afdelingen werkt nu correct
 Belangrijkste wijzigingen in 19.07.0 (02-07-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Filter keuzelessen op afdeling werkt nu weer correct in telgroepen/lesverzamelingen
 • [Automatisch roosteren] Atlas opdracht downloaden is nu mogelijk in roosterplan+ als er voorheen profielen zijn aangemaakt (en weer verwijderd)
 • [Automatisch roosteren] Atlas clusteren met gekoppelde afdelingen wordt tijdelijk niet toegestaan om problemen met downloaden te voorkomen
 • [Automatisch roosteren] Nieuwe deelverzamelingen uit maximaal klassikaal gaan nu wel direct mee naar Atlas
 • [Maatwerk] Wijziging in koppeling van vakkeuzelessen wordt nu gesignaleerd op het dashboard
 • [Maatwerk] Optionele leerlingdeelnames worden nu gepubliceerd wanneer er lessen niet gesplitst over tijdvakken in lesdomein
 • [Pakketkeuze] Pakketkeuze: in offlinemodus worden niveau-aanpassingen niet langer als wijzigingen gezien
 • [Roostervoorbereiding] Afdelingen en stamklassen: Crash opgelost bij hernoemen stamklas met een roostergroep die enkel in het Portal staat
 • [Zermelo Online] Dashboard: verschilsignalering bij wijzigingen onderwijsvraag in vakkeuzelessen toegevoegd
 • [Zermelo Online] Dashboard: signalering bij wijziging lessenverdeling van vakkeuzelessen toegevoegd
 • [Zermelo Online] Roosterwensen: wens uit peilweek komt nu ook mee als start- of eindweek niet in tijdvak voorkomt
 • [Zermelo Online] Roosterwensen: instelling overnemen roosterwensen wordt nu ook opgeslagen in het zpb bestand

Verbetering:

 • [Automatisch roosteren] Aansturing op aantal minimaal en maximaal aantal keuzemomenten
 Belangrijkste wijzigingen in 19.06.0 (11-06-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de veranderingen met betrekking tot de koppeling met Magister en Somtoday verwijzen we u naar het updateblad.

Informatie over de nieuwste versie van het portal is terug te lezen op Releasenotes Portal.

Opgeloste problemen

 • [Atlas] In Phoenix toegevoegde lege extra clusterlijn wordt nu meegenomen in opdracht
 • [Atlas] Herindeelopdracht starten met verkeerd ingedeelde leerlingen in niet gefixeerde afdelingen kan niet meer
 • [Atlas] Download Clusteropdracht past eventueel status vak aan naar Meervoudig wanneer dit in de oplossing gebruikt is
 • [Atlas] Switch tussen Atlasmodus en reguliere modus nam wel vinkje leerling herindelen over, maar niet de functionaliteit
 • [Dagroosteren] Gebiedselectie <G> werkt weer als vanouds
 • [Dagroosteren] Selectie docent via "paars" lesuur hersteld
 • [Dagroosteren] Tussenuurgewicht negeren <N> werkt weer correct
 • [Gladiator] Wanneer gladiator wordt geïnstalleerd via MSI respecteert deze de idle parameter (idle = X) nu weer
 • [Phoenix] Wanneer er meerdere lesgroepen van hetzelfde vak op dezelfde clusterlijn staan kun je niet langer terugschakelen naar Enkelvoudig
 • [Roosterwensen] Wijziging (verschil tov van portal) wordt getoond na verwijderen uitgebreide-portal-randvoorwaarde
 • [Roosterwensen] Wanneer een aanvullende roosterwens gedeactiveerd is in portal worden de bijbehorende randvoorwaarden niet meer in de desktop overgenomen
 • [Vakkenpakket] Desktop ziet aanpassing zelfstudie/sprokkelen naar regulier nu wel als wijziging bij pakketkeuze

Verbeteringen

 • [Atlas] Wanneer een clusterschema sowieso niet mogelijk is wordt er geen atlasopdracht meer gestart
 • [Atlas] Controles en waarschuwingen ingebouwd bij het downloaden van (botsende) Atlas opdracht
 • [Roosterautomaten] Quarpomaat: Kan nu ook met (pseudo)klassikalen als aparte lessen plaatsen
 • [Roosterautomaten] Quarpoptimalisator: Kan nu ook optimaliseren met (pseudo)klassikalen als losse lessen
 • [Roosterwensen] Bij prioriteit 'verplicht' worden nu minder randvoorwaarden toegevoegd
 • [Roosterwensen] In docenten uitgebreid worden dagen en dagdelen kolommen nu correct weergegeven
 Belangrijkste wijzigingen in 19.05.1 (15-05-2019)

Opgelost probleem:

 • [Automatisch Roosteren] Docenten beschikbaarheden en Roosteren Pro en basis weer beschikbaar in roosterbestand zonder lessen
 Belangrijkste wijzigingen in 19.05.0 (14-05-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden binnen Dagroosteren en het downloaden van de aanvullende roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Informatie over de nieuwste versie van het portal is terug te lezen op Releasenotes Portal.

Opgeloste problemen:

 • [Atlas] Afsluiten tussenscherm clusteren met X startte toch een opdracht
 • [Automatisch Roosteren] Roosterschermen: celinhoud bij gekoppelde stamklassen aangepast
 • [Automatisch Roosteren] Crash opgelost bij starten automaat Optimaliseren met herindelen
 • [Automatisch Roosteren] Zermelo crashte bij rechtsklik op deelverzameling in Phoenix (maximaal klassikaal)
 • [Automatisch Roosteren] Menu optie Indeling randvoorwaarden terug in menu Randvoorwaarden.
 • [Automatisch Roosteren] Crash bij openen eigen profiel
 • [Dagroosteren]  Korte toets nu zichtbaar in dagroosterscherm
 • [Dagroosteren] Uitval meerdere docenten wordt nu correct verwerkt bij uitroosteren meerdere docenten tegelijk
 • [Dagroosteren] Weergave docentroosters in vervangselector aangepast
 • [Groepsindelingen] In Groepsindelingen > Overzicht blijft sortering nu onthouden bij klikken op groep
 • [Groepsindelingen] Stamklassen was dubbel zichtbaar in perspectief 'Individueel groepsvoorkeur invoeren' bij maatwerkleerlingen
 • [Lesdomein] Filter keuzelessen op afdeling werkt nu correct in lesdomein
 • [Roosterwensen] Controle houdt schrijven blokkades niet langer tegen
 • [Roosterwensen] Roostervoorkeurstype met dag(deel)-equivalent > 0 levert nu correcte uitgebreide randvoorwaarde
 • [Roosterwensen] peilweek (desktop) geeft nu de correcte roosterwens uit portal weer

 • [Schoolstructuur] Tijdrastervariant per afdeling wordt nu ook toegepast op Vakkeuzelessen
 • [Schoolstructuur] Crash bij het hernoemen stamklas in desktop opgelost
 • [Supertelgroepen] Aangepaste verloopfactor wordt nu correct onthouden
 • [Toetsroosteren] Stickerlijst export geeft toetsen met meerdere pakketvakken en geknipte toetsen correct weer

Verbeteringen:

 • [Dagroosteren] Wijziging terminologie: Afgemeld ipv. absentie
 • [Dagroosteren] Weergave van vakkeuzelessen, groepskeuzelessen en maatwerkleerlingen
 • [Dagroosteren] Leerlingen, docenten, lokalen vrijmaken houdt rekening met Vakkeuzelessen
 • [Dagroosteren]  mondelingen worden als botsing getoond
 • [Lokalen roosteren] er wordt nu duidelijker aangegeven wanneer niet alle docenten en/of lokalen zichtbaar zijn
 • [Roosterwensen] diverse tooltips verbeterd
 • [Roosterwensen] Melding toegevoegd bij verschil in wens per tijdvak bij docenten
 • [Roosterwensen] Aanvullende wensen (roostervoorkeurstype) worden nu overgenomen
 Belangrijkste wijzigingen in 19.04.1 (18-04-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden binnen Atlas (clusteren en Roosterplan) en het downloaden van de standaard roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Gladiator 19.04.0 crashte door toegevoegde debugtekst
 • [Automatisch roosteren] Roosteren zonder herindelen hield onterecht "leerlingen indelen" aan als instelling
 Belangrijkste wijzigingen in 19.04.0 (16-04-2019)


Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Groepen vrijmaken nemen nu ook de vakkeuzelessen mee
 • [Lokalen roosteren] Blokkenoptimalisator en Mathematicus starten nu ook bij volledige selectie
 • [Ouderavond] Mogelijkheden aanbieden per pakketvak gaf onjuiste informatie in scherm

Verbeteringen:

 • [Toetsroosteren] Maatwerkleerlingen kunnen aan toetsen worden toegevoegd
 • [Toetsroosteren] Update interface Toetsroosteren en Mondelingen
 • [Toetsroosteren] Toetslijsten nu beschikbaar in Toetsroosteren
 Belangrijkste wijzigingen in 19.03.2 (20-03-2019)

Informatie voor Systeembeheerders

Let op: Voor systeembeheerders die de Zermelo Desktop installer en/of de Gladiator MSI gebruiken om gladiatoren te installeren zijn er in de 19.03.2 wijzigingen in hoe de Gladiator als service geïnstalleerd wordt. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Update Desktop 19.03.2 voor systeembeheerders. Merk op dat het niet nodig is om uw Gladiatoren te updaten wanneer deze al minstens op versie 19.02.0 zitten - sindsdien is de functionaliteit van de Gladiatoren niet aangepast.

Opgeloste problemen:

 • Aanpassingen in de Zermelo Desktop installer, om situaties waarin deze als virus wordt gevlagd te verminderen.
 Belangrijkste wijzigingen in 19.03.1 (19-03-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Exporteren] Toetslijsten toonden lokaal ipv surveillant
 Belangrijkste wijzigingen in 19.03.0 (12-03-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Algemeen] Kans op time out bij roosterpublicatie tijdens opvragen reeds gepubliceerd rooster significant verkleind
 • [Algemeen] In de titelbalk van de hoofdinterface valt de 0 weg uit versies als 19.01
 • [Publiceren] Lesuitval vanwege docent meldde ook leerlingen af
 • [Automatisch Roosteren] Deelverzameling van uit mentoraatcontrole worden nu gemarkeerd en zijn niet meer te verwijderen bij maximaal klassikaal

Verbeteringen:

 • [Atlas]  Flinke snelheidsverbeteringen Atlas doorgevoerd
 Belangrijkste wijzigingen in 19.02.2 (19-02-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavonden] Ouderavond publiceren: bij gesprekken worden weer ouders gepubliceerd naar het portal
 • [Zermelo Online] Publicatie: herpublicatie van activiteiten wordt nu correct gedaan
 • [Zermelo Online] Excursie en uitgevallen les (met zelfde docent, klas, lokaal) worden niet langer met elkaar vergeleken bij herpublicatie
 • [Zermelo Online] Bij publiceren worden vakken en activiteiten op de juiste manier vergeleken
 Belangrijkste wijzigingen in 19.02.1 (14-02-2019)

Opgelost probleem:

 • [Publiceren] Bij een tweede keer publiceren van het toetsrooster werden verkeerde verbanden gelegd
 Belangrijkste wijzigingen in 19.02.0 (12-02-2019)

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe roosterweergave en de nieuwe mogelijkheden rondom maatwerkvakkenkeuzeroosters en roosterwensen voor docenten verwijzen we u naar het updateblad.

Verbetering:

 • [Automatisch roosteren] Leerling uitgebreid: Kans toegevoegd aan leerlinggegevens

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Crash bij wisselstrafpunten in hoger tijdvak opgelost
 • [Indelen] Phoenix Indelingen individueel: schermen bij modi Individueel, Mogelijk en Wenselijk worden niet langer verkeerd opgebouwd
 Belangrijkste wijzigingen in 19.01.1 (22-01-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavond] Nieuwe ouderavond bevat nu wel ouders
 • [Ouderavond] Vervangende docent kiezen bij 'Mogelijkheden aanbieden per pakketvak' is nu ook mogelijk in de 32 bits versie
 Belangrijkste wijzigingen in 19.01.0 (15-01-2019)

Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Crash opgelost als na archiveren automatisch een niet beschikbaar bestand wordt gekozen
 • [Automatisch roosteren] Lokaalwensen: tijdvakschakelaar werkt weer

Verbeteringen

 • [Automatisch roosteren] Atlas: omschrijving Opdracht plaatsing veranderd in "van geselecteerde lessen"

 • [Ouderavonden] Ouderavond: In blokkadescherm is kolom met leerlingnaam toegevoegd

 • [Ouderavonden] Ouderavond: nieuwe tag aan brieven toegevoegd "leerlingnamen met stamklas"

 Belangrijkste wijzigingen in 18.12.0 (18-12-2018)

Zermelo Atlas is nu beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op Update 18.12 - Desktop en Portal - Atlas

Opgeloste problemen:

 • [Dagrooster]  Crash opgelost bij <Verwerk lesuitval> in activiteitenplanner
 • [Roosterautomaten] Gladiatorscherm wordt weer netjes uitgelijnd
 • [Roosterautomaten] Blokuur over een pauze wordt nu als blokuur gezien door de Lokalenautomaat
 • [Zermelo Desktop] Overbodige 'Sectie algemeen' wordt nu genegeerd
 • [Zermelo Desktop] Kolom #PORTALID wordt nu automatisch in het Lokaaldomein aangemaakt bij nieuwe projecten op basis van een leeg bestand
 • [Zermelo Desktop] Diverse schermen: selector opent nu standaard wat groter om scrollen te voorkomen

Verbeteringen:

 • [Zermelo Desktop] Aanpassen schermgrootte in desktop is makkelijker gemaakt
 • [Zermelo Desktop] Teamviewer remote updaten naar versie 14
 Belangrijkste wijzigingen in 18.11.0 (13-11-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Publiceren] Crash opgelost bij roostervergelijk
 • [Schoolstructuur] Stamklasnamen: de controle op uniciteit is nu afdelingsoverstijgend

Verbetering:

 • [Ouderavond] Nieuw scherm achter <Lokalen en tafels>
 • [Ouderavond] Waarschuwing wanneer een gesprek geen lokaal meer heeft vanwege hernoeming
 Belangrijkste wijzigingen in 18.10.0 (16-10-2018)

Opgeloste problemen:

 • [Ouderavonden] Upload voor ouderavond: onterecht verboden voor schooljaar 2018-2019
 • [Roostervoorbereiding] Jaarplanner: vakantie met spatie wordt nu goed gedownload

Verbetering:

 • [Roostervoorbereiding] Jaarplanner: Schooljaar en Regio worden nu automatisch overgenomen uit het portal

 Belangrijkste wijzigingen in 18.09.0 (11-09-2018)

Vanaf deze versie kunt u in de jaarplanner de informatie uit het portal overnemen. En heeft de desktop het standaard Windows-uiterlijk gekregen. Meer informatie vindt u op: Update 18.09 - Desktop en Portal.

Opgeloste problemen:

 • [Dagroosteren] Week archiveren: onterechte melding "Formatie niet doorgerekend" opgelost
 • [Toetsrooster] Toetsroosteren: bij knippen toets wordt vakdocent (XVakdocent) correct overgenomen
 • [Zermelo Desktop] Bij groepen blijven portal-IDs van niet-bestaande portalgroepen niet langer staan.

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Technische verbetering waardoor roosteren en clusteren tot 40% sneller kan zijn
 • [Formatie] Formatiebeheer, -planning en -migratie verwijderd uit de desktop
 • [Indelen] Mentoraat controle: afwijkende deelverzamelingen kunnen accepteren
 • [Zermelo Desktop] Het versturen van mail via een beveiligde verbinding werkt nu beter bij Serie Email Grid
 • [Zermelo Desktop] Zermelo Desktop heeft nu het standaard Windows-uiterlijk
 • [Zermelo Online] Publiceren: filter alleen op lessen van de vestigingen die bij het project horen
 • [Zermelo Online] Zermelo Desktop kan nu roosters publiceren met alleen de functie "roostermaker".

Gladiator


De Gladiator is onderdeel van de Arena en optimaliseert op de achtergrond het rooster. Wilt u de Gladiator uitvoeren op uw eigen computer? Dan kunt u het beste de Gladiator installeren via de installer van Zermelo Desktop, en er voor kiezen de Gladiator in het systeemvak op te starten. Als u de Gladiator op andere computers wilt zetten kan dit ofwel met een geplande taak (aanbevolen vanaf 19.06) of als een service (via de 19.02 MSI). Zie ook onze handleiding over dit onderwerp.

Merk op dat het over het algemeen alleen nodig is om de Gladiatoren te updaten wanneer hieraan gerelateerde functionaliteit wordt aangepast. Mocht dit het geval zijn, dan wordt in de updatemail ook aangegeven dat een Gladiator update nodig is. Op dit moment is de laatste versie van de Gladiator die u nodig heeft de 19.02.

Atlas

In plaats van de Arena kunt u ook gebruik maken van Atlas. Naast andere verbeteringen hoeft u dan geen Gladiatoren te installeren, en Atlas roostert ook door als uw eigen computer uit staat.Softwareversie32 bit versie64 bit versieOpmerkingen
Laatste Gladiator update19.02.0

Download MSI

Download MSI

Update Maatwerk
Meest recente release19.09.0

Download MSI

Download MSI

Gladiatoren op Windows 7 kunnen vanaf versie 19.03.2 vanwege Windows standaarden niet langer dan 3 dagen achtereenvolgend draaien. Het is aan te raden om te zorgen dat systemen regelmatig, bijvoorbeeld iedere nacht, opnieuw worden gestart.

Op Windows 8 en hoger kan het Gladiator proces vanaf versie 19.06.0 wél onbeperkt draaien.

Overige versies


U kunt hier de laatste versie van Zermelo 2 downloaden, wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van een nieuwe (werk)pc. U kunt hier ook de testversies van onze software vinden. 

SoftwareversieRelease datumReleaseOmschrijving
Zermelo 230-04-2015

2.4.5

Testversies Zermelo DesktopIedere dag

Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Oude versies van Zermelo Desktop
 Toon archief

Het kan zijn dat u naar een oude versie wil teruggaan omdat er een bug in de nieuwe versie zit.
 • No labels