Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Welke scenario raden jullie aan voor onze school?

Ondanks de gepubliceerde richtlijnen voor het heropenen van het VO, krijgen de scholen de vrijheid dit naar eigen inzicht in te vullen. Dat is ook heel begrijpelijk, omdat iedere school zijn eigen uitdagingen kent. Er is dus niet één scenario dat geschikt is voor alle scholen of schooltypen. 

Dat gezegd hebbende, vinden wij het wel belangrijk dat u een duurzaam rooster maakt. Een rooster waarin rekening gehouden wordt met eventueel wijzigingen in de wet- en regelgeving en dat eenduidig te communiceren is naar leerlingen. Voor meer informatie, zie: Richtlijnen voor een anderhalvemeter-rooster


Wij hebben geen dynamische koppeling met de leerlingadministratie. Kan ik nu geen gebruik maken van segmenten, online of pauzemomenten?

De nieuwe mogelijkheden met segmenten, online lessen en pauzemomenten zijn gebaseerd op individuele afspraken met leerlingen. Deze zijn niet via de bestandsexports te exporteren naar de leerlingadministratie. Voornamelijk omdat dit oude model nog gebruik maakt van groepen en niet van individuele leerlingen. Tevens wordt er gewerkt met lesuren, terwijl een pauzemoment zich daar uiteraard niet aan houdt. De afgelopen jaren hebben wij veel energie gestoken in het realiseren van individuele koppelingen met o.a. de leerlingadministratiesystemen. Ook in de afgelopen periode zijn we veel in overleg geweest met de verschillende dienstverleners en wordt overal de koppeling uitgebreid met informatie over segmenten, online lessen en pauzemomenten. Voor een volledig overzicht van welke software elementen van Zermelo zichtbaar zijn in de leerlingadministratiesystemen, zie Anderhalvemeter-roosters publiceren en externe partijen.

Als u nog geen dynamische koppeling heeft op uw school, merken wij dat dit de keuze belemmert om te werken met segmenten, online lessen of pauzemomenten. U wilt de leerlingadministratie als één centrale plek voor de leerling aanbieden, maar dat wordt door de bestandskoppeling niet ondersteund. Hierdoor worden nu vaak door de creatieve roostermakers volledig nieuwe roosters gemaakt, puur ten behoeve van de koppeling met de leerlingadministratie. Dit kost niet alleen extra tijd en inzet van uw roostermaker, maar levert tevens de uitdaging dat u een volledig nieuwe onderwijsstructuur moet inrichten in de leerlingadministratie door het aanmaken van nieuwe en aanpassen van bestaande lesgroepen.  

We vragen u in dat geval te (her)overwegen tijdelijk gebruik te maken van onze webapp voor het bekijken van roosters voor leerlingen en docenten. Hier worden ze individueel en accuraat geïnformeerd over welke lessen ze fysiek en online moeten volgen, en waar ze bijvoorbeeld hun pauzes moeten doorbrengen. 


Ik gebruik de lokalenautomaten nooit, kan ik ze nu wel gebruiken voor het inrichten van 1,5 onderwijs?

Ja, u kunt de lokalenautomaat zeker gebruiken. U heeft in dit geval zelfs het voordeel dat u bestaande randvoorwaarden niet hoeft aan te passen, en zich alleen maar hoeft te richten op de nieuwe randvoorwaarden. 

Voor meer informatie over de werking van de lokalenautomaat, verwijzen wij u naar onze handleidingen: Automatisch lokalen roosteren en Handmatig lokalen roosteren


Welke volgorde kan ik het beste hanteren als ik gebruik wil maken van segmenten en zo min mogelijk lokaalwissels leerlingen?

Het is verstandig om eerst uw basisrooster klaar te maken, voordat u een segmentering gaat toepassen. Zo kunt u alvast de lokalen instellen waarbij het aantal leerlingbewegingen wordt beperkt. Als u daarna de weken afknipt, eventueel extra tijdvakken aanmaakt en de segmentering toepast, hoeft u niet voor iedere week de lokalen te herzien. Meer info over het verdelen van leerlingen over segmenten, kunt u vinden via Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen.


Ik wil de ene afdeling in twee segmenten verdelen en de andere afdeling in drie segmenten. Hoe doe ik dat?

U kunt extra segmenten aanmaken. De leerlingen met drie segmenten worden bijvoorbeeld ingedeeld in de segmenten A, B en C. De leerlingen met twee segmenten in D en E.
Met behulp van de filtermogelijkheid kunt u dit snel instellen. Meer informatie hierover staat op onze handleiding: Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen.


Wat moet ik precies doen om voor de eerste keer het rooster zichtbaar te maken in de portal/webapp? 

Het rooster publiceren naar het portal is vrij eenvoudig. Daarbij maakt het niet uit of u dit voor de eerste keer doet. Wanneer u de schoolfunctie roostermaker heeft, kunt u publiceren via Publiceren > Publiceer roosters > Basisrooster. Voor een volledige uitleg voor publiceren, verwijzen wij u naar onze handleiding: Publiceren basisrooster

Als u voor de eerste keer publiceert, is de kans groot dat leerlingen en docenten de roosters nog niet kunnen bekijken op het portal of via de webapp. Op onze handleiding over Schoolfuncties vind u bij het onderdeel Schoolfuncties Leerling o.a. instructies over het zichtbaar maken van eigen roosters. 

Hebben uw leerlingen nog niet eerder met de Zermelo Webapp gewerkt? Via deze korte instructie (WebApp: installeren op je telefoon) kunt u de leerlingen informeren.


Bij het gebruik van bestandskoppelingen en segmenten, verandert er dan nog iets aan onze bestandsexport?

Nee, deze blijven exact gelijk. Let er dus wel op dat informatie over segmenten, online lessen, pauzelessen of tussenuren niet meegenomen worden. 

Het is dus mogelijk het rooster op ons portal te publiceren en beschikbaar te stellen voor leerlingen, en daarnaast een bestandsexport te doen naar de leerlingadministratie. Let er wel op dat er dus verschillende roosters komen, en dat u dit goed moet communiceren naar de leerlingen. 


  • No labels