Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Deze pagina beschrijft de eerste handelingen in het proces van het maken van een vmbo-praktijkrooster. We leggen uit hoe u definieert wat uw praktijkvakken zijn en welke leerjaren horen bij welke afdeling. Tevens laten we u zien hoe u de bevoegde docenten bewerkt.

 Als u al een keer praktijkvakken hebt aangewezen, kunt u vanuit fase 1 van Pegasus terug naar dit scherm: Opties > Terug naar wizard fase 0.

Vooraf

Om de voorwaarden voor de praktijkgroepen in te richten, moeten we eerst definiëren welke vakken als praktijkvak worden aangeboden. De eerste keer dat u Pegasus start zal u gevraagd worden hier een keus in te maken. Het is mogelijk dit later aan te passen.

Zorg dat van tevoren het volgende geregeld is:

 1. De praktijkvakken zijn aangemaakt
 2. De lessentabel is gevuld
 3. Elke leerling die deel uit maakt van een praktijkafdeling heeft precies één praktijkvak

Fase 0 / Stap1: Praktijkvakken

Praktijkvakken aanwijzen
 1. Ga naar Pegasus, bijvoorbeeld via Beheer > Groepen en Lessen > Modules > Pegasus
 2. Klik bij elke praktijkafdeling de vakken aan die u als praktijkvak wilt aanwijzen
  Deze worden groen.
 3. Klik onder in het scherm op <Volgende stap>


Fase 0 / Stap 2: Leerjaren

Leerjaren invullen
 1. In tabblad <stap 2: Leerjaar> typt u het leerjaar bij elke afdeling

Fase 0 / Stap 3: Afwijkende vaknaam

Het is in Pegasus mogelijk om vakken die verschillende namen hebben als hetzelfde vak te beschouwen. Dit kan van pas komen wanneer u in de 3e klas nieuwe vaknamen heeft, terwijl voor de 4e klas nog oude vaknamen gelden. Deze praktijkvakken wilt u waarschijnlijk in hetzelfde lokaal plaatsen.

Een voorbeeld

In de 3e klas wordt het vak BWI aangeboden, terwijl het bijbehorende vak in de 4e klas BT heet. Aangezien deze vakken in hetzelfde lokaal zitten, is het de bedoeling dat ze voor Pegasus dezelfde naam hebben. Om te voorkomen dat u de vaknaam speciaal voor Pegasus moet aanpassen, kunt u het volgende doen.

 1. Ga in fase 0 van Pegasus naar Stap 3: Afwijkende vaknaam.
 2. Type in de kolom Pegasus ID de naam BWI achter het vak BT. Indien u meerdere afdelingen heeft in de 4e klas waar het vak BT voor komt, typ dan achter al deze BT-vakken BWI.

Meerdere vakken op één afdeling met dezelfde naam

Het is niet mogelijk om verschillende vakken op één afdeling in Pegasus als hetzelfde vak te beschouwen. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer BTF, BTT en BTM allemaal dezelfde lokalen en/of dezelfde docenten nodig hebben. We adviseren in dit geval om het volgende te doen.

 1. Voeg een extra vak toe aan de afdeling, bijvoorbeeld BT.
 2. Geef dit vak de lessentabel die eigenlijk voor BTF/BTT/BTM geldt.
 3. Geef alle leerlingen die BTF of BTT of BTM gekozen hebben het zojuist toegevoegde vak.
 4. In Fase 0 / Stap 1 van Pegasus wijst u dit gemeenschappelijke vak als praktijkvak aan. U hoeft BTF, BTT, en BTM dan niet te selecteren.

Fase 0 / Stap 4: Bevoegdheden van docenten

Bevoegdheden van docenten
 1. Bij stap 4 kunt u zien welke docenten bevoegd zijn voor welke praktijkvakken. Eventueel past u bevoegdheden aan via de knop <Bevoegdheden>. U kunt ook verder zonder docenten.

Belangrijk

U mag hier eventueel bevoegdheden aanpassen, maar het is belangrijk dat u dit ook in het portal doet. Doet u dit niet, dan stelt de Gegevenscontrole in het hoofdscherm van de desktop voor om de oude bevoegdheden uit het portal te downloaden. Als u dit voorstel doorvoert, dan zullen de in de desktop aangepaste bevoegdheden worden overschreven met de oude bevoegdheden uit het portal.

Fase 0 / Stap 5: Stamklasconstructie

U kunt kiezen of u theoriegroepen als stamklassen wilt, of praktijkgroepen als stamklassen.

Theoriegroep = stamklasPraktijkgroep = stamklas
StandaardUitzondering
Praktijkgroep als stamklas

De software gaat in principe uit van de keuze voor theoriegroepen als stamklassen. Wanneer u praktijkgroepen als stamklassen wilt, dan dient u met de volgende stappen rekening te houden:

 1. Klik in Stap 5: Stamklasconstructie op de cel met de tekst "Maak de PRAKTIJKgroepen de stamklassen".
 2. Controleer in Fase 1, Stap 1: Theoriegroepen of het aantal theoriegroepen correct is.
 3. Geef in Fase 2, Stap 2: Theoriegroepen de theoriegroepen de gewenste namen.
 4. Vergeet in Fase 2, Stap 3: Stamklassen niet op <Actie stamklas> te klikken.

Voorbeeld: Theoriegroepen als stamklassen

Dit is een voorbeeld van het Groepen en Lessenscherm, waarbij de theoriegroepen gelijk zijn aan de stamklassen. De praktijkgroepen zijn ingericht als clustergroepen. Daarnaast zijn er clustergroepen voor de vakken die niet elke leerling volgt.

Voorbeeld: Praktijkgroepen als stamklassen

Dit is een voorbeeld van het Groepen en Lessenscherm scherm, waarbij de praktijkgroepen gelijk zijn aan de stamklassen. De 'klassikale' theoriegroepen zijn dan ingericht als focusgroepen, waarbij de groepsindeling voor verschillende vakken hetzelfde is. Daarnaast zijn er clustergroepen voor de vakken die niet elke leerling volgt.

Verlaat het scherm van fase 0 met het groene vinkje of klik onderaan op de knop <Voltooien>. U belandt nu in fase 1 van de VMBO praktijk wizard.

 • No labels