Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het doel van formatiebeheer is het zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten van de onderwijsvraag enerzijds en het onderwijsaanbod anderzijds.

De onderwijsvraag wordt bepaald door de leerlingen, hun aantallen en pakketkeuzes, de lessentabel, aantallen groepen per vak en dergelijke. Het onderwijsaanbod wordt bepaald door het personeel, de aanstellingen, bevoegdheden en dergelijke.

We starten met het bepalen van de onderwijsvraag. Daarna kunt u bij Personeel informatie over docenten kwijt, zoals aanstellingen en budgetten. U gaat het werk verdelen door taken en lessen toe te wijzen aan docenten. Op basis van al deze informatie berekent Zermelo het saldo van iedere docent maar ook of u alle lessen heeft ondergebracht bij uw personeel.

Tutorials:

Error rendering macro 'html-include'

java.net.SocketTimeoutException: connect timed out


  • No labels