Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Teamleider

Wellicht bent u als teamleider belast met de prognoses, overgangsadviezen en stamklasindelingen van de leerlingen. Als u ook de lessenverdeling, taaktoedeling en roosterwensen bewerkt, kunt u dit regelen in het portal

PORTAL Leerlingen > Roostergroepindelingen > Stamklassen

PORTAL Leerlingen > Prognoses

PORTAL Personeel > Lessenverdeling

PORTAL Personeel > Taakverdeling

PORTAL Personeel > Roosterwensen

Heeft u als teamleider ook te maken met de inschrijving van leerlingen voor keuzelessen? Dan verwijzen wij u graag naar het gedeelte voor Mentoren en Maatwerkcoördinatoren. 

Sectieleider

Als sectieleider heeft u mogelijk het recht om de lessenverdeling binnen uw sectie aan te passen. 

PORTAL Personeel > Lessenverdeling

Formatiebeheerder

Als formatiebeheer heeft u de verantwoordelijkheid over de volledige formatie. Dat betekent dat u alle rechten heeft om aanstellingen , persoonlijk budget, startersregeling, bevoegdheden, sectie- en lessenverdeling, taaktoedeling en roosterwensen te bewerken.  Samengevat is dit het onderwijsaanbod dat u in het portal bij > Personeel vindt.  De onderwijsvraag (geplande groepen en geplande lessen) kunt u bijhouden bij Onderwijs

PORTAL Onderwijs > Geplande groepen

PORTAL Onderwijs > Geplande lessen

PORTAL Personeel > alle menu-items


Inhoudsopgave


  • No labels