Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het scherm Formatie-inzet ziet u informatie staan over de inzet van het personeel. Daarnaast kunt u hier naar de onderdelen waar u de inzet regelt van het personeel en ook kunt u zien of alle lessen bezet zijn. Het overzichtsscherm geeft veel informatie. U kunt zien welke docenten met een goed saldo gepland staan. Maar ook bij welke collega's te veel of te weinig werk gepland staat. Een volgende stap is dat u formatiekaarten genereert maar ook managementinformatie maakt die u binnen uw school kunt gebruiken.

Op deze pagina

Zie ook:

Formatiekaarten

De formatiekaarten geven per docent, per schooljaar het totaaloverzicht van de formatieplanning en wijzigingen gedurende het schooljaar. Elke formatiekaart begint met een tabel met het totaaloverzicht en daaronder de specificatie per genoemd onderdeel.

Standaard wordt de berekening op de online formatiekaart gebaseerd op de lessenverdeling. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een berekening op basis van de sectieverdeling. Op deze manier kunt u voorlopige formatiekaarten inzien en afdrukken.

Formatiekaart op basis van de sectieverdeling

U kunt de berekening op de online formatiekaart baseren op de sectieverdeling. Daarmee is het mogelijk, nog voordat de lessenverdeling klaar is, al voor docenten inzichtelijk maken voor hoeveel uur ze in een bepaalde sectie of secties gepland zijn.

Om de formatiekaart te baseren op de sectieverdeling, opent u bij een docent de formatiekaart en vervolgens kiest u rechts bovenin bij 'Bron inzet lessen' voor 'sectieverdeling'.


In onderstaand voorbeeld zien we de formatiekaart van docent dms. We zien dat er op de formatiekaart een tabel 'Sectieverdeling' is. Voor dms zijn de volgende lessen gepland:

  • 2 eerstegraads lessen in de sectie Plus.
  • 6 eerstegraads lessen in de sectie Ec(onomie).
  • 8 eerstegraads lessen in de sectie Du(its)
  • 2 tweedegraads lessen in de sectie Du(its).

In de kolom klu/les kunt u per sectie zien wat de klokuurvergoeding is voor de eerste- en of tweedegraads lessen. In totaal moet dms dus 18 lessen geven, wat resulteert in 894 klokuren.

Voor het berekenen van een verwacht klokuursaldo neemt het portal een gemiddelde klokuurvergoeding per graadsgebied in de sectie.


Formatiekaart op basis van de lessenverdeling

Standaard wordt de formatiekaart berekent op basis van de lessenverdeling. Deze optie geeft u een actueel totaalbeeld van de formatieplanning en de wijzigingen gedurende het schooljaar. In de bovenste tabel ziet u dat de gegevens zijn onderverdeeld in formatieplanning en formatieonderhoud.

U ziet op de formatiekaart ook terug of een docent ingezet wordt als vervanger in de kolom 'Geplande vervanging lessen'. In de kolom 'Geplande vervanging taken' ziet u terug welke taken een docent gaat opvangen en voor hoeveel uur:De formatiekaarten zijn als aparte optie toegevoegd, naast de bestaande dossiers:


De formatiekaarten zijn op dit moment in te zien door formatiebeheerdersteamleiders. Wanneer aangegeven kunnen docenten de eigen formatiekaart bekijken, zie hiervoor hieronder bij 'Mijn Formatiekaart'.  

De formatiekaart kunt u afdrukken door op het print-icoontje () te drukken aan de rechter bovenkant van het scherm. Zie hieronder voor het in bulk afdrukken van formatiekaarten.

Snelnavigatie naar formatiekaart

U kunt direct navigeren naar formatiekaarten, door bij de naam van de docent (of afkorting) te kiezen voor Ga naar formatiekaart

In bulk afdrukken formatiekaart

Vanuit het scherm van de formatiekaarten kunt u per docent een formatiekaart afdrukken. Wilt u in bulk de formatiekaarten uitprinten, dan kan dat vanuit het scherm Personeel > Formatie > Planning met de knop <Formatiekaarten afdrukken>. Het is hierbij mogelijk om eerste te filteren op team en de formatiekaarten per team af te drukken.
 


Bij het afdrukken van de formatiekaarten kunt u kiezen of u de berekeningen op basis van de sectieverdeling, of op basis van de lessenverdeling wil tonen. 

Verder heeft u bij het afdrukken nog de mogelijkheid om een begeleidende tekst in te vullen en opties voor bijvoorbeeld het plaatsen van een handtekening aan te zetten.

Wilt u veel formatiekaarten tegelijk afdrukken? Doe dit dan in Firefox of in Internet Explorer.

Ziet u in het afdrukvoorbeeld een afdruk die precies lijkt op het scherm uit het portal? Zoek dan in uw browser de instelling voor Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken op en zet deze aan.

Mijn formatiekaart

U kunt de werknemers kijkrechten geven voor hun eigen formatiekaart. U geeft dit recht per project.

  • Klik op Onderwijs > Schoolfunctie > Instellingen
  • Zet een vinkje bij Eigen formatiekaart bekijken


Als u de werknemers het recht geeft om hun eigen formatiekaart te bekijken, kunnen zij in het menu Home van hun eigen portal de formatiekaart bekijken en afdrukken:

De werknemer ziet alleen de opmerking Voor docent. Opmerkingen die zijn ingevuld bij Voor directie, zijn dus niet zichtbaar.


Trefwoorden

formatiekaarten, formatiekaart, formatie-overzicht