Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Terminologie

In dit hoofdstuk over gebruikers- en rechtenbeheer worden verschillende termen gebruikt. Voor de duidelijkheid lichten we de verschillende termen toe:

Gebruikers

De volgende personen zijn voorbeelden van gebruikers:

 • Docenten
 • Leerlingen
 • Ouders
 • Dagroostermakers
 • Formatiebeheerders
 • Conciërges

Deze gebruikers kunnen deelnemen aan afspraken (zoals lessen en toetsen). Ook kunnen deze gebruikers inloggen als ze beschikken over een wachtwoord of via LDAP mogen inloggen. Welke gegevens de gebruikers mogen bekijken of mogen aanpassen wordt bepaald door hun schoolfuncties en hun rollen.

Gebruikerstypes

We onderscheiden verschillende typen gebruikers:

 • Leerling
 • Werknemer
 • Ouder/verzorger
 • Admin

Afhankelijk van het type, zijn er verschillende mogelijkheden in het portal. 

Schoolfuncties vs Rollen

We zijn het portal gestart met alleen de (standaard)rollen. Per aangemaakte rol, was het mogelijk bepaalde kijk en/of bewerkrechten aan/uit te zetten. Door het uitbreiden van de mogelijkheden in het portal, zijn ook de mogelijkheden wat de rollen betreft uitgebreid. Het werd er niet overzichtelijker op en dus hebben we op een gegeven moment besloten te gaan werken met schoolfuncties (Onderwijs > Schoolfuncties). Per schoolfunctie is een aantal voor de hand liggende rechten reeds voor u geregeld. U heeft nog wel de mogelijkheid bepaalde aanpassingen (op projectniveau) te doen.  Het aantal schoolfuncties is de afgelopen periode toegenomen en we werken toe naar een uitfasering van de huidige rollen (Beheer > Gebruikers > Rollen). Vanaf september 2018 zijn rollen voor geen enkele schoolfunctie meer nodig om bepaalde rechten toe te delen. De enige gebruikers die nog rollen nodig hebben zijn mercesitslearning en somtoday.


Inhoudsopgave:

 • No labels