Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zermelo Atlas

Vanaf nu is Atlas beschikbaar. Om Atlas te gebruiken hoeft u zelf niets te installeren of in te stellen. Houdt u hier rekening mee voordat u een nieuwe Arena gaat opzetten. De Arena blijft voorlopig wel gewoon beschikbaar. Zie ook Roosteren met Atlas en Atlas voor beheerders.

Inleiding

Door gebruik te maken van een Arena, kunt u de tijd die nodig is om automatisch te roosteren, aanzienlijk verkorten. Het principe van de Arena is dat pc's in de school die vaak werkloos zijn op het moment dat de roostermaker gaat roosteren, meewerken. Dit kunnen bijvoorbeeld de pc's in een computerlokaal zijn.

De Arena is een standaard roosterautomaat van de module Roosteren Pro.

DESKTOP Roosteren > Roosteren > Roosteren Pro

Arena installeren

Voor de systeembeheerder hebben we een technische handleiding beschikbaar met alle informatie die nodig is, om de Arena op te zetten. 

Automaatinstellingen

Welke instelling u kunt aanpassen is afhankelijk van de stand in het automatenscherm: Basis, Uitgebreid of Speciaal

Onder Speciaal vindt u alle mogelijke instellingen, die we hier zullen toelichten:

Herindelen, Blokken harde eis en Plaatsen (alleen informatief)

Of hier ja of nee staat is afhankelijk van de opties die u op het tabblad van de automaten heeft geselecteerd:

Aantal minuten plaatsen

Als u de optie "plaatsen" aan heeft staan, is dit de tijd dat de Arena besteedt aan het plaatsen van nog niet geplaatste lessen. De Arena is in staat om lessen te plaatsen, maar is met name zeer geschikt voor het optimaliseren van lessen. Een goede plaatser is bijvoorbeeld de Alchemist!

Aantal varianten

Standaard wordt er een vijftal varianten aangemaakt en verdeeld over de beschikbare Gladiatoren. Alleen als u veel cores tot uw beschikking heeft (tussen de 50 en de 100), is het zinvol dit aantal op te hogen naar bijvoorbeeld 10.

Cores vs Gladiatoren

Per pc die "meedoet" is er één Gladiator. Hoeveel cores één Gladiator kan gebruiken is afhankelijk van de configuratie van die pc. Gemiddeld zal een Gladiator tussen de 2 en de 8 cores gebruiken.


Netwerk poort

Standaard staat deze op poort 8080. In de meeste gevallen zal dit bij u op school ook zo zijn. Dit wordt beheerd door uw systeembeheerder.

Naam voor aanmelden

Normaliter werkt de Arena binnen het schoolnetwerk en niet via internet. U hoeft hier dan ook niets in te vullen.

Wachtwoord

Een wachtwoord is alleen nodig indien de Arena via internet draait. Normaliter hoeft u hier dus ook niets in te vullen.

Extra netwerkadressen

Hier hoeft u niets in te vullen. Er vindt automatische detectie van het IP adres plaats op het lokale netwerk van de school. 

Breekijzers

Standaard staat deze optie aan. Desgewenst kunt u hier klikken om geen gebruik te maken van de breekijzers.

Wat is de breekijzermethode?

Met een breekijzer probeert de Arena "probleemgevallen" in het rooster (evaluatoren waar veel strafpunten op staan) te optimaliseren door hier meer aandacht aan te besteden. Dit wordt gedaan door er tijdelijk (virtueel) extra strafpunten aan toe te kennen, waardoor de Gladiatoren beter hun best gaan doen om dit probleem op te lossen. 


In bovenstaand plaatje ziet u dat er een groene lijn is toegevoegd in de grafiek. Deze geeft aan wat het beste rooster tot dat moment is, wat op verschillende momenten kan voortkomen uit andere varianten (roosters). De rode lijn geeft, zoals altijd al het geval was, het beste rooster op dat moment aan en laat het strafpuntenverloop van dat rooster (die variant) zien. Deze kan hoger liggen dan de groene lijn, wanneer in het beste rooster tot nu toe een breekijzer wordt toegepast en de strafpunten van de variant vervolgens stijgen. Dat de strafpunten stijgen is een resultaat van de virtuele strafpunten die worden toegekend aan het rooster. Doordat de Gladiatoren rekenen met andere strafpunten dan de ingestelde randvoorwaarden, kan het zo zijn dat de Gladiatoren denken een verbetering te vinden die onder de oude voorwaarden eigenlijk een verslechtering is.

Uiteraard krijgt u, wanneer de Arena wordt afgesloten, altijd het beste rooster terug. De waarde van dit 'beste' rooster wordt aangegeven door de groene lijn, die dus lager kan liggen dan iedere variant op dat moment. De tijdelijke verhoging van strafpunten door de breekijzermethode wordt weer ongedaan gemaakt.


Update uw gladiatoren!

Om gebruik te maken van de Breekijzer Arena is het noodzakelijk uw Gladiatoren te updaten naar versie 3.12 of een latere versie.

Strafpuntengrens

Standaard worden alle evaluatoren onderzocht die meer dan 600.000 strafpunten hebben. U kunt dit aantal eventueel aanpassen

Arena starten

Zodra u de afdeling(en) heeft geselecteerd en de instellingen heeft bepaald, kunt u de Arena starten.

De pc's waarop de Gladiatoren zijn geïnstalleerd, moeten aan staan en de Gladiator moet zijn opgestart zijn. Dit laatste is iets wat door de systeembeheerder bij het installeren al kan worden geregeld. Zodra de Arena gestart wordt zal deze op het netwerk gaan zoeken naar pc's met een Gladiator. Zodra deze gevonden is, krijgt de Gladiator opdrachten en gaat deze aan één van de varianten werken. Zodra er een significante verbetering is gevonden, stuurt de Gladiator het resultaat terug naar de Arena op de pc van de roostermaker.

Op de pc waar de Gladiator draait, is zichtbaar dat deze actief is:

Arena stoppen

Zodra u de Arena stopzet (escape), wordt de beste variant overgenomen in uw roosterbestand.

De Gladiatoren worden op dat moment inactief:

Trefwoorden

Arena, Gladiator, netwerk, varianten, breekijzeren, breekijzers

  • No labels