Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Stap voor stap: CSV

In het portal kunt u in verschillende schermen gegevens importeren, door middel van een csv-bestand uit Excel. Er zijn een aantal belangrijke zaken waar u op moet letten als u een bestand gaat importeren:

  • Informatie in het csv-bestand moet TAB-gescheiden of punt komma gescheiden zijn.
  • Afhankelijk in welk scherm u informatie wilt importeren moet het bestand de juiste gebruikerscodes (medewerkers), leerlingcodes of afkortingen van objecten bevatten.
  • Het csv-bestand moet relevante kolomkoppen bevatten. De importwizard geeft aan als er eventueel kolommen niet importeerbaar zijn, omdat de naam afwijkt van die in het portal. U kunt in dat geval door middel van het keuzemenu boven iedere kop aangeven met welke kolomkop uit het portal de informatie moet corresponderen.  • No labels