Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Via Leerlingen > Overzicht kunt u de gegevens voor leerlingen downloaden naar de desktop. In dit scherm kunt u nieuwe leerlingen en gegevens mbt Afdelingsdeelname, Lwoo-indicatie en Stamklassen overnemen uit het portal.

DESKTOP Gegevenscontrole > Leerlingen

DESKTOP Leerlingen > Basisgegevens > Overzicht

Persoonsgegevens worden automatisch overgenomen!

Bij het starten van het desktopproject wordt er gecontroleerd op gewijzigde persoonsgegevens. Indien deze er zijn, worden de gegevens uit het portal automatisch zichtbaar in uw desktopproject. Persoonsgegevens (naw) worden niet opgeslagen in het roosterbestand.

Leerlingen synchroniseren

Op het dashboard in de desktop, ziet u of u mutaties heeft bij leerlingen. Als u met uw muis over de leerlingen mutaties beweegt, ziet u dat uw muisaanwijzer verandert in een handje. U klikt op de regel met het handje om het venster Leerlingen te openen. Er is nog een manier om in hetzelfde venster te komen, dat is via Leerlingen > Basisgegevens > Overzicht.

In het venster Leerlingen kunt u de mutaties uit het portal downloaden naar de desktop. Standaard ziet u het overzicht met de wijzigingen. Aan de linkerkant kunt u ervoor kiezen alleen de wijzigingen in de afdelingsdeelname, LWOO, stamklasindeling of leerlingen af/bij te zien. Bovenaan kunt u ervoor kiezen om in plaats van de wijzigingen alle leerlingen te zien. Aan het einde van de knoppenbalk ziet u een verversknop staan met een tijdstip. Deze knop geeft aan van wanneer de informatie is die u in dit venster ziet. Als u op de knop klikt, wordt de informatie ververst.

In de kolom Afd ziet u aan de paarse uitroeptekens welke leerlingen een afdelingsdeelname hebben, die niet overeenkomt met het portal. Als u aan de linkerkant Afdelingsdeelname selecteert, ziet u waar de verschillen zitten aan de paarse cellen met prognosegetallen erin. In de kolom met de afdeling ziet u voor welke afdeling(en) een leerling een prognose heeft in het portal. In de tooltip van de paarse cellen ziet u wat het verschil in de afdelingsdeelname is. Als u vervolgens op de knop <Afdeling> klikt, neemt u de afdelingsdeelnames over, zoals deze in het portal bekend zijn. U ziet dat de status van de afdelingsdeelname groen en 'Ok' wordt.

Dit is ook de plek waar u leerlingen met LWOO-status kunt overnemen uit het portal. In de kolom LWOO ziet u aan de paarse uitroeptekens welke leerlingen een gewijzigde LWOO-status hebben. Als u aan de linkerkant LWOO selecteert, ziet u waar de verschillen zitten aan de paarse cellen met LWOO percentages. U klikt op de knop <LWOO> om de aanpassingen in de LWOO-status over te nemen uit het portal en vervolgens wordt de status van LWOO groen en 'Ok'.

In de kolom Klas ziet u aan de paarse uitroeptekens welke leerlingen in een klas zitten, die niet overeenkomt met het portal. Als u aan de linkerkant Stamklasindeling selecteert, ziet u waar de verschillen zitten aan de paarse uitroeptekens. Een stukje verder naar rechts ziet u in het paars in welke stamklas op een afdeling de leerling in het portal zit. In de tooltip van dezelfde cel, kunt u zien wat de huidige stamklas in de desktop is. In het voorbeeld kunnen we zien dat er ook nog stamklasindelingen zijn, waarvoor de desktop leidend is. U herkent de afdelingen waar de desktop leidend is aan de gele kolommen. Als u vervolgens op de knop <Stamklassen> klikt, neemt u de stamklasindeling over, zoals deze in het portal bekend is. Het kan zijn dat de status van de stamklasindeling nog niet groen en 'Ok' is na het downloaden van de stamklasindeling. Dit komt doordat er een aantal afdelingen zijn, waar de desktop leidend is. U kunt deze stamklasindeling voor deze afdelingen uploaden via het scherm Lesgroepindelingen. Pas nadat u de stamklasindeling daar heeft geüpload, wordt de status in het venster Leerlingen 'Ok' en groen.

Groepsindelingen uploaden

In het synchronisatie scherm van leerlingen kunt u geen stamklasindelingen en (cluster)groepsindelingen uploaden, dit doet u in het scherm Lesgroepindelingen.

Er is nog een knop die we nu nog niet besproken hebben, namelijk het tandwiel. Met de knop  gaat u rechtstreeks naar het leerlingendomein en kunt u direct in het domein gegevens aanpassen.

U sluit het venster af met het groene vinkje om de gegevens op te slaan.


Trefwoorden

naw-gegevens, prognosewijzigingen, bevorderingen wijzigen, overgangsadviezen, pakketwijzigingen, aanpassingen, keuzepakketten, lespakketten, lesgroepindelingen, leerwegondersteunend onderwijs

  • No labels