Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt in het portal per pagina handmatige aanpassingen aan de layout van het grid opslaan, waarbij wij een grid zien als een tabel in het portal waarin u gegevens kunt aanpassen. U kunt ook voor het hele portal aangeven of u opgeslagen grid layouts wilt toepassen. Opgeslagen grid layouts bewaart het portal voor u, ook voor latere sessies.

Alle medewerkers kunnen grid layouts opslaan. Pagina's voor leerlingen en/of ouders ondersteunen geen opgeslagen layouts.

PORTAL Portalbreed

Grid layout op huidige pagina

Op bijna alle pagina's in het portal kunt u de layout van het grid aanpassen en opslaan. Waar dit mogelijk is, staat in de werkbalk boven het grid de knop voor het venster Layout beheren, oftewel het grijze  of groene  tandwiel. De kleur van de knop geeft aan of er voor het huidige grid een opgeslagen layout beschikbaar is (groen tandwiel) of niet (grijs tandwiel). In het venster voor het beheren van de layout vindt u alle opties voor het werken met een opgeslagen grid layout.

Hieronder leggen we de mogelijkheden een voor een uit.

Grid layout opslaan

Een gebruiker kan per grid één layout opslaan. Als u opnieuw een layout opslaat voor hetzelfde grid, wordt de oude layout overschreven (na bevestiging).

De volgende aanpassingen aan de layout kan het portal voor u opslaan:

 • Getoonde/verborgen kolommen en panelen
 • Volgorde van kolommen
 • Vastgezette kolommen
 • Kolombreedte handmatig/automatisch
 • Kolombreedte (als handmatig aangepast)
 • Sortering
 • Groepering
 • Geselecteerde rijen.

Voorbeelden van zaken die het portal niet voor u kan opslaan met de layout:

 • Selecties (project, vestiging, etc.)
 • Kolom filters
 • Groepering ingeklapt/uitgeklapt
 • Bewerken aan/uit
 • Modus (plaatsen, bewerken, etc.)
 • Weergave van getallen (absoluut, prognostisch, etc.)
 • Laatst bezochte pagina van een sessie.

Grid layout toepassen

In het venster Layout beheren, via het tandwiel  of , kunt u de opgeslagen layout voor het huidige grid toepassen. Niet opgeslagen wijzigingen aan de grid layout kunnen daarbij verloren gaan. De layout van grids op andere pagina's blijft onveranderd.

Als er sinds het opslaan van de grid layout veranderingen hebben plaatsgevonden aan de structuur of inhoud van het grid, worden zo veel mogelijk van de opgeslagen aanpassingen toegepast. De rest wordt genegeerd; bijvoorbeeld de breedte van een veld dat niet meer bestaat, of de selectie van een rij die niet meer bestaat.

Grid layout verwijderen

In het venster Layout beheren, via het tandwiel  of ,  kunt u alleen de opgeslagen layout van het huidige grid verwijderen (na bevestiging). Deze handeling is niet terug te draaien. De layout van grids op andere pagina's blijft behouden.


Grid layouts portalbreed

Grid layouts portalbreed toepassen (standaard/opgeslagen)

Wanneer u inlogt op het portal, worden automatisch alle opgeslagen grids toegepast voor het hele portal.

U kunt in plaats daarvan standaard layouts toepassen via Gebruikersmenu > Gebruikersinstellingen (dit venster kunt u ook openen met de sneltoets CTRL+SHIFT+3) met de knop <Pas standaard layouts toe>. U kunt het toepassen van opgeslagen grid layouts weer inschakelen via de knop <Pas opgeslagen layouts toe> in hetzelfde venster. Het gekozen type layout wordt vervolgens portalbreed toegepast (de eerstvolgende keer dat u op iedere pagina komt). Niet opgeslagen wijzigingen aan grid layouts kunnen daarbij verloren gaan. Vervolgens kunt u weer handmatige aanpassingen aan de layout doen, de standaard kolommen tonen, of afzonderlijk een opgeslagen layout op een grid toepassen.

Het portal past het gekozen type layout toe totdat:

 • u een ander type layout kiest. U kunt hetzelfde type layout kiezen om deze opnieuw toe te passen op pagina's waar u in de tussentijd al bent geweest.
 • u alle opgeslagen layouts verwijdert. Daarna wordt het volledige portal herladen en worden de standaard layouts weer toegepast.
 • u de sessie beëindigt. Bij opnieuw inloggen worden weer opgeslagen layouts toegepast.

Grid layouts portalbreed verwijderen

U kunt al uw opgeslagen grid layouts in één keer verwijderen (na bevestiging) via Gebruikersmenu > Gebruikersinstellingen met de knop <Verwijder layouts>. Deze handeling is niet terug te draaien. Het portal past dan geen layouts meer toe, behalve de standaard layouts. Niet opgeslagen wijzigingen aan grid layouts blijven behouden.

De juiste gebruikersinstellingen verwijderen

In hetzelfde venster kunnen er knoppen zijn om andere soorten gebruikersinstellingen te verwijderen en een knop om alle gebruikersinstellingen in één keer te verwijderen.

Alle gebruikersinstellingen beheren

Admins van het portal kunnen op de pagina Beheer > Admin-paneel > Gebruikersinstellingen alle gebruikersinstellingen van alle gebruikers zien en afzonderlijke of meerdere instellingen in één keer verwijderden.

Sneltoetsen

Sneltoetsen voor grid layouts:

 • CTRL+SHIFT+3 opent het venster Gebruikersinstellingen om grid layouts portalbreed te beheren.

Ezelsbrug: De sneltoetsen voor layouts en andere gebruikersinstellingen gebruiken toets '3', omdat daar ook het hekje '#' op staat, wat op een grid lijkt.

U kunt alle sneltoetsen altijd opzoeken via sneltoets CTRL+?.

Focus

Sneltoetsen in het portal werken alleen als uw laatste klik op een onderdeel van het portal was. Anders wordt de sneltoets door de browser onderschept, wat er bijvoorbeeld toe kan leiden dat het derde tabblad wordt geopend (CTRL+3).

Trefwoorden

Gebruikersinstelling, instelling, configuratie, voorkeur, layout, opmaak, sessie