Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Voorbeeld van een school:

Er zijn 140 leerlingen in Havo 4 die een mondeling betoog krijgen. Ze hebben vooraf gekozen voor vier onderwerpen. Deze lijst heeft de roostermaker.

Hij gaat groepjes maken van steeds vier leerlingen die samen het betoog gaan doen, maar natuurlijk per onderwerp bij elkaar.

De stappen:

Ga in het leerlingendomein naar de afdeling. Maak een extra eigenschap aan met de titel betoog en geef hierin aan welk betoog een leerling gaat doen.

Maak in de standaardopzet van de mondelingen het betoog aan voor het vak Nederlands. Neem als lengte de tijd van het betoog.

Ga naar verdelen over de dagen. Ga naar weergave en zorg er voor dat in de regel de extra eigenschap betoog in beeld komt.


Ga naar verdelen over de dagen en sorteer hier op de kolom extra eigenschap. Ga per soort betoog de inroostering doen. Zorg er voor dat u per dag de juiste hoeveelheid leerlingen heeft. Na het inroosteren op de dagen voegt u de leerlingen samen als een groepje. Pas daarna roostert u de volgende soort betoog en voegt u opnieuw de groepjes samen.

Uiteindelijk komen de leerlingen als groepje in beeld voor de docent.


  • No labels