Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Wanneer u de keuze voor gymnasium of atheneum in één formulier wilt laten maken, kunt u deze tutorial volgen. Het idee is dat u het formulier splitst nadat de keuze voor gymnasium of atheneum is gemaakt. De keuze voor gymnasium of atheneum is slechts een voorbeeld. U kunt onderstaande werkwijze uiteraard ook voor vergelijkbare situaties gebruiken. Bijvoorbeeld wel of geen tweetalig onderwijs. 

Op deze pagina


Ons voorbeeld

We gaan in deze tutorial uit van de volgende situatie:

  • De afdeling waar het formulier aan hangt is 4 vwo
  • Binnen 4vwo zijn leerlingen die gymnasium of atheneum volgen
  • Alle leerlingen kiezen een profiel
  • Alle leerlingen krijgen dezelfde gemeenschappelijk vakken

Starten met gemeenschappelijk deel

Het is raadzaam om het formulier te laten beginnen met de gemeenschappelijke vakken. Dus alle vakken die zowel de leerlingen van het gymnasium als het atheneum gaan volgen. Immers: als u nu al een splitsing maakt tussen gymnasium en atheneum moet u straks bij beide takken de gemeenschappelijke vakken regelen.

Splitser Gymnasium en Atheneum

Na de gemeenschappelijk vakken, kunt u de keuze voorleggen tussen beide opleidingen. Dit doet u door een keuze van het type "splitser" aan te maken

Zo min mogelijk splitsers gebruiken

In het algemeen is ons advies: probeer zo weinig mogelijk vertakkingen in de keuzeboom te maken. Met andere woorden: probeer splitsers zo laat mogelijk te plaatsen in uw keuzeformulier, en de keuzes die alle leerlingen moeten maken als eerste aan de leerlingen voor te leggen.


Gymnasium: grieks of latijn

De leerlingen die bij de vorige keuze voor gymnasium hebben gekozen, krijgen nu de keuze tussen grieks of latijn voorgeschoteld.

Atheneum: duits of frans

De leerlingen die voor het atheneum hebben gekozen krijgen de keuze tussen duits of frans.


Beide takken samen laten komen

Vervolgens laat u beide vertakkingen van de keuzeboom weer bij elkaar komen voor de profielkeuze. Dit voorkomt dat u het gehele profieldeel, en alle vertakkingen die daarbij horen, dubbel moet aanmaken in uw keuzeformulier (tak atheneum en tak gymnasium). Als u deze werkwijze volgt, loopt u echter tegen een probleem aan. Op het moment dat de vertakkingen voor atheneum en gymnasium weer bij elkaar komen voor de profielkeuze, weet het portal verderop in het keuzeformulier niet meer welke keuzes een leerling eerder had gemaakt. Dat wil zeggen, als u na het profieldeel voor het vrije deel een onderscheid wilt maken tussen atheneum en gymnasium (wel of geen Grieks en Latijn in het vrije deel als keuzevak aanbieden), dan weet het portal niet meer of hij een leerling naar de atheneumtak of naar de gymnasiumtak moet leiden.

Dit kunnen we oplossen door vóór de keuze voor het vrije deel opnieuw de keuze voor atheneum of gymnasium in te bouwen. Belangrijk hierbij is dat u weliswaar een nieuwe keuze (een nieuwe regel) bouwt, maar dat deze dezelfde opties (atheneum en gymnasium) en hetzelfde label als de eerdere keuze voor atheneum of gymnasium moet krijgen. U kunt deze keuzes bijvoorbeeld het label 'opleiding' geven. Ook moet u in deze nieuwe regel een vinkje zetten in de kolom cumulatief

Op het moment dat de leerling dan bij de tweede keuze voor het label 'opleiding' aankomt, kan hij geen keuze maken, maar ziet hij dat hij eerder atheneum of gymnasium had gekozen. Dit kan hij bij deze keuze niet veranderen, hij kan alleen op 'Volgende' klikken. Het portal haalt de eerder gemaakte keuze opnieuw op. Dit kunt u de leerling duidelijk maken door een toelichting bij deze keuze te schrijven die de leerling te zien krijgt. Dit zorgt ervoor dat het portal nu weer weet of dit een atheneumleerling of een gymnasiumleerling is, en daarmee kunt u de leerling naar de juiste vertakking voor het vrije deel sturen.Voor het profiel Cultuur & Maatschappij kan het voorkomen dat u al in het profieldeel een onderscheid moet maken tussen atheneum- en gymnasiumleerlingen, omdat gymnasiumleerlingen in het profieldeel ook voor Grieks of Latijn kunnen kiezen. U kunt daarvoor dezelfde werkwijze hanteren.

  • No labels