Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het roosterscherm is het mogelijk om handmatig en automatisch te roosteren. Ook kunt u hier lokalenroosters maken en optimaliseren. Op deze pagina richten we ons op het handmatig roosteren. Hiervoor is het van belang dat u het profiel <Lesgroep> open heeft staan. Deze kunt u linksboven in beeld vinden. 

Let in dit hoofdstuk goed op de symbolen BASIS en PRO, deze geven aan waar u de betreffende handeling kunt uitvoeren.

DESKTOP Roosteren > Roosteren > Roosteren Basis of Roosteren Pro

Op deze pagina

Zie ook:

Selectie- en navigatiemodi in de dialogen

BASIS PRO

Links in beeld ziet u enkele icoontjes. Dit zijn de verschillende selectie- en navigatiemodi die u binnen de dialogen kunt gebruiken.

 • Modus Standaard
 • Modus Blokkeren
 • Modus Fixeren
 • Navigeren Enkel
 • Navigeren Dag
 • Navigeren Week

Standaardmodus

BASIS PRO

Binnen deze modus kunt u eenvoudig selecteren.
Dit is met name geschikt om:

 • docenten, lesgroepen en lessen te selecteren
 • de consequentiebundel in werking te stellen
 • lessen te ruilen c.q. verplaatsen
 • lessen in of uit te roosteren

Weergeven van docent of lesgroep roosters

BASIS PRO

In het volgende voorbeeld worden docentroosters neergezet. Dezelfde principes en handelingen gelden ook voor bijvoorbeeld lesgroepen of lokaalroosters.

U kunt op een eenvoudige manier de roosters van docenten en lesgroepen weergeven. 
Zorg ervoor dat de Modus standaard (sneltoets S) actief is.

Om het rooster van een docent te tonen, klikt u in het grijze gedeelte op een kolom voor een docent.

Vervolgens krijgt u een selector waarin al uw docenten staan. Selecteer hier één docent die u wilt zien (het venster sluit zich hierna automatisch).

U ziet nu in het overzicht het rooster van deze docent staan.
In onderstaand voorbeeld gaat het om docent Adm. 

U kunt ook in één keer meerdere docentroosters selecteren. In dat geval klikt u in de regel erboven.

U krijgt nu dezelfde selector waar u meerdere docenten kunt selecteren. Uw huidige selectie staat hier ook al tussen.

Via de menu-keuze "sectie" kunt u ook direct alle docenten uit één sectie selecteren.

Nadat u de selectie heeft gemaakt, kunt u deze doorvoeren middels het groene vinkje. In het overzicht ziet u de geselecteerde docenten staan.

Agenda vullen met niet geroosterde lessen

BASIS PRO

Zorg ervoor dat de Modus standaard (sneltoets S) actief is.

In het midden van uw scherm staat een kolom Agenda. Hierop staan lessen die überhaupt nog ingeroosterd moeten worden, of lessen die u tijdelijk heeft uitgeroosterd.
U kunt zelf bepalen welke niet-geroosterde lessen hier zichtbaar zijn. Wanneer een docent lessen heeft die nog geroosterd moeten worden, wordt dit in het rood weergegeven.

Als u vervolgens met de rechtermuisknop klikt, kunt u de niet-geroosterde lessen van Adm naar de agenda zetten met de optie Vul agenda.

Handmatig inroosteren van lessen

BASIS PRO

Zorg ervoor dat de Modus standaard (sneltoets S) actief is.

U kunt handmatig lessen van de Agenda in uw rooster plaatsen. Om dit te doen selecteert u een les op de agenda. 

Vervolgens ziet u dat de Consequentie bundel wordt geactiveerd. Deze geeft u informatie over de mogelijke roosterposities van deze les.
Afhankelijk van hoe goed of hoe slecht de positie is, wordt deze positie positief (groen), neutraal (wit) of negatief (rood) weergegeven.
Om een les in te roosteren selecteert u bij Consequentie één van de gewenste posities.

Na het klikken ziet u de les bij de docent in het rooster verschijnen:

Standaard worden de lessen op de agenda van boven naar beneden gevuld. U kunt echter de agenda een voorstel laten genereren voor de inroostering van lessen.
De lessen worden dan alvast op een zo gunstig mogelijke plek in het rooster gepland. Nadat u lessen op de agenda hebt gezet, klikt u rechts op Agenda en kiest u vervolgens voor Optimaliseer agendaposities:

Er wordt nu een automaat gestart. Wanneer deze klaar is, zult u zien dat de niet geroosterde lessen op de agenda een voorkeurspositie hebben gekregen.

Vervolgens kunt u deze lessen inroosteren via de Consequentie bundel, of rechtstreeks in het rooster van de docent zelf.

          

Verplaatsen van lessen

BASIS PRO

Zorg ervoor dat de Modus standaard (sneltoets S) actief is.

Om een les te kunnen verplaatsen in het rooster, selecteert u de betreffende les.

Vervolgens ziet u in de Consequentie bundel waar u deze les naartoe kunt verplaatsen.

Wanneer u het verplaats-icoontje ziet staan () kunt u de les er naartoe verplaatsen, zonder dat er andere lessen worden uitgeroosterd.

Wanneer u een ruil-icoontje ziet staan () kunt u de les naar deze positie ruilen: u verplaatst de les naar deze positie, maar een andere wordt daarvoor geruild.
Het kan zijn dat er meerdere lessen bij een ruil betrokken zijn. Er gaan bijvoorbeeld 4 lessen heen en 4 lessen terug. Dit wordt een diepe ruil genoemd.
U kunt dit herkennen aan het getal dat eventueel in het ruil-icoontje staat (). 

De kleur van het icoontje wordt bepaald door de verbetering of verslechtering van het rooster. Wordt het beter, dan is deze groen. Wordt het slechter, dan is deze rood.
De kleurgradatie geeft aan hoe goed of hoe slecht het dan wordt. Blijft hij wit, dan is de wijziging neutraal: er komen geen roosterproblemen bij, of gaan geen roosterproblemen af.

Soms ziet u in de Consequentie bundel een extra getal in het rood staan tussen twee "= tekens" ().
Dit geeft een extra kwalificatie aan het het probleem. U kunt dit lezen als: bij deze verplaatsing worden twee grote problemen in het rooster gecreëerd. 

Om de les te verplaatsen naar een andere positie, klikt u op het verplaats-icoontje.

  

Vervolgens wordt de les naar deze positie verplaatst.

Om de les te ruilen klikt u op het ruil-icoontje.

Vervolgens wordt de les geruild met de andere les.

Het verplaatsen of ruilen van lessen werkt ook meervoudig, zolang de geselecteerde lessen maar op dezelfde positie zijn ingeroosterd.
Selecteert u bijvoorbeeld drie lessen van een aantal gelijktijdige klassen...

...en vervolgens klikt u op bijvoorbeeld het ruil-icoontje, dan ziet u dat deze drie lessen geruild zijn met de andere lessen.

Verplaatsen van een (cluster)les

PRO

Lessen zijn in principe in alle verschillende profielen te verplaatsen. Het profiel <Afdeling Pro> is echter uitermate geschikt voor het verplaatsen van clusterlessen omdat hier alle leerlingen individueel in beeld komen. Daarbij staat de afdelingsbundel direct gekoppeld aan de selector; selecteert u een afdeling in de selector dan wordt het bijbehorende rooster direct getoond in de afdelingsbundel. 

In het roostervenster worden alle klassikale lessen vetgedrukt in de kleur blauw weergegeven. De clusterlessen zijn lichtgrijs. Door te focussen op een les (dubbelklik, selecteer en <spatiebalk> of rechtermuisknop <navigeer>)  worden de leerlingen getoond die in die lesgroep zitten. Tevens wordt de docent getoond! Een les is te verplaatsen via de consequentiebundel (zie Handmatig lessen roosteren#Verplaatsen van lessen) of via de schuifrichel. De schuifrichel is op te roepen door met de <rechtermuisknop> te klikken op de afdelingsbundel.

De schuifrichel toont het aantal leerlingen uit de geselecteerde les, dat bezet is op een positie. Zo zijn op maandag het eerste uur 15 leerlingen uit de groep NAT3 bezet. Op maandag het achtste uur is slechts één leerling bezet. De les zou verplaatst kunnen worden naar maandag het 9e uur (mits de docent op dat uur niet reeds een andere les heeft staan), door te klikken in de schuifrichel. 

Voorstellen voor verplaatsen of ruilen

PRO

Een les is te verplaatsen via de schuifrichel of de consequentiebundel. Daarnaast kunt u ook voorstellen vragen voor de verplaatsing van een les. Selecteer een les en kies in de knoppenbalk voor  of sneltoets <R>. In het Veranderingenscherm wordt nu een voorstel gedaan voor het verplaatsen van de geselecteerde les.

Het veranderingenscherm bestaat uit 3 onderdelen:

1: Toont informatie per les (bij de geselecteerde combinatie bij 2) wat de veranderingen zijn.
2: Elke regel geeft een combinatie van veranderingen weer. Standaard staat de lijst gesorteerd op het minste aantal lessen uitgeroosterd en de meest positieve strafpuntenverandering.
3: Toont de gevolgen voor de strafpunten, uitgesplitst naar Docenten, Leerlingen en Onderwijskundige randvoorwaarden. De tooltip geeft nog gedetailleerdere uitleg. 

Via de knop  of sneltoets <Q> wordt de geselecteerde verandering doorgevoerd.

Als u heeft gekozen voor het menu Roosteren > Roosteren Pro > Roosteren (met herindelen), dan kunt u ook voorstellen opvragen waarbij leerlingen van groep mogen wisselen. De knop , of sneltoets <CTRL + R> geeft verplaatsings- en ruilvarianten met herindelen. In het Veranderingenscherm ziet u bij (zie afbeelding hierboven) in de kolom 'aant in' en 'aant uit' eventueel ook het aantal leerlingen dat in een andere lesgroep wordt ingedeeld. 

Lege posities vullen

PRO

U kunt een ingeroosterde les verplaatsen naar een andere positie. Maar u kunt bij een lege positie ook opvragen met welke lessen die positie te vullen is. Als u met de rechtermuisknop op een lege cel klikt, kunt u kiezen voor <Toon vulmogelijkheden>. In het Veranderingenscherm wordt vervolgens getoond welke lessen er op de geselecteerde positie geplaatst kunnen worden. 

Opvragen roosterproblemen

PRO

Met behulp van de selector is het mogelijk om roosterproblemen in beeld te krijgen. In de selector in het menu Roosterproblemen kunt u kiezen voor Selecteer botsende lessen of Selecteer niet-geroosterde lessen (agenda-lessen). De botsende of niet-geroosterde lessen worden getoond in het tabje Lessen in de selector. Botsende lessen staan standaard gefixeerd. U kunt de fixatie opheffen via de rechtermuisknop <Fixeer>. Als u kiest voor de knop Navigeer naar selectie, worden de lessen getoond in het roostervenster. In de roostervensters kunt u de lessen verplaatsen naar een andere positie zodat ze niet meer botsen. Niet-geroosterde lessen kunt u plaatsen via de consequentiebundel of door in het docentenrooster in de betreffende positie te klikken.

Uitroosteren van een les

BASIS PRO

U kunt een ingeroosterde les ook weer uitroosteren. Wanneer u rechts klikt op een les, krijgt u de optie rooster deze les uit.

Vervolgens wordt deze les weer op de agenda geplaatst.

Als u verschillende lessen wilt uitroosteren (bijv van een klas of van een docent), werkt het sneller om eerst deze lessen te selecteren en dan via het menu (Roosteren - Uitroosteren) uit het rooster te halen. 


Blokkeermodus

BASIS PRO

Om posities van docenten eenvoudig te kunnen blokkeren kiest u voor Modus blokkeren (sneltoets B). 
Een les kan eventueel op een geblokkeerde positie worden ingeroosterd, maar dit geeft dan een probleem in uw rooster.

Om blokkades toe te voegen, klikt u op de betreffende positie:

De positie is dan geblokkeerd. U haalt op dezelfde manier ook een blokkade weer weg. 

Fixeermodus

BASIS PRO

U kunt de positie van een les vastzetten (fixeren). Een les kan dan niet zomaar verplaatst worden. Om te fixeren kiest u voor Modus fixeren (sneltoets F).

Vervolgens selecteert u de les die u wilt fixeren.

De les is vervolgens gefixeerd. U haalt op dezelfde manier ook een fixatie van de les af. 

Navigeren: het tonen van betrokken roosters bij een les

BASIS PRO

Het is mogelijk om de roosters van docenten of lesgroepen weer te geven.

Tijdens het handmatig roosteren kan het zo zijn dat u, van een specifieke les, de betrokken roosters wilt zien. 
U kunt deze eenvoudig in beeld krijgen middels de diverse navigatiemodi:

 • Enkelvoudig navigeren
 • Dag navigeren
 • Week navigeren


Om 'enkelvoudig te kunnen navigeren' kiest u voor de modus Navigeren Enkel (sneltoets E).

Selecteert u nu een les bij een docent waarvan u graag het klasrooster zou willen zien...

...dan wordt de les oranje gekleurd. In de Lesgroep bundel wordt vervolgens het rooster van die lesgroep getoond.

Dit werkt ook de andere kant op.
Selecteert u bijvoorbeeld een les in het klasrooster, dan wordt het rooster van de betrokken docent getoond in de Docenten bundel.


Een soortgelijk resultaat bereikt u door te dubbelklikken op een les óf bij de betrokken docent óf bij de klas / lesgroep


Om 'dag te kunnen navigeren' kiest u voor de modus Navigeren Dag (sneltoets D).

Middels deze modus is het mogelijk om alle betrokken roosters van één dag te tonen.

Wanneer we nu dezelfde les bij de klas selecteren, worden alle betrokken docenten die deze dag lesgeven aan de groep getoond.

Ook dit werkt de andere kant op. Selecteert u een les bij een docent, dan krijgt u alle klassen in beeld waar deze docent vandaag les aan geeft.


Om 'week te kunnen navigeren' kiest u voor de modus Navigeren Week (sneltoets W).

Middels deze modus is het mogelijk om alle betrokken roosters van de hele week te tonen. 

Selecteert u nu een les van een docent, dan krijgt u alle klassen te zien waar deze docent les aan geeft.

Selecteert u een docent die aan een klas lesgeeft, dan ziet u alle docenten die deze week aan die klas lesgeven.

Legenda: inhoud van cellen 

BASIS PRO

Hieronder treft u een kort overzicht aan van de meest voorkomende speciale "inhoud" in roostercellen.

celomschrijving
Actief geselecteerde les(sen) waarmee eventueel een roosteractie gedaan kan worden. De eerst geselecteerde les is altijd donkerder blauw.
Een blauw kader om een roostercel geeft aan dat het hier om een les gaat met dezelfde lesgroep en hetzelfde vak als de donkerblauw geselecteerde les.
Actief geselecteerde les(sen) in de navigatie modus. Deze lessen zijn NIET geselecteerd om er mee te kunnen roosteren. De kleur oranje is alleen ter markering aangebracht. De eerst geselecteerde les is altijd donkerder oranje.
De actief geselecteerde cel in het rooster heeft een groen kader. U kunt vanuit deze cel ook met de pijltjes toetsen op het toetsenbord naar andere cellen gaan.
Heeft de kopcel van een docenten- of lesgroeprooster een rode achtergrond dan betekent dit dat nog niet alle lessen zijn ingeroosterd bij de bewuste docent of lesgroep.
Haakjes aan de bovenkant geven aan dat een les gefixeerd is.
Een haakje linksonder geeft een lokaalfixatie aan.
Een rood kruis geeft aan dat de bewuste les betrokken is bij een lesbotsing op dit lesuur.
In een cel met alleen een streepje staat een les, alleen is het element dat bij andere lessen wordt getoond bij deze les leeg. Bijvoorbeeld een groepsloze les, terwijl bij andere lessen wel de lesgroep getoond wordt.
Het aantal rode ruitjes rechtsonder geeft aan hoeveel lessen er naast de les van, in dit geval docent JGR, nog meer op deze roosterpositie in het betreffende rooster staan ingeroosterd.
De = geeft aan dat de bewuste roosterpositie in dit rooster is geblokkeerd met (minimaal) een miljoen strafpunten.
Deze roosterpositie is indirect geblokkeerd. De docent heeft bijvoorbeeld een onbepaalde vrije dag, die op deze manier zichtbaar wordt.
Dit is een les ingeroosterd op een blokkade (=).
In de afdelingsbundel geeft de donkerblauwe kleur van de tekst aan dat het om een klassikale lesgroep gaat op deze roosterpositie. De lichtblauwe kleur wordt getoond bij lessen aan lesgroepen die gelijk zijn aan een stamklas.
In de afdelingsbundel geeft een getal (voorafgegaan door een -) aan hoeveel leerlingen uit de bewuste stamklas op dat lesuur bij één van de clustergroepen, die bij andere stamklassen staan, les volgen.
 • No labels