Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de basishandelingen voor het handmatig wijzigen van een lokaalrooster beschreven.

Menu Roosteren > Roosteren Basis > Lokaalprofiel 
Let in dit hoofdstuk goed op de symbolen BASIS en PRO, deze geven aan waar u de betreffende handeling kunt uitvoeren.


BASIS  Roosteren > Roosteren Basis > Lokaalprofiel 


  

PRO Roosteren > Roosteren Pro > Roosteren (met of zonder herindelen)


Een rooster van een lokaal opvragen

BASIS PRO

In het linker deel van het scherm staan de docent roosters, in het rechter deel van het scherm staan de lokaal roosters. Wanneer u op de blauwe regel op Lokaal klikt, opent er automatisch een selector waar u één of meerdere lokalen kunt selecteren.

Alle docenten of lokalen

U kunt ook met de rechtermuisknop op de blauwe regel klikken en kiezen voor <Kies alle..>. Alle lokaalroosters worden getoond.

Roodgekleurde cellen geven aan dat het lokaal op de les strafpunten veroorzaakt. In onderstaand voorbeeld zit T1A met docent Vbg op donderdag het 4e uur  in lokaal A0122. Daar krijgt de lokalenautomaat 1.000.000 strafpunten voor. In de tooltip ziet u dat dit wordt veroorzaakt door een lokaalwens bij het vak SC. Daar is namelijk het lokaal B083 gewenst en alle overige lokalen zijn onmogelijk.

Lokaal wijzigen of ruilen

BASIS PRO

Door met links op een les te klikken selecteert u deze. Op de zogenaamde schuifregel (boven maandag 1e uur) ziet u symbolen verschijnen. Deze geven u informatie over de mogelijkheden:

Ruilen of verplaatsen  Een rode kleur geeft aan dat het een verslechtering van het rooster is en een groene kleur betekent juist een verbetering.

Vervolgens klikt u op het verplaats-of ruil-symbool in de kolom van het lokaal waar u de les heen wilt verplaatsen.

Het is ook mogelijk om in één keer meerdere lessen van het ene lokaal naar het ander lokaal te verplaatsen. U selecteert meerdere lessen door of te slepen of met SHIFT klik meerdere lessen aan te klikken.

Lokaal fixeren

BASIS PRO

Wellicht heeft u al eerder het lokaal op een bepaalde les gefixeerd. Dat wordt hier zichtbaar door het zwarte hoekje linksonderin de cel.

U kunt ook in dit scherm lokalen (de)fixeren. Klik met uw muis op de modus fixeren

Docentroosters opvragen

BASIS PRO

Op dezelfde wijze als lokaalroosters opvragen, kunt u één, meerdere of alle docenten opvragen. Boven iedere dag staat een schuifregel waar u bij een docent kunt zien of er op die dag problemen in het lokaalrooster van de docent zijn. Een lokaalwissel zonder dat hier een pauze tussen zit, wordt als probleem aangegeven, ook als er een pauze tussen het blokuur zit, op de schuifregel en in het docentrooster met een grote rode ruit. Wanneer het om een lokaalwissel gaat met een pauze er tussen wordt dit wel met een klein rood ruitje in het docentrooster aangegeven maar het wordt niet als urgent probleem genoemd op de schuifregel.

Wanneer de les nog niet is voorzien van een lokaal ziet u in de cel bij het docentrooster een klein rood blokje

Lokaalproblemen opvragen

BASIS PRO

Het profiel lokaalautomaat geeft u de mogelijkheid lokaalproblemen op te vragen.

Stel u wilt alle lessen waar nog geen lokaal op staat in beeld hebben om vervolgens handmatig deze lessen van een lokaal te voorzien. U gaat dan als volgt te werk:

Lessen zonder lokaal opvragen
 • Ga naar het profiel Lokaalautomaat
 • Klik in het menu van de selector op Lokaalproblemen
 • Klik op Selecteer lessen met te weinig lokalen


U ziet nu in de selector op het tabblad Lessen alleen de lessen met te weinig lokalen.  Met de knop <Navigeer naar selectie> kunt u al deze lessen in het rooster tonen. U kunt ook les per les selecteren in de selector  en de lessen van een lokaal voorzien.

Lokaal uitroosteren

BASIS PRO

U kunt met uw rechtermuisknop op een les klikken en kiezen voor haal lokaal van les. U kunt ook de knop hiervoor gebruiken.

 


Let op

Voor licentiehouders van de module Roosteren Pro zijn de profielen Lokalen Pro en Lokalen Handmatig beschikbaar. Meer informatie over deze profielen is te vinden op deze pagina: Handmatig lokalen roosteren (pro)

Profiel Lokaal Handmatig

PRO

Dit profiel is dusdanig ingericht dat u gemakkelijk per docent kunt zien hoe de vlag erbij hangt qua lokaalindelingen. En uiteraard kunt u lokaalindelingen handmatig aanpassen. Het scherm is als volgt opgebouwd: (klik op de afbeelding om te vergroten)

Het scherm is opgedeeld in vier delen:

 1. Lijst docenten: we zien hier achtereenvolgens
  1. de wisselstrafpunten: deze strafpunten komen voort uit de lokaalwissels van docenten
  2. Problemen: in deze kolom ziet u het aantal problemen (lees: het aantal vervelende lokaalwissels)
  3. Nog: hier ziet u eventueel lessen staan die nog geen lokaal hebben. Deze worden in het geel in het docentenrooster weergegeven.
 2. Individuele docentroosters: U kunt eventueel de celinhoud naar eigen smaak aanpassen door op de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor Eigenschappen...
  Gele lessen zijn lessen die nog niet van voldoende lokalen voorzien zijn. Rode lessen zijn lessen die in een minder geschikt lokaal staan ingedeeld.
  Als u de muis over een les beweegt, verschijnt er een tooltip met nadere info over de indeelstrafpunten van een les.
 3. Selector: De selector heeft een bijzondere functie in dit profiel. U ziet de selector in een wat andere weergave dan u misschien gewend bent. 
  Op het moment dat u een les aanklikt bij een docent, zal de inhoud van de selector wijzigen. Op basis van de strafpunten zal de selector nu een (ruil)voorstel om de geselecteerde les van een nieuw lokaal te voorzien. U kunt op het symbool (driehoekjes of vierkant) klikken om de ruil door te voeren.
  In het voorbeeld in de afbeelding ziet u dat op dinsdag 2e uur lokaal B233 niet zo geschikt is. In de selector krijgen we nu ruilvoorstellen te zien. U ziet dat een keuze voor de bovenste optie (B159) positief uitpakt voor de indeelstrafpunten, maar negatief voor de lokaalwisselstrafpunten. 
 4. Lokalenroosters: U ziet hier de lokalen van de school. Het lokaal van de geselecteerde les komt automatisch in beeld. Ook in dit venster kunt u lokalen wijzigen door op het ruilsymbool te klikken. De rode kleur geeft aan dat de lokalenindeling van die lessen niet optimaal is.

Doordrukken van lessen

PRO

Als u een les in een lokaal wilt zetten waar al een andere les in zit, kunt u dit ook forceren / doordrukken. Door met de <Ctrl> knop op het ruilsymbool in de selector te kliken, wordt de geselecteerde les in dat lokaal gezet. De les die er in zat, wordt eruit gegooid en is nu een les zonder lokaal geworden. U kunt op de kolom 'Nog' in de lijst docenten klikken, om deze lessen weer snel in beeld te krijgen.

Geavanceerd lokaalroosteren

PRO

Als u een les van een ander lokaal wilt voorzien, zagen we al eerder dat u op het ruilsymbool kunt klikken. Maar vaak wilt u dan eerst even de situatie analyseren van de docent die nu terug geruild wordt. Is dat wel wenselijk?

In de selector ziet u rechts een lichtblauwe kolom met daarin de docent die in het lokaal zit op basis van de geselecteerde les in het docentenrooster. Als u de muis over deze kolom houdt, verandert de cursorpijl in een oranje vinger, het navigatiesymbool. 

Als u nu op een lichtblauwe cel klikt, krijgt u van die docent het rooster in beeld, zodat u kunt beoordelen of de ruil door kan gaan.

 Om weer terug te keren naar de docent waar u oorspronkelijk mee bezig was, kunt u klikken op de knop "Navigeer naar selectie" in de Selector.

Meerdere lessen tegelijkertijd selecteren

PRO

Het is ook mogelijk om meerdere lessen tegelijk te selecteren. Dit kan in het rooster van de docent, maar ook in het lokalenrooster aan de rechterzijde. Door weer gebruik te maken van de ruilsymbolen kunnen de geselecteerde lessen in één keer gewisseld worden.

Profiel Lokaal Pro

PRO


In dit profiel kunt u handmatig lokalen roosteren als u het fijn vindt om per dag een totaaloverzicht te hebben. Aan de linkerzijde ziet u de docenten en rechts de lokalen. Het kan handig zijn om alle docenten en alle lokalen in beeld te brengen, maar u kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de docenten van de sectie Biologie in beeld te brengen. 

Dit profiel heeft de eigenschap van de functie "automatisch scrollen" standaard aan staat. Dat wilt zeggen: klikt u een les aan bij een docent op donderdag, dan zal het rechterscherm met lokalen ook automatisch naar de donderdag springen met het betreffende lokaal in beeld.

Met kleuren werken

PRO

Het kan handig zijn om met kleuren te werken. De rode kleur in bovenstaande afbeelding geeft aan dat er lessen zijn ingedeeld in minder geschikte lokalen. Maar wilt u visueel krijgen of uw biologielessen netjes in de vaklokalen zijn ingepland, kunt u de biologielessen een kleur geven. Stel dat we deze geel willen maken. 

U kunt dat instellen door met de rechter muisknop te klikken in een roostercel bij docenten en/of lokalen en te kiezen voor Kleuren op basis van... > Vak.

Vervolgens kiest u een kleur voor de gewenste vakken:

Nu ziet u de Biologielessen in het geel en zo is in het lokalenoverzicht visueel te zien of de biologielessen inderdaad netjes in de vaklokalen zijn geroosterd.

Het kan handig zijn om zo sectie voor sectie de lokalen langs te lopen.

Algemene profielacties

PRO

Hieronder treft u wat informatie aan voor geavanceerde gebruikers. U kunt de standaardprofielen namelijk naar eigen smaak aanpassen. Mocht u een aanpassing hebben gedaan, maar u wilt weer terug naar de standaard, dan kunt u dat doen via menu Vensters > Standaardlayout.

Roosteractie wijzigen

Wanneer u met de rechtermuisknop op een cel klikt en kiest voor Roosteracties, heeft u drie mogelijkheden: Roosteren, Lokaalroosteren en Docentwisselen. Het profiel Lokaal Pro zet de roosteractie automatisch op Lokaalroosteren. Maar u heeft dus de mogelijkheid op deze plek een andere actie te selecteren.

Strafpunten tonen

Wanneer u met de rechtermuisknop op een cel klikt, kunt u ook voor Weergave kiezen. U heeft twee mogelijkheden: Toon consequenties verplaatsing selectie en Strafpunten. De laatste is interessant bij het lokaalroosteren. U ziet namelijk het aantal strafpunten dat het lokaal op de les veroorzaakt.

Perspectief aanpassen

In het rechtermuisknop kunt de layout van het roosterscherm wijzigen.  Standaard staat het perspectief op de dagen als aparte tabbladen, maar u kunt bijvoorbeeld ook alle dagen in het grid opnemen.

Eigenschappen

Voor het aanpassen van de eigenschappen van het roosterscherm verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk Schermprofielen gebruiken.


 • No labels