Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ieder schooljaar maakt u een nieuw roosterproject aan. De lijst met projecten wordt daarmee steeds langer. Er zijn in het portal veel schermen waar u een roosterproject kunt selecteren. Wij raden aan om uw oude roosterproject(en) te archiveren. Dit zorgt voor een overzichtelijk portal. Als u een project hebt gearchiveerd is het eveneens mogelijk de gebruikers op te ruimen. Hierdoor houdt u de gebruikerslijst beperkt tot alleen degenen die in het huidige schooljaar actief of gearchiveerd zijn.

Op deze pagina beschrijven we de stappen die u moet doorlopen om uw roosterproject te archiveren en uw lijst van gebruikers op te schonen.Stap 1: het archiveren van een roosterproject

De allereerste stap die u moet zetten is het daadwerkelijk archiveren van uw oude roosterproject. Ga naar Beheer > Roosterprojecten. Hier ziet u de lijst met alle roosterprojecten uit uw portal. 

 • Klik het project dat u wilt archiveren aan. De regel wordt nu lichtblauw. 
 • Klik vervolgens op de knop <Archief> en kies voor <Archiveren>
 • U ziet nu in rechts in de kolom Gearchiveerd een vinkje staan.

Als u de pagina ververst, is het gearchiveerde project niet meer zichtbaar. Door te klikken in het vakje boven de kolom Gearchiveerd verschijnt uw gearchiveerde project.

Kies ervoor om een roosterproject te archiveren als het schooljaar echt is afgelopen en het nieuwe schooljaar gestart is.


Het terugplaatsen van een roosterproject

Mocht u onverhoopt een (verkeerd) roosterproject hebben gearchiveerd, dan kunt u deze eenvoudig weer terugplaatsen:

 • Klik het vinkje in de kolom 'Gearchiveerd' aan en selecteer het verkeerd gearchiveerde roosterproject.
 • Klik op de knop <Archief> en kies voor <Terugplaatsen>.


Stap 2: het opschonen van de gebruikerslijst

Nadat u uw roosterproject hebt gearchiveerd, is het raadzaam de lijst met gebruikers op te schonen. Nadat een schooljaar is afgelopen zijn er veel leerlingen en/of docenten die de school hebben verlaten en die niet meer als gebruikers actief zullen zijn in een nieuw schooljaar.

Om de lijst met gebruikers schoon te houden is het mogelijk om oude gebruikers te archiveren:

 • Ga naar Beheer > Gebruikers
 • Klik op de knop <Opruimen>
 • Kies vervolgens een gearchiveerd roosterproject. 
 • Er verschijnt nu een lijst met te archiveren gebruikers. 
 • U kunt in 1 keer alle te archiveren gebruikers selecteren door links het lege hokje aan te vinken

 • Als u alleen bepaalde gebruikers wilt archiveren, dan kunt u deze selecteren door bij de individuele gebruiker het hokje links aan te vinken.


Trefwoorden

archiveren, opschonen, roosterproject, archief, gearchiveerd, archieven, opruimen, gebruiker

 • No labels