Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Na de start van het schooljaar komt het nog regelmatig voor dat leerlingen toch een ander vak willen volgen dan ze oorspronkelijk gekozen hadden. Het rooster is alleen dan al klaar. Een pakketwijziging kan daarom niet altijd zomaar worden doorgevoerd. Het is noodzakelijk om eerst te kijken of een leerling wel zomaar een ander vak kan kiezen. In deze tutorial leggen we uit hoe u als roostermaker een pakketwijziging mogelijk maakt.


Stap 1: een pakketwijziging invullen in het portal

Als u voor een leerling een pakketwijziging wilt doorvoeren, begint u in het portal.

 1. Ga in het portal naar Leerlingen>Pakketkeuze > Keuzepakketten
 2. Klik op de knop <Pakketwijziging>. 
 3. Kies de week waarvoor u de wijziging wilt invullen, bijvoorbeeld komende week. Het portal selecteert daarna automatisch de betreffende week.
 4. Klik de wijziging in het vakkenpakket.


Stap 2: pakket overnemen in de desktop

We willen de pakketwijziging overnemen in de desktop, dit doet u als volgt:

 1. Open het betreffende project in de desktop
 2. U ziet de wijziging op het dashboard 
 3. Ga naar Leerlingen > Vakkenpakket
 4. Kies voor het overnemen van de pakketwijziging 
 5. Bij het afsluiten van het scherm krijgt u de melding dat de leerling uit de oude lesgroep gehaald wordt
 6. Klik op <OK

Groepsindelingen

De leerling heeft het nieuwe vak in het pakket. Bij de groepsindelingen kunnen we zien of de leerling ingedeeld kan worden in een lesgroep.

 1. Ga in de desktop naar Leerlingen> Groepsindelingen Pro
 2. Deel de leerling in in een lesgroep.
 3. Upload de lesgroepindeling naar het portal 

Publiceer het rooster opnieuw om voor de leerling ook het rooster in het portal zichtbaar te maken.

Andere scenario's

Pakketwijziging alleen mogelijk door wijzigen groepsindeling(en)

Het is ook mogelijk dat een pakketwijziging niet zomaar mogelijk is. Anouk Roelofs uit 4 havo wil graag economie volgen, in plaats van natuurkunde. Als we haar pakket hebben gewijzigd in de desktop, dan zien we vervolgens bij de groepsindelingen dat dit niet direct mogelijk is:Dit betekent dat Anouk alleen naar economie groep 1 of 3 kan, als zij voor andere vakken naar een andere lesgroep (of zelfs stamklas) gaat. Via Perspectief> Mogelijkheden kunnen we bekijken wat de gevolgen zouden zijn als Anouk ingedeeld wordt in economie groep 1. De groene kleur geeft de lesgroepen weer waar de leerling op dit moment in zit. Als we voor de bovenste optie zouden kiezen, dan komt Anouk voor wiskunde b in een andere lesgroep (in groep 1, in plaats van in groep 3). Op deze manier kan zij dus wel economie volgen en kan de pakketwijziging worden doorgevoerd.Vervolgens moeten we de pakketwijziging nog wel netjes verwerken in het portal en de desktop. Zie stap 2.


Pakketwijziging is niet mogelijk

Het kan ook voorkomen dat een pakketwijziging niet mogelijk is. Emily Klomp wil graag biologie volgen, in plaats van economie. We zien dat alle lesgroepen voor biologie uitgegrijsd zijn. De tooltip geeft al aan dat er geen oplossing in het rooster is waarbij de leerling in biologie groep 1 ingedeeld kan worden. Dit geldt ook voor de andere drie lesgroepen.


Waarom dit niet kan wordt duidelijk als we ervoor kiezen Emily toch in te delen in biol1:Als Emily wordt ingedeeld in biol1, dan botst dit met klassikale lessen van haar mentorgroep. In het rooster van Emily zien we direct waar de botsingen zich bevinden. Door met de muis op een lesbotsing te staan, geeft de tooltip aan welke lessen botsen:


De pakketwijziging van Emily is dus niet mogelijk. In dit geval zou u het gewijzigde pakket, dat ingaat vanaf komende week, in het portal verwijderen, om zo alleen het huidige pakket te behouden.


Trefwoorden

pakketwijziging, vakwijziging, vakverandering, vakkenpakket, lespakket, keuzevak, portalconnector

 • No labels