Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata


Na de start van het schooljaar komt het nog regelmatig voor dat leerlingen toch een ander vak willen volgen dan ze oorspronkelijk gekozen hadden.  Het rooster is alleen dan al klaar. Een pakketwijziging kan daarom niet altijd zomaar worden doorgevoerd. Het is noodzakelijk om eerst te kijken of een leerling wel zomaar een ander vak kan kiezen. In deze tutorial leggen we uit hoe u als roostermaker makkelijk kunt onderzoek of een pakketwijziging mogelijk en hoe u de wijziging vervolgens doorvoert.


Stap 1: onderzoeken of het pakket gewijzigd kan worden

Ga in de desktop naar Leerlingen>Vakkenpakket

De leerling in onderstaand voorbeeld, Rosa Alberts wil graag van pakket veranderen. Zij doet vmbo-kader en wil graag Duits volgen, in plaats van wiskunde. We gaan de pakketwijziging in de desktop doorvoeren. Dit doen we dus niet via het portal of een keuzeformulier, maar we verwerken dit direct in de desktop. We halen het eerst gekozen vak uit het pakket en voegen de nieuwe keuze toe. We kiezen er voor om niet het vertaalboek uit te voeren, aangezien we deze pakketwijziging buiten het keuzeformulier om doen. Ondanks dat de keuzes dus net uit het portal komen, zijn ze wel verwerkt. Bij het afsluiten van het scherm zal de software dan ook de volgende melding geven:

We kiezen ervoor om Rosa uit de wiskundegroep te halen, aangezien we willen onderzoeken of ze in een groepje Duits geplaatst kan worden.


Groepsindelingen

Ga in de desktop naar Leerlingen> Groepsindelingen Pro

De pakketwijziging hebben we verwerkt. We kunnen nu gaan kijken of Rosa wel ingedeeld kan worden in een lesgroep.  Als we kijken bij de groepsindelingen, dan zien we dat Rosa direct kan worden ingedeeld in lesgroep du1. 
Stap 2: het definitief verwerken van de pakketwijziging

Ga in het portal naar Leerlingen>Pakketkeuze

We weten nu dat de pakketwijziging van Rosa doorgevoerd kan worden zonder problemen. Het is nu zaak om dit ook netjes in het portal verwerken. We voegen in het portal Duits toe aan het pakket van Rosa en halen wiskunde eruit. Tevens zorgen we ervoor dat Duits het juiste pakketlabel krijgt.Vervolgens moeten we ook in de desktop de pakketwijziging verwerken.

Ga in de desktop naar de portalconnector>Pakketkeuze


Nu is de pakketwijziging van Rosa goed verwerkt en komen de gegevens in de desktop en portal weer overeen.


Andere scenario's

Pakketwijziging alleen mogelijk door wijzigen groepsindeling(en)

Het is ook mogelijk dat een pakketwijziging niet zomaar mogelijk is. Anouk Roelofs uit 4 havo wil graag economie volgen, in plaats van natuurkunde. Als we haar pakket hebben gewijzigd in de desktop, dan zien we vervolgens bij de groepsindelingen dat dit niet direct mogelijk is:Dit betekent dat Anouk alleen naar economie groep 1 of 3 kan, als zij voor andere vakken naar een andere lesgroep (of zelfs stamklas) gaat. Via Perspectief> Mogelijkheden kunnen we bekijken wat de gevolgen zouden zijn als Anouk ingedeeld wordt in economie groep 1. De groene kleur geeft de lesgroepen weer waar de leerling op dit moment in zit. Als we voor de bovenste optie zouden kiezen, dan komt Anouk voor wiskunde b in een andere lesgroep (in groep 1, in plaats van in groep 3). Op deze manier kan zij dus wel economie volgen en kan de pakketwijziging worden doorgevoerd.Vervolgens moeten we de pakketwijziging nog wel netjes verwerken in het portal en de desktop. Zie stap 2.


Pakketwijziging is niet mogelijk

Het kan ook voorkomen dat een pakketwijziging niet mogelijk is. Emily Klomp wil graag biologie volgen, in plaats van economie. We zien dat alle lesgroepen voor biologie uitgegrijsd zijn. De tooltip geeft al aan dat er geen oplossing in het rooster is waarbij de leerling in biologie groep 1 ingedeeld kan worden. Dit geldt ook voor de andere drie lesgroepen.

 

Waarom dit niet kan wordt duidelijk als we ervoor kiezen Emily toch in te delen in biol1:Als Emily wordt ingedeeld in biol1, dan botst dit met klassikale lessen van haar mentorgroep. In het rooster van Emily zien we direct waar de botsingen zich bevinden. Door met de muis op een lesbotsing te staan, geeft de tooltip aan welke lessen botsen:


De pakketwijziging van Emily is dus niet mogelijk. 


Trefwoorden

pakketwijziging, vakwijziging, vakverandering, vakkenpakket, lespakket, keuzevak, portalconnector

  • Geen labels