Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op deze pagina bespreken we de stappen die u kunt doorlopen om uw keuzeformulieren en keuzepakketten van het huidige schooljaar klaar te zetten voor het volgende schooljaar. Deze pagina is dus relevant voor scholen die in het huidige schooljaar al keuzepakketten van leerlingen in het portal beheren.

PORTAL Leerlingen > Pakketkeuze

Keuzeformulieren klaarzetten

Voordat leerlingen voor het volgend schooljaar een keuzepakket kunnen gaan invullen, gaat u de juiste keuzeformulieren klaarzetten. Het is niet nodig om (geheel) nieuwe keuzeformulieren te maken! U kunt gebruik maken van de keuzeformulieren die u in een vorig schooljaar al heeft gemaakt. Het is daarbij wel van belang om dit op de juiste manier te doen. Die juiste manier hangt af van de situatie bij u op school. 

Een keuzeformulier moet gewijzigd worden

Het komt vaak voor dat een keuzeformulier voor het nieuwe schooljaar net iets anders moet zijn dan dat van het afgelopen jaar. In dat geval doet u het volgende:

 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dupliceer het keuzeformulier van het afgelopen jaar door het keuzeformulier te selecteren en op <Dupliceren> te klikken
 3. Geef het nieuwe formulier een naam, eventueel een omschrijving en vink bij Doelgroep - afdelingen de juiste afdeling(en) voor het nieuwe schooljaar aan
  Vergeet niet om de afdelingen van het huidige schooljaar (in het voorbeeld 2015-2016) uit te vinken.
 4. Maak nu de aanpassingen aan dit nieuwe formulier via de knop <Bewerken>
 5. Op het juiste moment kunt u dit formulier publiceren zodat de leerlingen het in kunnen vullen. 

Tip

Voegt u een nieuw vak of een andere nieuwe keuze toe aan het keuzeformulier? Dan moet die keuze ook nog gekoppeld worden aan de juiste afdeling(en). Dit doet u bij Onderwijs > Keuze- Aanbod. Het kan zo zijn dat u daar geen rechten voor heeft. Neem in dat geval contact op met de applicatiebeheerder van het portal van uw school.

Een keuzeformulier blijft exact gelijk aan dat van vorig jaar

In het geval dat er niets veranderd hoeft te worden aan de keuzes die leerlingen mogen maken (en u wilt ook geen verandering in de verplichte vakken in het keuzeformulier maken), hoeft u geen nieuw keuzeformulier te maken. Er is nog één ander aspect dat bepaalt wat u in dit geval het beste kunt doen.

Wilt u leerlingen zelf een keuzepakket laten invullen in het portal? Dan doet u het volgende.

Leerlingen gaan hun keuzepakket zelf invullen in het portal
 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dupliceer het keuzeformulier van het afgelopen jaar van de juiste afdeling door het keuzeformulier te selecteren en op <Dupliceren> te klikken.
 3. Geef het nieuwe formulier een naam, eventueel een omschrijving en vink bij Doelgroep - afdelingen de juiste afdeling(en) voor het nieuwe schooljaar aan. Vergeet niet om de afdelingen van het huidige schooljaar uit te vinken.
 4. Op het juiste moment kunt u dit formulier publiceren zodat de leerlingen het in kunnen vullen. Pas ook de minimale prognose en de uiterste inleverdatum aan.

Bovenstaande is nodig om te voorkomen dat u het keuzeformulier voor het huidige schooljaar ook (weer) publiceert. Leerlingen zouden dan hun huidige keuzepakket aan kunnen passen, terwijl u alleen wilt dat keuzepakketten voor het volgend schooljaar ingevuld kunnen worden.

Wilt u niet dat leerlingen zelf een keuzepakket invullen, maar wordt dit door u of een collega gedaan? In dat geval hoeft u geen kopie van het keuzeformulier te maken, maar doet u het volgende.

De decaan vult de keuzepakketten in
 1. Ga naar het tabje Keuzeformulieren.
 2. Dubbelklik op de regel van het betreffende keuzeformulier.
 3. Vink in de kolom Doelgroep - afdelingen de afdelingen voor het volgend schooljaar aan waar dit keuzeformulier voor geldt. U laat óók de afdelingen voor het huidige schooljaar aangevinkt staan.
 4. U kunt beginnen met keuzepakketten invullen via het tabje Keuzepakketten.

Keuzepakketten van vorig schooljaar overnemen

Voor sommige afdelingen hoeven leerlingen geen nieuw keuzepakket in te vullen, maar nemen zij het keuzepakket van het vorig schooljaar mee. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor leerlingen die van Havo4 (in 2018-2019) naar Havo5 (in 2019-2020) gaan. 

 1. Ga in het portal naar Leerlingen > Pakketkeuze > tabblad Keuzepakketten
 2. Selecteer het roosterproject voor het volgende schooljaar
 3. Selecteer de afdeling (van volgend jaar!)
 4. Selecteer alle leerlingen
 5. Klik op de knop <Pakket vorig jaar overnemen> 

Afwijkende pakketten

 • Keuzes die niet aan de nieuwe afdeling gekoppeld zijn (zie Onderwijs > Keuze-aanbod), worden niet overgenomen.
 • Keuzes die een pakketdeel hebben dat niet in het keuzeformulier voorkomt, worden zonder pakketdeel overgenomen.


Doublanten en doorstromers

 • Doublanten (leerlingen die dus een prognose hebben voor dezelfde afdeling), kunt u met deze werkwijze dus weer voorzien van hetzelfde pakket
 • Leerlingen die bijvoorbeeld van 5 havo doorstromen naar 5 vwo, kunt u het pakket van 5 havo geven, maar mogelijk voldoet dit pakket niet aan de eisen van het formulier in 5vwo. U kunt voor deze leerlingen het pakket aanpassen zodat het wel voldoet.