Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Het kan zijn dat u voor het instellen van de firewall dient te weten welke adressen er gebruikt worden door het Portal. Voor LDAP en voor onze mailserver zijn er vaste adressen beschikbaar, voor het Portal zelf niet. We hebben hiervoor gekozen om maximale performance en beschikbaarheid te kunnen garanderen.

Op deze pagina

Zie ook:

IP-adressen voor uitgaande verbindingen

Het portal maakt in sommige gevallen uitgaande verbindingen naar servers van de school. Dit is het geval voor LDAP en voor email. Het kan zijn dat u deze adressen wilt opnemen in de firewall of in een whitelist. Op dit moment worden voor uitgaande verbindingen de volgende IP-adressen gebruikt:

  • 54.72.114.10 (ip1.zportal.nl)
  • 54.72.219.137 (ip2.zportal.nl)
  • 54.76.47.11 (ip3.zportal.nl)
  • 54.76.47.16 (ip4.zportal.nl)

Mailservers

Email wordt verstuurd van een van de volgende adressen:

  • 54.76.47.11
  • 54.76.47.16
  • No labels