Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In november wordt door de onderwijsinspectie een zogenaamd IPTO-rapport opgevraagd. We leggen u uit hoe u dit bestand kunt genereren.

Van belang is het om te weten dat het gaat om het basisrooster van week 40. Hierin staan de gegevens die nodig zijn voor uw bestand. Als u met Zermelo dagroostert, zal het bestand versie 1 van week 40 waarschijnlijk in de prullenbak staan van het project. Het kan ook zijn dat week 40 nog bij de actieve roosters staat. Hieronder beschrijven wij drie manieren waarop u het TXT-bestand kunt maken dat u op moet sturen naar de inspectie.

Mocht u in week 40 bijzondere activiteiten hebben waardoor week 39 of 41 betere informatie bevatten, wordt dit ook door de inspectie geaccepteerd. In dat geval stuurt u dus van een andere week de informatie.

Week 40 gearchiveerd

Als u het roosterbestand van week 40 al gearchiveerd heeft, volgt u de volgende stappen:

  1. U gaat in de desktop naar het menu Exporteren > Varia > Integrale Personeelstellingen Onderwijs. Het systeem vraagt vervolgens om een udmz-bestand

  2. U wijst daarna in de map prullenbak van het project, week 40 versie 1 aan.

  3. Er wordt nu een plaats gevraagd om het bestand op te slaan. Dit is een compact TXT-bestand dat u kunt opsturen naar de inspectie.

Let op

Als u versie 2 van week 40 selecteert, of versie 1 uit de map Archief, kan het zijn dat u de verkeerde gegevens aan de inspectie doorgeeft. In deze versie heeft u waarschijnlijk in het dagrooster docenten ingezet als vervangers en komen de verkeerde docenten (vervangers) in het bestand te staan.

Week 40 actief

Als u het roosterbestand van week 40 nog niet gearchiveerd heeft, het weekrooster is dus nog actief, dan kunt u op een andere manier de gegevens opvragen:

  1. U selecteert het roosterbestand van week 40

  2. Via Versiebeheer gaat u naar versie 1 van deze week

  3. Vervolgens gaat u naar Management > Gegevens > Lesstatistiek en opent u alleen het huidige bestand

  4. Het venster Statistiek van verval- en vervanginformatie open, daar maakt u het bestand van de IPTO aan bij het menu Export

  5. Er wordt u nu gevraagd een locatie te kiezen om het bestand op te slaan. Het compact TXT-bestand dat wordt aangemaakt, kunt u opsturen naar de inspectie.

Alleen een basisrooster

Als u alleen een basisrooster in Zermelo heeft en dagroostert met een ander programma, heeft u geen roosterbestand van week 40. U kunt dan het beste een toetsrooster van week 40 aanmaken. Met dit bestand kunt u de stappen volgen zoals hierboven beschreven bij Week 40 actief.

En wat komt er dan uit:

Er komt een txt-bestand uit. Als u het opent met kladblok, staan de rijen niet mooi uitgelijnd. Opent u het in Excel dat krijgt u onderstaande opzet. U ziet hierin ook van welke week u de gegevens gestuurd hebt.

Trefwoorden

IPTO, Integrale Personeelstellingen Onderwijs, DUO, inspectie

  • No labels