Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Space Index

Total number of pages: 523

info Page excerpts are hidden because there are more than 200 pages
0-9 ... 1 A ... 22 B ... 11 C ... 12 D ... 19 E ... 14
F ... 9 G ... 23 H ... 11 I ... 14 J ... 1 K ... 12
L ... 28 M ... 14 N ... 3 O ... 15 P ... 31 Q ... 4
R ... 38 S ... 25 T ... 24 U ... 37 V ... 22 W ... 11
X ... 0 Y ... 0 Z ... 9 !@#$ ... 0    

0-9

Page: 15 vragen voor een beleidsplan

A

Page: Aan de slag met Zermelo
Page: Aan de slag met Zermelo (beheerders)
Page: Aanbod bepalen
Page: Aandachtspunten bij het downloaden van een Atlasopdracht
Page: Aandachtspunten bij het gebruik van een bestaand roosterbestand
Page: Aankondiging 2 release 19.02
Page: Aankondiging update 19.08
Page: Aankondigingsmail 19.06 van 03-06-2019
Page: Aanmaken van een inschrijfprocedure
Page: Aanstellingen: Planning
Page: Aanstellingen: Verloven
Page: Aantal leerlingen per overgang
Page: Aantal lesuren tellen in een keuzeformulier
Page: Activiteiten en afwezigheden plannen in de toekomst
Page: Afdelingen en stamklassen synchroniseren
Page: Afdelingen inrichten
Page: Andere roosters bekijken in de app
Page: App ontkoppelen
Page: Application Data
Page: Atlas voor beheerders
Page: Automatisch lessen roosteren
Page: Automatisch lokalen roosteren

B

Page: Basisprincipes van formatie in Zermelo
Page: Beheer (csv import)
Page: Benodigde informatie
Page: Beschikbaarheden
Page: Bestanden delen met Zermelo
Page: Bestandsbeheer in het portal
Page: Bevoegdheden
Page: Bevoegdheden vastleggen
Page: Bewerken van roosterplaatsen en roostergroepen
Page: Breekijzer Arena, Statisticus, Equalizer
Page: Bulkwijzigingen van inschrijvingen

C

Page: CAO informatie
Page: Capaciteit berekenen van een afspraak
Page: Carpoolende docenten
Page: Centraal Examen inroosteren
Page: Checklist 'Voordat u gaat roosteren'
Page: Checklist voor gebruik van de software
Page: Clusteren met de module Basis
Page: Clusterindeling van het huidige schooljaar doortrekken naar het volgende schooljaar een goed idee?
Page: Contracten
Page: Conversie
Page: Correct omgaan met lessen van examenklassen
Page: CSV-bestanden importeren

D

Page: Dagroosteren voorbereiden
Page: Dagroostermaker
Page: Datum en tijden bepalen
Page: De domeinen (overzichten)
Page: De Jaarplanner in de desktop
Page: De Zermelo app gebruiken
Page: De Zermelo App installeren en koppelen
Page: Decaan
Page: Docent aanstelling geven
Page: Docent- en indeelvergelijk
Page: Docenten importeren en bijwerken
Page: Docenten op zelfde dag vrij
Page: Docenten vrijmaken
Page: Docenten willen niet dezelfde dag vrij
Page: Docentgegevens wijzigen
Page: Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd
Page: Dossiers
Page: Douane inrichten voor Somtoday (desktop)
Page: Download Desktop

E

Page: Een activiteit inroosteren
Page: Een Arena opzetten
Page: Een clusterschema maken
Page: Een dagrooster archiveren
Page: Een docent afwezig melden
Page: Een keuzeformulier controleren
Page: Een keuzeformulier maken
Page: Een keuzeformulier publiceren
Page: Een lokaal uitroosteren
Page: Een vmbo-praktijkrooster maken (Pegasus)
Page: Eigen layout gebruiken
Page: Eigen rooster bekijken in de app
Page: Eigenschappen van afdelingen
Page: Examentrainingenrooster maken

F

Page: Fase 0: Praktijkvakken, leerjaren en docenten
Page: Fase 1: Voorwaarden, koppelingen en blokkenrooster
Page: Fase 2: Aansluiten op het roosterbestand
Page: Financieel
Page: Formatie inrichten
Page: Formatie onderhouden
Page: Formatie plannen
Page: Formatiebeheerder, Sectieleider, Teamleider
Page: Formatiekaarten

G

Page: Gebruikers toevoegen en verwijderen
Page: Gebruikers- en rechtenbeheer
Page: Gebruikmaken van de Arena
Page: Gegevens CSV importeren
Page: Gegevens docenten synchroniseren
Page: Gegevens leerlingen synchroniseren
Page: Gegevens naar CSV exporteren
Page: Gekoppelde lessen gedeeltelijke lesuitval
Page: Gepersonaliseerd leren
Page: Geplande groepen
Page: Geplande lessen
Page: Gerealiseerde onderwijstijd
Page: Gespaard Persoonlijk Budget (na vier jaar)
Page: Gesprekken roosteren
Page: Gespreksmogelijkheden
Page: Grid layouts beheren
Page: Groepen en Lessen
Page: Groepen maken van mondelinge toetsen
Page: Groepen plannen
Page: Groepen toevoegen, verwijderen en activeren
Page: Groepen vrijmaken
Page: Groepsindelingen synchroniseren
Page: Gymnasium en Atheneum in 1 formulier

H

Page: Halve klassen voor toetsen
Home page: Handleiding
Page: Handmatig lessen roosteren
Page: Handmatig lokalen roosteren
Page: Het admin-account
Page: Het archiveren van een roosterproject
Page: Het inspectierapport
Page: Het lock-bestand en netwerkschijven
Page: Het Phoenix clusterschema
Page: Het verwerken van een pakketwijziging
Page: Het volgende schooljaar

I

Page: Indelen van leerlingen
Page: Index
Page: Indicatie onderwijstijd opvragen
Page: Individuele indelingen
Page: Inloggen met LDAP (Active Directory)
Page: Inloggen op het portal
Page: Inrichten van het portal (nieuwe klanten)
Page: Inschrijfkaders voor leerlingen
Page: Inschrijven keuze- en maatwerklessen
Page: Installeren Zermelo Desktop
Page: Instellingen voor de Roosterplan Wizard
Page: Inzet nevenvestigingen
Page: IP-adressen
Page: IPTO

J

Page: Jaarroostermaker

K

Page: Keuze-aanbod bepalen
Page: Keuzeformulier doorlopen
Page: Keuzepakketten bekijken en bewerken
Page: Keuzeroosters
Page: Keuzes (vakken) aanmaken
Page: Keuzewerktijd (KWT)
Page: Kolommen aanpassen
Page: Kolommen sorteren
Page: Koppeling met Magister
Page: Koppeling portal - desktop
Page: Koppelingen
Page: Kua toevoegen voor leerlingen met Kubv of Kumu

L

Page: Langdurig verlof en reductie van de jaartaak
Page: Leerling afwezig melden
Page: Leerling, Ouder, Docent
Page: Leerlingen (csv import)
Page: Leerlingen importeren en bijwerken
Page: Leerlingen in bulk bevorderen
Page: Leerlingen met tijdverlenging
Page: Leerlingen, docenten en ouders uit Somtoday
Page: Leerlinggegevens wijzigen
Page: Leerlingtaken aanmaken en bewerken
Page: Lesgroepen en -indelingen naar Magister (desktop)
Page: Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday
Page: Lessen en lessenverdeling overnemen
Page: Lessen maken en bewerken in de desktop
Page: Lessen plannen
Page: Lessen van een praktijkvak deels in theorielokaal
Page: Lessen verdelen in de desktop
Page: Lessentabel aanpassen
Page: Lessentabel bepalen
Page: Lessenverdeling
Page: Lessenverdeling ingeven
Page: Lesstatistiek
Page: Lesstatistiek opvragen
Page: Lesuren en lestijden bepalen
Page: Lokalen bewerken
Page: Lokalen in de Cloud
Page: Lokalen synchroniseren
Page: Lokalen vrijmaken

M

Page: Maatwerkvakken
Page: Management portal
Page: Managementinformatie desktop
Page: Maximale groepsgrootte aanpassen
Page: Mededelingen bekijken in de app
Page: Mededelingen publiceren
Page: Meerwerk - Incidentele vervangingen
Page: Mentor, Maatwerkcoördinator
Page: Mentoraatcontrole
Page: Migratie formatiegegevens
Page: Migratie Portal 1.19 Formatie (7 maart 2018)
Page: Mondelingen aanmaken
Page: Mondelingen roosteren in de tijd
Page: Mondelingen verdelen over de dagen

N

Page: Naam van uw portal wijzigen
Page: Nieuw desktopproject aanmaken
Page: Nieuw portalproject aanmaken

O

Page: OMO-CAO
Page: Onderwijs (csv import)
Page: Onderwijsvraag bepalen
Page: Opvanguren inroosteren
Page: Ouderavond aanmaken
Page: Ouderavond gesprek aanvragen
Page: Ouderavond naar Somtoday
Page: Ouderavondroostermaker
Page: Ouders (csv Import)
Page: Ouders/verzorgers importeren en bijwerken
Page: Overgangsmatrix
Page: Overgangsregeling Bapo
Page: Overige planningsoverzichten
Page: Overzicht sneltoetsen en symbolen
Page: Overzichten van alle (keuze)roosters

P

Page: Pakketkeuze over meerdere jaren
Page: Pakketkeuzes naar Magister (portal)
Page: Pakketkeuzes naar Somtoday
Page: Pauzesurveillance inroosteren
Page: Personeel (csv-import)
Page: Persoonlijk Budget
Page: Persoonlijk budget volgens de CAO
Page: Phoenix lesgroepinformatie
Page: Plaatsen van lokalen
Page: Plaatsen van surveillanten
Page: Plaatsingen naar Somtoday
Page: Planning- en Jaaroverzichten aanpassen
Page: Planningsdocument detail
Page: Planningsdocument globaal
Page: Planningsoverzicht
Page: Planningsperiode aanpassen
Page: Portal splitsen
Page: Portalonderhoud 27-12-2016
Page: Portalstoring 13-9-2016
Page: Portalstoring 15-2-2016
Page: Print Centrum
Page: Problemen in de app oplossen
Page: Problemen melden bij Zermelo
Page: Procesbewaking: lessenverdeling
Page: Procesbewaking: pakketkeuzes
Page: Procesbewaking: prognoses
Page: Prognoses aanpassen
Page: Prognoses bewerken
Page: Provisie
Page: Publiceren basisrooster
Page: Publiceren van het toetsrooster

Q

Page: Quick Guide App voor docenten en ouders
Page: Quick Guide Portal
Page: Quick Guide portalgebruik
Page: Quick Guide WebApp voor leerlingen

R

Page: Randvoorwaarden docenten
Page: Randvoorwaarden en roosteren
Page: Randvoorwaarden leerlingen
Page: Randvoorwaarden lokalen
Page: Randvoorwaarden onderwijskundig
Page: Randvoorwaarden telgroepen en lesverzamelingen
Page: Rapportvergaderingen roosteren
Page: Reizen tussen locaties
Page: Releaseblad Portal 1.1
Page: Releaseinformatie
Page: Releasenotes Portal
Page: Rendementen onderbouw
Page: Rollen
Page: Rooster bekijken in het portal
Page: Rooster exporteren naar agenda
Page: Rooster in dagweergave bekijken in de app
Page: Rooster publiceren
Page: Rooster van een ouderavond bekijken
Page: Rooster van tijdvak 1 naar tijdvak 2
Page: Roosterbeleid
Page: Roosteren
Page: Roosteren met Atlas
Page: Roosteren van kolfmomenten
Page: Roostergerelateerde gegevens
Page: Roosterinrichting
Page: Roostermaker
Page: Roosterplan lezen en aanpassen
Page: Roosters bekijken in de Kioskmodus
Page: Roosters naar Magister (desktop)
Page: Roosters naar Magister (portal)
Page: Roosters naar Somtoday
Page: Roosters wijzigen
Page: Roosterstrategie
Page: Roosterstrategieën met clusterafdelingen
Page: Roostervoorbereiding portal
Page: Roosterwensen docenten overnemen
Page: Roosterwensen invullen
Page: Roosterwensen invullen en beheren

S

Page: Schema formatie-onderhoud
Page: Schematische samenvatting automaten
Page: Schermprofielen gebruiken
Page: Schooleigen Levensfasebewust personeelsbeleid (CAO 2016-2017)
Page: Schoolfuncties
Page: Secties inrichten
Page: Secties synchroniseren
Page: Secties verdelen
Page: Sectieverdeling
Page: Service Level Agreement Zermelo (SLA)
Page: Single-sign-on met SAML 2.0 (Active Directory)
Page: Spaarverlof verwerken
Page: Splitsen en ritsen van vestigingsroosters
Page: Stamklassen indelen
Page: Stappenplan Formatie
Page: Stappenplan koppeling met Somtoday
Page: Stappenplan migratie portal 1.7
Page: Stappenplan voor nieuw roosterproject
Page: Starten met prognoses
Page: Startersregeling
Page: Status huidige roosterbestand
Page: Statusblad 19.02
Page: Supertelgroepen gebruiken
Page: Systeem- applicatiebeheer, Leerlingadministratie
Page: Systeemeisen

T

Page: Taken terugzetten formatiebeheer 3.2.0
Page: Takenverdeling
Page: Technisch onderhoud Zermelo Portal
Page: Technische achtergrond
Page: Technische nieuwsberichten
Page: Terugzetten backup
Page: Tijdens het schooljaar
Page: Tijdvakken en vakanties aanmaken
Page: Tips en trucs bij het maken van een clusterschema
Page: Toetsen aanmaken
Page: Toetsen aanpassen
Page: Toetsen inlezen in basisrooster
Page: Toetsen roosteren in de tijd
Page: Toetsen verdelen over dagen
Page: Toetsroostermaker
Page: Totaaloverzicht planning + onderhoud
Page: Traagheid portal melden
Page: Tutorials: Dagrooster
Page: Tutorials: Decaan
Page: Tutorials: Formatie
Page: Tutorials: Roosteren
Page: Tutorials: Toetsroosteren
Page: Twee keer keuze Duits of Frans binnen één profieldeel
Page: Twee-factor-authenticatie (2FA)

U

Page: Uitbreiding ter vervanging
Page: Uitnodigen en aanvragen
Page: Update 18.09 - Desktop en Portal
Page: Update 18.11 - Desktop en Portal
Page: Update 18.12 - Desktop en Portal - Atlas
Page: Update 19.02 Desktop en Portal
Page: Update 19.04 Desktop en Portal
Page: Update 19.06 Desktop en Portal
Page: Update 19.09 Desktop en Portal
Page: Update 19.10 Desktop en Portal
Page: Update aanstellingen 1.7.8
Page: Update Desktop 19.03.2 voor systeembeheerders
Page: Update Desktop 3.10 en Portal 1.15
Page: Update Desktop 3.11 en Portal 1.18
Page: Update Desktop 3.12
Page: Update Desktop 3.13
Page: Update Desktop 3.2 en Portal 1.3
Page: Update Desktop 3.3 en Portal 1.4
Page: Update Desktop 3.4 en Portal 1.5.2
Page: Update Desktop 3.5 en Portal 1.6
Page: Update Desktop 3.6 en Portal 1.7
Page: Update Desktop 3.8 en Portal 1.10
Page: Update Desktop 3.8.1 en Portal 1.11
Page: Update Desktop 3.9 en Portal 1.13
Page: Update Desktop en Gladiator 3.7
Page: Update infobladen
Page: Update Portal 1.12
Page: Update Portal 1.17
Page: Update Portal 1.19
Page: Update Portal 1.20
Page: Update Portal 1.21
Page: Update Portal 1.21 - wijziging in de berekening bij Formatie
Page: Update Portal 1.5
Page: Update Portal 1.8
Page: Update Portal 1.9
Page: Updateblad 19.05 Desktop en Portal
Page: Uw test (kopie) portal

V

Page: Vakken toevoegen en verwijderen
Page: Vakkenpakket synchroniseren
Page: Vakkenpakketten
Page: Veel gestelde vragen
Page: Veel lessen parallel roosteren
Page: Verdelen van de surveillance
Page: Verdelen van toetsen over lokalen
Page: Verschillende onderdelen
Page: Versievergelijking
Page: Vervangen van lessen
Page: Vervangen van taken
Page: Verwerkersovereenkomst
Page: Verzamelingeisen
Page: Voorbeelden randvoorwaarden keuzeroosters
Page: Voorbeelden randvoorwaarden maatwerkvakken
Page: Voorbeelden van inschrijfprocedures
Page: Voorbereiden gerealiseerde onderwijstijd
Page: Voorbereiden indicatie onderwijstijd
Page: Voordat het schooljaar begint
Page: Voordat u begint
Page: Vraag bepalen
Page: Vrijstelling tweede moderne taal

W

Page: Week afknippen voor het dagrooster
Page: Week afknippen voor het toetsrooster
Page: Welke randvoorwaarde voer ik waar in?
Page: Werkdrukvermindering en ontwikkeltijd
Page: Werken met het Roosterplan
Page: Werken met leerpaden
Page: Werken met LWOO
Page: Werken met maatwerk in het dagrooster
Page: Werken met opleidingen binnen één afdeling
Page: Wijzigingen in datastructuur Portal 1.6
Page: Wijzigingen publiceren

X

Y

Z

Page: Zermelo Desktop
Page: Zermelo en Cup / Eplan
Page: Zermelo en Foleta
Page: Zermelo en Itslearning
Page: Zermelo WebApp: inschrijven voor keuzelessen
Page: Zermelo WebApp: installeren op je telefoon
Page: Zoeken op het portal
Page: Zwangerschapsverlof met daarop volgend een ouderschapsverlof
Page: Zwangerschapsverlof van a tot z

!@#$

  • No labels