Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Hier beschrijven we de mogelijkheden van het scherm Individuele indelingen bewerken van Phoenix. U bereikt dit scherm via de menuoptie Indelingen > Individueel
In dit scherm kunt u bij leerlingen individuele indeelwensen en -eisen opgeven. Zoals een leerling die niet bij vader of moeder in de lesgroep mag. De leerlingen met een extra vak die voor dit vak niet per se in een lesgroep hoeven te komen. Of de leerlingen die juist bij een bepaalde mentor of rugzakcoach moeten worden ingedeeld. Al dit soort wensen en eisen kunnen hier vorm worden gegeven. 

DESKTOP Roosteren > Roosteren Pro> Clusteren > Clusteren met Phoenix > Indelingen > Individueel

Op deze pagina

Zie ook


Schermperspectieven

Er zijn zeven verschillende schermperspectieven. U kunt hiervoor kiezen via het modus dropdown menu. We leggen hieronder uit wat we bij alle verschillende perspectieven kunnen doen: 

Overzicht 

U ziet alle leerlingen (verticaal) met hun vakkenpakket (horizontaal). U ziet bij de leerlinggegevens achtereenvolgens ook de volgende kolommen voorbij komen: 

 • Aant mog.: Het aantal indeelmogelijkheden voor deze leerlingen gegeven het huidige clusterschema.
 • Correct: Is de huidige lesgroepindeling voor deze leerling correct (OK, groen) of niet (FOUT, rood).
 • Vp: Het aantal lesgroepen waarvoor een verplichte deelname bestaat.
 • Vb: Het aantal lesgroepen dat als verboden lesgroep is aangegeven.
 • Ex: Het aantal (extra) vakken waarvoor lesdeelname niet per se verplicht is.
 • P+: Het aantal situaties waarin een leerlingen in meer dan één lesgroep voor hetzelfde vak mag zitten.
 • Wn: Het aantal wensgewichten dat is opgegeven.
 • Ac: Het totaal aantal clustervakken in het pakket van de leerling.
 • ind strp: Het totale aantal strafpunten op basis van de opgegeven wensen per individuele leerling.
 • leegl strp: Strafpunten veroorzaakt doordat de leerling niet is ingedeeld in een clusterlijn waarvan is aangegeven dat de leegloop van die clusterlijn minimaal moet zijn.
 • cluster breedte: Het totale aantal lessen in clustervakken van de leerling. Hierbij worden lessen in klassikaal gemaakte lesgroepen toch als clusterlessen meegeteld.

Door op de cel met de pijltjes te klikken (boven de vakcode)  kunt u alle lesgroepen van een vak in beeld brengen, of juist verbergen. U kunt dan ook een leerling handmatig van de ene lesgroep naar de andere overzetten. 

Individueel

Hier zien we voor de geselecteerde leerling zijn of haar vakkenpakket (horizontaal) met daaronder alle lesgroepen die bij deze vakken horen. De leerling is ingedeeld in alle groen gearceerde lesgroepen.
U ziet standaard in de cel de lesgroepcode, de docent, het clusternummer en de (eventuele) stamklascode. In het menu weergave kunt u de zichtbare informatie aanpassen. 
Verder kunt u het volgende tegenkomen: 

 • Een lesgroep heeft 'nietjes'. Er zijn twee soorten nietjes: kleine en grote. Een lesgroep met 'kleine nietjes' is de enige mogelijke lesgroep voor deze leerling voor dit vak. Bij een lesgroep met 'grote nietjes' is voor deze leerling aangegeven dat dit een verplichte lesgroep moet worden. 
 • De informatie van de lesgroep is grijs: er is in het huidige cluster geen indeling mogelijk waarbij de leerling in deze lesgroep terecht komt. 
 • De lesgroep heeft een groene omkadering: de leerling kan direct worden overgezet naar deze lesgroep, zonder dat er botsing ontstaat. Ofwel de leerling is nog niet ingedeeld in de clusterlijn waar deze lesgroep op staat. 
 • Een lesgroep is rood doorgekruist: deze lesgroep is voor deze leerling, voor dit vak verboden.
 • Er is een (lege) lesgroep met twee streepjes (--): de leerling hoeft voor dit vak niet per se ingedeeld te worden (status van het vak voor deze leerling is eventueel sprokkelen). 

We kunnen voor een leerling een lesgroep verplichten of verbieden door een lesgroep met de rechtermuisknop aan te klikken. U kunt op deze manier de leerling ook voor een pakketvak eventueel sprokkelen

Mogelijk

Hier zien we per leerling alle indelingsmogelijkheden (de huidige indeling is de regel met blauwe cellen). U ziet per mogelijkheid hoeveel winst of verlies in strafpunten deze indeling heeft ten opzichte van de huidige. Verder worden bij elke mogelijkheid de lesgroepen die gelijk zijn aan de huidige indeling groen gearceerd weergegeven. We kunnen de leerling op één van de andere aangegeven manieren indelen door simpelweg op deze regel te klikken. Deze indeling wordt dan in zijn geheel blauw gearceerd, en we zien nu op de andere regels groene en witte lesgroepen op basis van deze indeling. Ook het verschil in strafpunten wordt nu op basis van deze regel gebaseerd.

Wenselijk 

De modus wenselijk toont eenzelfde beeld als de modus individueel. Echter nu zijn er een aantal invoermogelijkheden. 
Allereerst zijn er tussen de vakcode en de lesgroepen 3 regels verschenen: 

 1. Min. part: minimale participatie, in hoeveel lesgroepen moet de leerling minimaal worden ingedeeld. In het geval dat een leerling een vak sprokkelt is deze waarde 0, standaard is de waarde 1.
 2. Max. part: maximale participatie, in hoeveel lesgroepen mag de leerling maximaal worden ingedeeld voor een pakketvak. Standaard is deze waarde 1. Maar voor vakken als KWT en dergelijke is het bijvoorbeeld wel relevant om hier een grotere waarde aan te kunnen geven.
 3. Part. 0 strp.: op deze regel wordt het aantal strafpunten ingevoerd dat gerekend moet worden als voor het betreffende pakketvak geen lesgroep kan worden toegekend. Deze waarde wordt initieel gevuld met een standaardwaarde, maar kan hier worden aangepast. Als de minimale participatie waarde 1 heeft of hoger dan is op deze plek, voor dit vak, geen waarde in te voeren. 


Tevens kan bij elke lesgroep aangegeven worden of dat indeling in deze lesgroep (on)gewenst is door onder deze lesgroep een strafpuntenwaarde in te voeren. Gewenste deelname krijgt positieve strafpunten, ongewenste deelname negatieve strafpunten. Verder zijn er twee speciale invoerwaarden: 
= (is-teken): indeling in deze lesgroep is verboden (lesgroep wordt rood doorgekruist). 
! (uitroepteken): indeling in deze groep is verplicht ('grote nietjes' in de bovenhoeken) 
Deze waarden zijn eventueel automatisch ingevuld door verboden, wensen en verplichtingen die met de rechtermuisknop op lesgroepen zijn gezet in bijvoorbeeld de modus Individueel.

Wensoverzicht

Het wensoverzicht is een overzicht waarbij voor alle leerlingen (verticaal) de wensen, verboden en verplichtingen te zien zijn voor alle lesgroepen (horizontaal). 
Initieel worden alleen de strafpuntwaarden getoond. Via het menu weergave kan ook andere informatie van deze lesgroepen worden getoond. We kunnen in dit scherm ook strafpunten aanpassen of invullen. 

Participatieoverzicht

In dit overzicht zien we per leerling, per vak in hoeveel (verschillende) lesgroepen de leerling voor het betreffende vak minimaal en maximaal ingedeeld moet worden. Standaard moet elke leerling per vak precies eenmaal in één lesgroep worden ingedeeld, en staan minimum en maximum beide op 1. Is een leerling voor een vak sprokkelen of zelfstudie, dan staat het maximum op 1, en het minimum op 0. In dat geval (wanneer het minimum op 0 staat) kunt u ook de strafpunten voor het niet ingedeeld worden in een lesgroep invullen of veranderen. In eerste instantie wordt hier het aantal strafpunten getoond zoals dit standaard ingesteld is.

Handmatig aanpassen strafpunten van leerlingen met betrokkenheid zelfstudie of sprokkelen.

Het handmatig aan passen van de strafpunten bij de individuele leerling voor "niet ingedeeld" in het scherm Lesgroepindelingen > Perspectief Individueel is weliswaar mogelijk, maar zal worden overschreven bij het downloaden van de pakketten in scherm Leerlingen > Vakkenpakket.


Het handmatig aan passen van de strafpunten bij de individuele leerling voor "niet ingedeeld" in dit scherm of het scherm Lesgroepindelingen > Perspectief Individueel is weliswaar mogelijk, maar zal worden overschreven bij het downloaden van de pakketten in scherm Leerlingen > Vakkenpakket.

De maximale participatie kan bijvoorbeeld groter zijn dan 1 bij vakken als KWT. 

Pakketoverzicht

In deze modus ziet u de pakketvakken (horizontaal) van alle leerlingen. 
Maakt u gebruik van keuzeformulieren dan is hier initieel ook de keuze-etappe informatie te vinden. Ook hier kan via het menu weergave extra informatie worden getoond. 
U kunt in dit overzicht de leerling voor een pakketvak eventueel vrijstellen van lesdeelname via de rechtermuisknop. 
Is er een eventuele vrijstelling aanwezig bij een pakketvak dan verschijnt er rechtsonder in de hoek van de cel een paars driehoekje.


 • No labels