Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het Zermelo Portal kunt u per afdeling aangeven welke vakken, opleidingen en profielen worden aangeboden. U kunt al deze keuzes zowel activeren als vergrendelen. Doordat u het keuze-aanbod invult, zal het portal bij de geplande groepen kunnen berekenen hoe vaak een vak op een afdeling voorkomt. 

PORTAL Onderwijs > Keuze-aanbod

Keuze activeren

  1. Ga naar Onderwijs> Keuze-aanbod
  2. Selecteer het juiste roosterproject
  3. Selecteer de juiste vestiging 
  4. Kies bij Modus voor <Activeren>
  5. Klik vervolgens het vak bij de juiste afdeling aan. Het vakje dat u aanklikt zal nu groen wordenKeuze vergrendelen

Ook om een keuze op een afdeling te vergrendelen, dient u deze eerst te activeren. Met het vergrendelen van een keuze, maakt u het onmogelijk voor leerlingen om de keuze te veranderen in het keuzeformulier. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken bij dyslexie of een opleiding. Deze "keuzes" worden niet door de leerling, maar door de decaan/teamleider vastgelegd.

  1. Kies bij Modus voor <Vergrendelen>
  2. Klik op het vak bij de juiste afdeling (groengekleurde cel)
  3. Er verschijnt een slotje in de cel
  4. Klik vervolgens het vak op de juiste afdeling aan dat u wilt vergrendelen. In het vakje dat u aanklikt zal nu een slotje verschijnen. 
Trefwoorden

Vak koppelen, vakkoppeling, vak activeren, vak ontkoppelen, vak vergrendelen, vak op afdeling