Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Keuzeroosters bieden de school de mogelijkheid om het onderwijsaanbod flexibeler aan te bieden, door de leerlingen de mogelijkheid te geven meer of minder lessen te volgen van een vak. Dit wordt gedaan door een gedeelte van het onderwijsprogramma als keuzelessen aan te bieden. We leggen u hier uit welke soorten keuzelessen er zijn in Zermelo en hoe u hiermee een keuzerooster kunt maken. De diverse keuzelessen kunt u gebruiken om uw rooster in te richten zodat uw leerlingen kunnen verdiepen, versnellen en verbreden. U leert hier uw formatie en de randvoorwaarden zo in te richten dat de keuzelessen op de juiste manier mee worden genomen.

PORTAL en DESKTOPOp deze pagina

Zie ook:

Maatwerkroosters en keuzeroosters

Tijdens deze cursus, voor roostermakers, wordt het nieuwe onderdeel Maatwerk uitgebreid behandeld.

Informatie en inschrijven

Soorten keuzeroosters

De volgende vormen van keuzeroosters kunt u in Zermelo faciliteren:


Keuzeband(en)

Een organisatievorm die op veel scholen al vele jaren wordt gebruikt. Op één of meerdere vaste momenten in het rooster worden er keuzemomenten aangeboden waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. 

Keuzeblok(ken)

Een organisatievorm waarin grotere delen van het rooster zijn gereserveerd voor keuzemomenten. De verplichte lessen zijn dan bijvoorbeeld 's ochtends en duren ook wat langer (bijvoorbeeld 60 of 80 minuten per les). In de middag krijgt de leerling de mogelijkheid zelf te kiezen voor extra lessen van een vak of bijvoorbeeld huiswerkondersteuning.

Flexibel keuzerooster

Een organisatievorm waarbij geen centrale vaste keuzemomenten zijn, maar waarbij de keuzemomenten volledig afhankelijk zijn van het rooster en het vakkenpakket van de leerling.

Soorten keuzelessen

Een keuzeles onderscheidt zich van een reguliere les door het feit dat de deelname van de leerling niet verplicht, maar optioneel is. U kunt alle lessen van een vak optioneel maken of een gedeelte hiervan. Er zijn twee verschillende soorten keuzelessen: groepskeuzelessen en vakkeuzelessen. Hieronder leggen we u de verschillen uit.

Groepskeuzelessen

De groepskeuzelessen zijn optionele lessen waar leerlingen uit één specifieke (klassikale of cluster-) groep bij aan mogen sluiten. Deze is les bijvoorbeeld toegankelijk voor alle leerlingen h4.nat1 of voor v3b.

Vakkeuzelessen

De vakkeuzelessen zijn optionele lessen waar alle leerlingen uit een afdeling die dit vak in hun pakket hebben aan mogen deelnemen. De vakkeuzeles h4.fatl is dus toegankelijk voor alle leerlingen die Frans als pakketvak hebben in havo 4, onafhankelijk van de lesgroep waar zij in zitten. 

Keuzelessen organiseren

Een groepskeuzeles maakt u op een andere plaats aan dan een vakkeuzeles. Een groepskeuzeles is op één specifieke groep van toepassing en zal vaak in plaats van een reguliere, verplichte les komen. Een vakkeuzeles is voor een hele afdeling toegankelijk en kan formatief anders wegen.

Groepskeuzeles inrichten in de portal

Als u gebruik wilt maken van groepskeuzelessen rekent u deze lessen als extra les bovenop de uren die u de groep verplicht wilt geven. Stel u wilt een groep 3 uur Engels geven, waarvan 2 uur verplicht en 1 uur optioneel in een groepskeuzeles. U vult in het portal bij Onderwijs > Lessentabel 3 uur per week in. 


Groepskeuzelessen downloaden naar de desktop

In de desktop kunt u bij Beheer > Groepen en lessen de lessentabel downloaden door middel van de knop <Lessentabel downloaden> 

Per lesgroep moet u aangeven welke lessen er regulier (verplicht) zijn en welke keuzelessen (optioneel) zijn. Dit doet u in de desktop bij Roosteren > Roosteren Pro > Onderwijskundige randvoorwaarden uitgebreid. U klikt op <Groepskeuzelessen>.


Per afdeling-vak combinatie kunt u aanklikken welke lessen keuzelessen moeten worden.

 

Met de optie <Bulk operaties per afdeling> kunt u per afdeling aangeven wat uw wensen zijn. U kunt hier bijvoorbeeld instellen dat alle vier-uurs-vakken 3 verplichte lessen en 1 (optionele) groepskeuzeles moet bevatten. 

Vakkeuzeles inrichten in de portal

Als u gebruik wilt maken van vakkeuzelessen maakt u deze lessen aan in het portal. U doet dit bij Onderwijs > Geplande groepen. U kunt hier het vinkje aanzetten bij 'vakkeuze les?'

Vervolgens ziet u bij Onderwijs > Geplande lessen dat er een extra groep aangemaakt is voor uw afdeling-vak combinatie. U kunt hier aangeven hoeveel vakkeuzelessen er per week ingepland dienen te worden. Ook kunt u bij de lessenverdeling aangeven welke docent deze vakkeuzeles moet gaan geven. 


Vakkeuzelessen downloaden naar de desktop

In de desktop kunt u vervolgens mij Beheer > Groepen en Lessen uw vakkeuzelessen downloaden.  U doet dit door zowel uw lessentabel als de geplande lessen en de lessenverdeling te downloaden.

Randvoorwaarden inrichten

Om uw keuzelessen op de juiste manier in het rooster te krijgen maakt u gebruik van randvoorwaarden. Verschillende wensen stelt u op verschillende plaatsen in de software in.

Zorg dat uw lessen gesplitst zijn over tijdvakken voordat u uw keuzelessen gaat roosteren.


Onderwijskundige randvoorwaarden

Om uw onderwijskundige wensen in te stellen gaat u in de desktop naar Roosteren > Roosteren Pro > Onderwijskundige randvoorwaarden uitgebreid toe. Onder schoolstandaard  kunt u uw standaard instellingen doen. Bij stap 5 <Vakkeuzelessen> stelt u in hoe bezwaarlijk u bepaalde situaties vind. Bij stap 6 <Groepskeuzelessen> geeft u uw voorkeur aan over de volgorde van de reguliere en groepskeuzelessen. Ook kunt u hier instellingen doen voor keuzelessen in blokuren. 

Leerling randvoorwaarden

Onder Leerling randvoorwaarden (Roosteren > Roosteren Pro > Leerlingen uitgebreid) stelt u uw voorkeuren ten aanzien van botsende lessen en het aantal posities voor alleen keuzelessen in. Met de twee randvoorwaarden ten aanzien van botsingen kunt u sturen of, en zo ja, welke lessen mogen botsen. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat keuzelessen niet of beperkt mogen botsen met reguliere lessen. Met de randvoorwaarde voor keuzelesposities kunt u sturen op een minimaal en maximaal aantal keuzemomenten in het rooster, dit zijn momenten waarop er alleen keuzelessen zijn ingeroosterd voor de leerling. Met deze randvoorwaarde kunt u bijvoorbeeld instellen dat uw keuzelessen op minimaal 4 momenten geroosterd moeten worden. Zo weet u zeker dat uw leerlingen minimaal 4x per week een keuze kunnen maken. 

Telgroepen

De telgroepen kunt u gebruiken om bijvoorbeeld al uw keuzelessen op 1 moment te verzamelen. Zo kunnen de leerlingen op dat moment kiezen wat zij gaan volgen.

Keuzelessen publiceren

Het publiceren van keuzelessen gaat op dezelfde manier als het publiceren van een regulier rooster. Op de achtergrond is er echter wel veel veranderd in de structuur. Er worden nu afspraken met leerlingen naar het Zermelo Portal geschreven in plaats van lessen met groepen. 

Gebruik dezelfde versie van de software

Let op: alle roostermakers (basisroostermaker en dagroostermaker) dienen tegelijkertijd op versie 19.02 van de software over te stappen om foutloos te kunnen publiceren.

Weergave in het portal

In het portal kunt u de roosters bekijken. U ziet het rooster van 1 week. Met de knop  kunt u de assen omdraaien.

Een les kan op verschillende manieren worden weergegeven.

Reguliere les

Een reguliere les wordt weergegeven als een wit vakje met in blauwe letters de informatie. 

In het portal:

In de webapp voor de leerling:

1 of meerdere keuzelessen op een moment

Een leerling die op een moment 1 of meerdere keuzelessen heeft ziet dit aan het groene plusje. Als de leerling hierop klikt kan hij of zij een keuze maken voor de les. Als deze keuze gemaakt is, wordt het groene plusje een groen vinkje. 

In het portal:

 >

In de webapp voor de leerling:

 > 


Afgemelde keuzeles

De mentor, roostermaker of maatwerkcoördinator kan een leerling ook afmelden voor een keuzeles. De leerling ziet dan een rood vierkantje in zijn of haar rooster. 

In de webapp voor de leerling:

U vindt hier meer informatie over de inschrijfmodule in het portal

Trefwoorden

Keuzeles, groepskeuzeles, groepskeuzelessen, vakkeuzeles, vakkeuzelessen, kiezen, inrichten, keuzeband, keuzewerktijd, gepersonaliseerd leren, maatwerk