Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Stap voor stap

Mogelijk wilt u in het portal gegevens uit meerdere kolommen sorteren. Dit is mogelijk met CTRL+Klik

  1. Klik op de eerste kolomkop waar u op wilt sorteren (bijvoorbeeld Voornaam).
  2. Voor de tweede kolom klikt u met CTRL+klik op de tweede kolomkop (bijvoorbeeld Achternaam). Het portal laat nu door middel van getallen zien op welke kolommen er gesorteerd is.
    We zien in onderstaande voorbeeld dat eerst alle leerlingen op voornaam (Aad) worden gesorteerd en vervolgens op achternaam:
  • No labels