Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als leerling kun je via het portal een keuzeformulier voor het vakkenpakket invullen. Via de webapp kun je je rooster bekijken en eventueel inschrijven voor keuzelessen.

Als ouders/verzorger kunt u gebruik maken van de webapp om roosters van uw kind(eren) te bekijken. Ook kunt u aanvragen voor een ouderavond doen via de webapp.

Als docent kunt u via de app roosters van uzelf en eventueel van anderen bekijken.  Via het portal kunt u roosterwensen invoeren

Inhoudsopgave