Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Voordat de teamleiders aan de slag gaan met de individuele prognoses, worden de leerlingen voor het komende schooljaar in bulk bevorderd. Deze bulkbevordering vindt plaats volgens zogenaamde plausibele overgangen die u vooraf bepaalt. Per plausibele overgang kunt u vervolgens ook het percentage bepalen.

PORTAL Leerlingen > Prognoses > Standaardprognoses

Suggesties overnemen

Met de plausibele overgangen legt u vast naar welke afdeling(en) leerlingen uit een bepaalde afdeling bevorderd kunnen worden. Het portal doet alvast een suggestie op basis van de jaarlagen die u bij de afdelingen heeft vastgelegd. Binnen één vestiging worden de cellen gemarkeerd.

U leest de tabel als volgt:


Verticaal staan de afdelingen waar de leerlingen nu in zitten.

Horizontaal staan de afdelingen waar de leerlingen volgend jaar in kunnen zitten.

Daar waar een groene markering staat, zou een plausibele overgang kunnen zijn. U kunt deze suggesties in één keer overnemen.

Dat gaat als volgt:

 1. Ga in het portal naar Leerlingen > Prognoses > Standaardprognoses
 2. Selecteer een Bronproject (huidig schooljaar) en een Doelproject (volgend schooljaar)
 3. Zet het bewerken aan
 4. Kies voor de modus <plaatsen>
   
 5. Selecteer alle afdelingen
 6. Klik op de knop <Toevoegen naar suggesties>.

Tip

Zijn er geen cellen gemarkeerd als suggesties voor de standaardprognoses? Ga dan naar Onderwijs > Afdelingen. Controleer hier of de kolom 'Jaarlaag' is ingevuld. Zo niet, pas deze aan via dubbelklik en selecteer een jaarlaag.


Plausibele overgangen aanpassen

Mogelijk is de overgenomen suggestie niet compleet. In de modus <plaatsen> heeft u de mogelijkheid plaatsingen te verwijderen, dan wel toe te voegen.

 1. Ga in het portal naar Leerlingen > Prognoses > Standaardprognoses
 2. Selecteer een Bronproject (huidig schooljaar) en een Doelproject (volgend schooljaar)
 3. Zet bewerken aan
 4. Kies voor de modus <plaatsen>
   
 5. Klik in de betreffende cel zodat deze groen wordt.

Afwijken van suggestie

In ons voorbeeld is de onderbouw vestiging a en de bovenbouw vestiging b. Bij het overnemen van de suggesties, is er geen groen vakje verschenen bij de overgang van v3 naar v4. Immers, er worden alleen suggesties gedaan binnen één vestiging.

Uiteraard kunt u de overgang van v3 naar v4 wel plausibel maken door de betreffende cel te selecteren. Deze cel krijgt het volgende uiterlijk:

Bevorderingspercentages

Nadat u heeft bepaald welke overgangen plausibel zijn, kunt u percentages invoeren. Deze percentages worden bij de standaardovergang op alle leerlingen toegepast!

 1. Ga in het portal naar Leerlingen > Prognoses > Standaardprognoses
 2. Selecteer een Bronproject (huidig schooljaar) en een Doelproject (volgend schooljaar)
 3. Zet bewerken aan
 4. Selecteer de modus <bewerken>
   
 5. Klik op een groen gekleurde cel en typ het percentage
 6. Klik op <Bewerken>.


Een voorbeeld

U wilt dat de teamleider van 2 vwo straks leerlingen kan prognosticeren. In de praktijk zullen de meeste leerlingen overgaan naar 3 vwo en een klein deel zal doubleren. Echter zou het in de praktijk ook mogelijk kunnen zijn dat een leerling van 2 vwo naar 3 havo gaat. U zult geen percentage aan deze overgang willen meegeven, maar wel de teamleider de mogelijkheid bieden een leerling in 3 havo te plaatsen. In dit geval ziet het plaatje er als volgt uit:

De plausibele overgang van v2 is naar v2, v3, h3. Alleen bij v2 en v3 is een percentage toegevoegd.

Bulkbevordering

Zodra de plausibele overgangen zijn vastgelegd, kunt u alle leerlingen per afdeling bevorderen volgens de standaard percentages.

 1. Ga in het portal naar Leerlingen > Prognoses > Prognoses
 2. Selecteer het bronproject en de bronafdeling (huidig schooljaar)
 3. Selecteer eventueel een mentorgroep
 4. Selecteer het doelproject (volgend schooljaar)
 5. Selecteer de modus <plaatsen>
 6. Selecteer de leerlingen waarop u dit wilt toepassen
 7. Klik op de knop <Standaardprognoses toepassen>

Alle geselecteerde leerlingen zijn nu bevorderd naar de afdelingen met het vastgelegde percentage. Zodra u de modus wijzigt naar 'bewerken', ziet u de percentages staan.

Tooltip

Wanneer u met uw muis boven een percentage hangt, ziet u relevante informatie van de betreffende leerling.


Trefwoorden

standaardprognose, bulkbevordering, plausibele overgangen, overgangen, percentages, overgangspercentage, bevordering, doelproject, bronproject, huidig schooljaar, nieuw schooljaar, school verlaten, van school af, doublanten, blijven zitten, doubleur, doubleren, uitstroom, voorkeur, doelafdelingen

 • No labels