Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U kunt leerlingen die recht hebben op tijdverlenging, bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, apart inroosteren voor hun toetsen. Wij leggen u hier uit hoe u dat doet.

Als u dit in het basisrooster doet, dan heeft u de gegevens over tijdverlengers gedurende het gehele schooljaar beschikbaar en hoeft u het niet elke toetsweek opnieuw te doen.

DESKTOP Projectbeheer > Bestandsopties > Domeinen

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Extra eigenschap in leerlingendomein

Als u tijdverlengers in een apart lokaal wil zetten, dan moet u wel aangeven welke leerlingen recht hebben op tijdverlenging. U doet dit met een extra eigenschap in het leerling domein.

Vastleggen of een leerling tijdverlenging heeft

  • Ga naar Projectbeheer > Bestandsopties > Domein en klik op Leerling
  • Ga in het leerling domein naar het menu Bewerken > Extra eigenschappen
  • Klik op de knop <Nieuwe eigenschap>
  • Typ de naam van de extra eigenschap
  • Klik op <OK>
  • Geef in de kolom bij de betreffende leerlingen aan dat ze de eigenschap hebben door bijvoorbeeld een "Ja" te plaatsen.

Tip

Indien u een lijst heeft uit de schooladministratie met het leerlingnummer van alle dyslectische leerlingen kunt u ook deze ook inlezen door het te synchroniseren in het leerlingdomein.


Toets voor tijdverlengers

In dit voorbeeld heeft u 3 verschillende lokalen aan een toets toegewezen en wilt dat alle leerlingen die dyslectisch zijn apart in 1 van deze lokalen wordt gezet.
Wanneer u toetsen met 1 lokaal heeft zult u eerst het 'dyslexie' lokaal moeten toevoegen aan de betreffende toets. 

Via het menu Opties > Verdelen over de lokalen  kunt u de leerlingen individueel verdelen over de drie toegewezen lokalen.

In het volgende scherm kunt u met de knop <Weergave> selecteren wat u wilt zien in de kolommen van de leerlingen.

U geeft aan dat u de eerste kolom niet met het ID van de leerling, maar met de informatie van de extra eigenschap Tijdverlenger gevuld wilt hebben. U ziet nu precies welke leerlingen recht hebben op tijdverlenging en u kunt hen inroosteren in lokaal A126 .

In het overzicht van de toetsen zijn nu 6 afzonderlijke toetsen aangemaakt en u kunt de duur van de toets voor de leerlingen met tijdverlenging bijvoorbeeld met een kwartier verlengen en de toetsnaam eventueel aanpassen.Trefwoorden

Dyslexie, dyslectisch, toetstijd, toetsduur