Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Gedurende het jaar zult u regelmatig de gegevens van leerlingen moeten wijzigen. Een leerling gaat van school, verhuist, gaat naar een andere stamklas, enz enz.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe en waar u de betreffende handelingen uitvoert.


Leerling gaat van school af

PORTAL

U dient twee zaken te regelen in het portal in het geval een leerling (tussentijds) de school verlaat. Zijn of haar afdelingsdeelname dient verwijderd te worden en de leerling dient als gebruiker te worden gearchiveerd.

Als eerste verwijdert u de afdelingsdeelname van de leerling:

 1. Ga naar Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelname
 2. Selecteer de leerling
 3. Klik op de knop <Verwijderen>
   

Afdelingsdeelname verwijderen

U verwijdert hiermee de leerling niet! U heeft slechts de afdelingsdeelname van de leerling verwijderd. De leerling blijft als gebruiker actief.

Vervolgens archiveert u de leerling:

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers > Gebruikers

 2. Zet het filter op 'Alle gebruikers'
 3. Selecteer de leerling
 4. Klik op de knop <Archief> en vervolgens op <Archiveren>


Archiveren

Het is voor de leerling nu niet langer mogelijk in te loggen op het portal.


Niet vergeten: prognose volgend schooljaar verwijderen

Vergeet u ook niet te controleren of de leerling al een prognose heeft gekregen voor het nieuwe schooljaar. Deze nieuwe afdelingsdeelname voor het roosterproject van het volgende schooljaar moet u ook nog handmatig verwijderen. Hiervoor volgt u nogmaals de eerste beschreven stap, een afdelingsdeelname verwijderen.


U wilt deze wijziging natuurlijk ook in de desktop doorvoeren, zodat de leerling bijvoorbeeld uw lesgroepindelingen niet verder kan belemmeren.

DESKTOP

 1. Zorg ervoor dat u de meest recente gegevens uit het portal heeft, gebruik eventueel de verversknop met het wolkje
 2. Klik op Leerlingen op het dashboard (bij de gegevenscontrole)
 3. Klik op de knop <Afdeling> 

De leerling is nu verwijderd uit de desktop.

Leerling wijzigt van stamklas

Waar u start is afhankelijk van de instelling in het portal. Bij Afdelingen heeft u in de kolom Stamklasindeling aangegeven of de desktop of het portal leidend is. Als het portal leidend is, start u in het portal en kunt u vervolgens downloaden naar de desktop. Als de desktop leidend is, start u in de desktop en kunt u vervolgens uploaden naar het portal.

Portal is leidend

PORTAL

Als het om een stamklaswissel in de onderbouw gaat en er niet eerst hoeft worden gekeken of het kan in het rooster, kunt u in het portal de stamklas wijzigen en dit vervolgens downloaden naar de desktop.

 1. Ga in het portal naar Leerlingen > Roostergroepindelingen > Stamklassen
 2. Selecteer het huidige project, vestiging en de afdeling
 3. Zet het bewerken aan
 4. Zoek de betreffende leerling op en klik in de kolom van de nieuwe stamklas
 5. Ga in de desktop naar de portalconnector
 6. Klik op Groepsindelingen > Download naar desktop

Desktop is leidend

DESKTOP

Als het om een wijziging in de bovenbouw gaat, zult u als roostermaker eerst willen kijken of het überhaupt past in het rooster. En welke andere lesgroepwijzigingen er eventueel nodig zijn. In dat geval zult u in het portal aangegeven hebben dat de stamklasindeling in de desktop leidend is.

 1. Ga naar Leerlingen > Lesgroepindelingen Pro
 2. Ga naar het perspectief Mogelijkheden
 3. Selecteer de betreffende afdeling en leerling
 4. De verschillende mogelijkheden zijn zichtbaar
 5. Klik op de betreffende regel om daadwerkelijk te indeling voor deze leerling te wijzigen
   
 6. Ga naar de portalconnector
 7. Klik op Groepsindelingen > Upload naar portal
 8. Klik op de knop <Groepsindelingen>
   

Met het klikken op <Groepsindelingen> worden de groepsindelingen geupload naar het portal.

Leerling wijzigt van afdeling

PORTAL

Nadat het schooljaar van start is gegaan, komt het nog regelmatig voor dat een leerling van afdeling/opleiding verandert. Het gaat hier dus niet om slechts een ander profiel of een andere stamklas, maar ook een andere afdeling.

 1. Ga in het portal naar Leerlingen > Overzicht
 2. Selecteer het huidige project
 3. Zoek de betreffende leerling op
 4. Dubbelklik in de kolom <Afdeling>
 5. Selecteer de nieuwe afdeling.

  Keuzepakket aanwezig?

  Wanneer het een leerling betreft met een keuzepakket, zult u de vraag krijgen wat u met dit pakket wilt doen: behouden of wissen. Ook de groepsdeelnames worden verwijderd!

U zult hierna de nodige vervolgstappen moeten zetten.
De stamklas kunt u in de kolom rechts van de afdeling wijzigen wanneer het bij Onderwijs > Afdelingen op portal leidend staat. Wanneer het op desktop leidend staat en/of het een afdeling betreft met clustergroepen kunt u bovenstaande handleiding; 'Leerling wijzigt van stamklas Desktop is leidend volgen.'

Bij Leerlingen > Pakketkeuze kunt u het pakket voor de leerling in orde maken.

Via de Koppeling tussen portal en desktop kunt u de wijzigingen doorvoeren in de desktop.

NAW gegevens

Wanneer u van een leerling het adres wilt aanpassen, doet u dit in het portal. Het portal is leidend voor deze informatie, met de portalconnector haalt u vervolgens de juiste gegevens naar de desktop. 

 1. Log in op het portal.
 2. Ga naar Beheer > Gebruikers > Gebruikers.
 3. Zoek de betreffende leerling op in de lijst.
 4. Door te 'dubbelklikken' op de regel kunt u informatie bewerken. 5. Door te drukken op <ENTER> (of de regel te verlaten) worden de wijzigingen opgeslagen.

Het adres van de leerling is nu op de centrale plaats in het portal aangepast. Zodra het desktopproject geopend wordt of ververst, zullen de gewijzigde NAW gegevens automatisch in uw udmz worden bijgewerkt!Trefwoorden

afdelingswissel, wijzigen, afdeling, stamklas, schoolverlater, uit, afdelingsdeelname

 • No labels